(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Bauer vystoupí nyní v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás co nejuctivěji požádat, alespoň ty z vás, kteří jste se ještě nerozhodli, jak budete hlasovat, abyste nepodporovali tento návrh zákona. Víte, mně nepřijde ani slušné, ani vhodné, abych tady opakoval nějaké svoje dvacetileté komunální nebo starostenské zkušenosti, já to spíš beru jako svoji osobní výhodu pro výkon funkce poslance. Naopak ty mnohaleté zkušenosti mi velí, že na půdě Poslanecké sněmovny se obecně potkáváme s dobrými návrhy zákony zákonů, se špatnými návrhy zákonů a pak tady velmi často vidím legislativní marketing. A já opravdu tento návrh zákona považuji osobně i na základě těch svých dlouholetých zkušeností za špatný návrh zákona, ale hlavně za naprostý legislativní marketing, protože - a ono to tady dneska už mnohokrát zaznělo - tento legislativní marketing nedělá nic jiného, než skutečně brnká na ty nejtemnější lidské vlastnosti, což je v tomto případě závist. A z toho důvodu já se nemůžu ztotožnit s tímto návrhem zákona.

Druhá věc, která mi velmi vadí, a já to přirovnám třeba k fotbalovému zápasu. Prostě pokud by měl projít, tak změníte pravidla hry, stejně jako u fotbalu nebo u hokeje, v tomto případě v jedné čtvrtině volebního období, což je prostě nepřijatelné pro mě. Takto se zákony nemají dělat, takto by se neměly schvalovat. Já jsem si ještě v době, kdy jsem působil jako starosta, skutečně osobně prošel mnoha desítkami jednání s německými starosty, a v porovnání třeba s francouzskými starosty, a skutečně platí např. u našeho nejbližšího velkého souseda, že Němci to mají zakázané ze zákona, kumulace funkcí není možná. Na druhou stranu tam ti starostové mají své výhody v rámci nejrůznějších benefitů důchodových poté, co s tím mandátem skončí, což v našem případě v Čechách, nebo v České republice nepřipadá vůbec v úvahu. Na druhou stranu ten francouzský model je takový, že Francouzi umožňují kumulaci funkcí. Ani jeden ten stát se nikdy nebavil o tom, jestli jde o peníze, nebo ne. Francouzi tu kumulaci umožňují a naopak pro ta větší, ale i menší města je mimořádnou ctí, že starosta daného města může působit v národní radě ve Francii. To jsou prostě zkušenosti dvou velkých států, které mají nějakou dobu dlouholetou demokratickou tradici.

Tento zákon skutečně nevyřeší to, o čem jste možná na začátku chtěli diskutovat, což je kumulace funkci, a nedělá nic jiného, než brnká na lidskou závist, což je pro mě nepřijatelné. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pokračujeme v rozpravě. Nyní vystoupí pan senátor Vystrčil, po něm pan poslanec Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážení představitelé vlády, dámy a pánové, já už tady nebudu opakovat věci, které tady zazněly a různě rozváděly, troufnu si říct, ty údaje, které já jsem uváděl ve svém úvodním vystoupení. Já si jen dovolím takové malé shrnutí toho, co mi z věcí, které tady zazněly, vyplývá.

Za první mi z toho vyplývá, že tady projednáváme zákon, který nepotřebujeme. Pokud se ptáte na důkazy, tak ty důkazy tady sedí před námi. Někteří tu věc už vyřešili sami a sami se dohodli se svými zastupitelstvy nebo se svým svědomím a tu věc si vyřešili tak, aby to bylo z hlediska jejich příjmů v pořádku. A co se týká souběhu funkci, jak tady řečeno bylo, to ten zákon vůbec neřeší.

Druhá věc, která z té debaty vyplývá, že se tady děje to, že ti, kterým voliči méně věří, chtějí nařídit těm, kterým voliči více věří, co a jak mají dělat. To mi připadá taky takové docela podivné a myslím si, že bychom se takhle chovat neměli, že bychom to měli nechat na těch, co jim voliči více věří, a to jsou ti starostové, místostarostové a ta městská či krajská zastupitelstva. Pokud chcete důkazy, tak dokonce je to tak, že městským zastupitelům voliči věří dvakrát tolik než vám. Dvakrát tolik! 66 % jim věří, 33 %... (Poslanec Faltýnek mimo mikrofon, mj. se pozastavuje nad slovem vám.) Jinak jak tady na mě teď mluví pan kolega Faltýnek, tak prostřednictvím pana předsedajícího musím konstatovat, že pan kolega Faltýnek neumí počítat ani do sta vzhledem k tomu, co tady provedl za násobilku.

Teď další věc, kterou tady chci říci, to je třetí věc. Ten zákon není spravedlivý. Není spravedlivý, protože existují starostové, kteří jsou zároveň senátory nebo poslanci a dělají svoji práci lépe než ti, kteří nejsou senátory nebo poslanci. Já znám hned několik takových. A najednou ti jedni mají být nějak omezeni seshora někým, jako je Poslanecká sněmovna, a někteří nikoliv. To si taky myslím, že není správné. My bychom prostě neměli šířit nespravedlnost v této zemi. Měli bychom to nechat na těch, kteří o tom rozhodují a vědí, o čem rozhodují.

Takže můj závěr je takový... Ještě jednu věc jsem udělal, takový postřeh. Když jsem se po vás díval, tak se mi zdá, že většina z vás tomu rozumí a ví, že to je celý nesmysl. A protože jsou vázáni různými sliby nebo nařízeními nebo pokyny, tak nejsou schopni změnit svůj názor a nejsou schopni hlasovat tak, aby ten zákon neprošel, a tím pádem nebyl zařazen do našeho právního řádu, protože ho nepotřebujeme.

Takže já vám jenom chci popřát, abyste třeba ta nařízení, která jste ze svých stranických sekretariátů dostali, dokázali překonat a hlasovali podle zdravého rozumu. Protože pokud ten zákon prohlasujete a přehlasujete veto Senátu, tak budete hlasovat proti zdravému rozumu, proti starostům, proti samosprávám, proti normálnímu fungování této společnosti, a to jenom proto, že v nějakém okamžiku vám to připadá výhodné. Možná vám to přinese jedno procento nebo někteří z vás za to budou pochváleni, ale dobře to není, protože sami si zužujeme manévrovací prostor, který nám jednou, když ho budeme potřebovat, bude chybět. A my učíme občany, že to vlastně nejsou oni, kdo se má ozvat, jak to v této zemi bude fungovat. Vy říkáte: jsme to my, my víme daleko lépe než vy, kolik má váš starosta brát peněz a kolik nikoliv. A to je přece špatně, takhle bychom se chovat neměli.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jsem pouze procedurálně chtěl říci, pane předsedající, že jsem v hlasování číslo 183 hlasoval ano a na sjetině mám zdržel se. Nezpochybňuji hlasování. Chtěl jsem pouze pro zápis. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, ano, pro zápis, hlasování nezpochybňujete. Můžeme pokračovat. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Dolínek, do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážení kolegové, vážený pane senátore, já s tím vystupuji nerad a netýká se to úplně tohoto zákona, můj názor je trošku jiný než mého klubu, ale já se vyjádřím v hlasování.

Já bych chtěl jenom poprosit vás a kolegy senátory, aby nás tady přestali poučovat, jestli někoho řídí sekretariáty, nebo ne. Pan senátor Láska řekl, ať poslanci přiznají, proč nepodpoří žalobu na Zemana, jinak jsou to zbabělci. Přestaňte nás častovat zbabělci, přestaňte nám říkat, jestli nás řídí nějaké sekretariáty, nebo ne. My vám tam taky nechodíme nic takového říkat. Já s vámi velmi rád spolupracuji, víte, že vás chválím v médiích, možná nejčastěji ze všech poslanců, tak jenom prosím, zase vy neuvádějte tyto nízké emoce tady. Děkuji. (Ozývá se potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V rozpravě vystoupí pan poslanec Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já zkusím obrátit pozornost zpět k projednávanému zákonu. Myslím, že tady zazněla celá řada velkých pádných argumentů, proč bychom ten zákon neměli přijmout, proč by neměl platit, že je to, jak zaznělo, předmět legislativního marketingu, že je nespravedlivý, těch argumentů tu zaznělo hned několik, že je retroaktivní, že je neúplný, že - jak tady také několikrát zaznělo - míří vlastně proti správné správě obcí a měst.

My se tady snažíme většinou dobrat toho, proč zákony přijmout, čemu tím můžeme pozitivnímu přispět. Tady skoro nic takového nezaznělo. Ten zákon opravdu nic konkrétního pozitivního nepřináší. Nebo slyšeli jste tady za ty dvě nebo tři hodiny debaty něco opravdu zásadního, co by ten zákon změnil ve správě České republiky? Co by přinesl občanům? Nepochybně ne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP