(17.50 hodin)
(pokračuje Bendl)

Pro každého, kdo je tady starostou, zároveň platí, ono už to tady několikrát bylo řečeno, že tu práci za něj tam v podstatě nikdo neudělá. Starosta může za všechno bez ohledu na to, jestli zastupitelstvo rozhodne tak, či onak, a může to být i v nesouladu s tím, co si starosta myslí. Starosta si to musí odpracovat. To, že chcete tzv. motivovat starosty, zejména ty úspěšné, aby se nestali poslanci Parlamentu České republiky, je podle mého hlubokého přesvědčení postavené na hru na závist v případě Pirátů. Myslím, že dobře víte, že zkrátka na to ten volič uslyší. Ale já tím tedy říkám, že saháte na ty úspěšné, kteří by zrovna zde měli co říci a mohou to, co se děje v komunální úrovni, přenášet do poslaneckých lavic. Možná by to bylo daleko užitečnější, kdyby těch starostů tady bylo mnohem víc.

V případě kolegů z ANO - já si myslím, že se spíš hledá alibi. Že se hledá alibi pro to, jak ten svůj slib, že nebudu kumulovat funkce, něčím omluvit. A to, že se tedy voličům hodí. Hele, tak zůstanou v těch funkcích, budou dál starostové nebo hejtmani a poslanci, ale podívejte se, sebrali jsme jim 60 procent výplaty, tak oni sice budou muset dělat na sto procent, ale 60 procent z výplaty jsme jim sebrali. Je to škoda, že takto uvažujete, protože v České republice má závist často na růžích ustláno. A v okamžiku, kdy si s tímto fenoménem hrajeme tímto podle mě velmi falešným způsobem, neděláme dobře a obrátí se to nakonec proti nám všem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Budou následovat faktické poznámky. S faktickou poznámkou nejprve vystoupí pan poslanec Birke, poté pan místopředseda Sněmovny Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Dovolte mi, kolegyně, abych vám teď něco přečetl. Poprosím o pozornost, protože tohle je prostě neuvěřitelná věc. My tady vedeme docela seriózní, velmi slušnou debatu a pan kolega Ferjenčík vaším prostřednictvím na Facebook napsal toto: Víte, že poslanec Birke z ČSSD bere dva platy? Prý to vědí všichni. Ano, srdíčko, ne nějaký smajlík.

Jste normální, pane poslanče vaším prostřednictvím? (Hovoří velmi silným hlasem.) To je přesně ta vaše politika. Já tady hovořím o tom, že vy útočíte na ty nejnižší pudy, což je závist a zlost! Já vám něco povím. Za těch padesát let, co jsem na světě, já jsem si musel všechno vydřít sám. Když jsem vstával do práce o půl čtvrté, tak vy jste ještě chodil po dvoře a říkal jste tomu koko, jako malé dítě. Tak co mi tady vypravujete! Děkuju! (Velký potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal s faktickou poznámkou. Máte slovo. (V sále ještě zní potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To nemuselo být, ten potlesk.

Nicméně já bych se chtěl vyjádřit prostřednictvím pana předsedajícího k předřečníkovi, kolegovi poslanci Bendlovi, který tady vykládal o tom, jak my to zamýšlíme. Já obecně nemám moc rád to, když se vykládá, jak někdo něco myslel, nebo co si myslíte, že si někdo myslí. Já tu motivaci mám trošku obrácenou. Já nechci odrazovat ty úspěšné starosty, aby vstupovali do Poslanecké sněmovny. Jsem naopak rád, pokud sem úspěšný starosta nebo zastupitel nebo hejtman vstoupí a přinese tu svoji vědomost s sebou, nicméně si myslím, že ti úspěšní by se potom měli věnovat primárně té práci tady a to starostování nebo to zastupitelování postupně předat. Samozřejmě se můžeme neshodnout na tom, jestli mně do toho něco je, nebo není, nicméně argumentuji, že ta motivace je opačná. Není to o odrazování úspěšných starostů, aby vstupovali sem, ale je to vlastně o tom, aby zatáhli, nebo předali tu svoji starostenskou funkci nebo nějakou jinou někomu dalšímu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Vít Rakušan se omlouvá z dnešního jednání od 17.30 do 19.30 z důvodu jednání.

Nyní vystoupí pan předseda Kalousek v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Moji předřečníci pokládali za nutné tady zdůraznit, zda se jich ta věc týká, nebo netýká, podle toho, zda berou, nebo neberou dva platy. Někteří dokonce potřebují na sítích zdůrazňovat, koho z jejich kolegů se to týká. Já jsem nikdy dva platy nebral a neberu, nicméně samozřejmě že se mě to týká, protože jak známo, mohu úplně za všechno.

Já jsem byl ve třetím čtení tohoto návrhu zákona omluven ze zdravotních důvodů, takže jsem pro něj nehlasoval, nicméně v prvním čtení jsem ho ve svém projevu víceméně podpořil. Protože jsem byl tady v této diskusi zmiňován, tak jsem chtěl sdělit svůj postoj k hlasování. Skutečně jsem na začátku té parlamentní diskuse byl nakloněn k podpoře tohoto návrhu zákona, protože dvě povolání na plný úvazek se prostě dělat nedají. To všichni víme, a je-li to placeno z veřejných zdrojů, mělo by to s ohledem na pracovní náročnost z určitého úhlu pohledu být možná nějak zohledněno. Nicméně on výkon těchto funkcí samozřejmě není jenom o pracovní době a o počtu odpracovaných hodin. Ona je to také otázka převzaté odpovědnosti, a to odpovědnosti nejenom politické, ale také hmotné a bohužel velmi často i trestněprávní. A tu odpovědnost z vás nikdo nesejme bez ohledu na to, jakou výši platu berete, a je tedy naprosto v pořádku, že s touto odpovědností je vám přisouzena i příslušná výše odměny, která se k té funkci vztahuje. Je to možná mnohem spravedlivější, než kdybychom zavedli veřejným funkcionářům píchačky a oni by si vedli karty a byli by placeni podle odpracovaných hodin. Obávám se, že by to nemělo tu správnou efektivitu. A s ohledem na míru odpovědnosti, kterou ti lidé, kteří dostali důvěru voličů, jsou ochotni na sebe vzít, a každý ve svém okolí známe někoho, koho to vytrestalo, dokonce i před státním zástupcem, tak jsem svůj postoj změnil a návrh zákona, tak jak je, nepodpořím.

Současně, ne že bych tady chtěl probírat jednotlivá jména, která berou, nebo neberou dva platy, nebo kumulují, nebo nekumulují funkce, ale snad zdvořilou připomínku pirátské straně, která se tu bije v prsa, že v jejich případě to nepřipadá v úvahu, domnívám se, že paní senátorka Chmelová byla senátorka, která byla zvolena také za pirátskou stranu, a myslím, že je starostkou na Praze 10. (Reakce z pléna: Neuvolněnou.) Ale vy jste tady říkali, že ty funkce nekumulujete v žádném případě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Debata musí probíhat řádným způsobem, pane poslanče. Pokud se chcete přihlásit, máte možnost.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Z mé strany to není absolutně žádná výčitka. Já jsem to chtěl jenom pro pořádek připomenout. Já vám přeji hezký večer.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickými poznámkami vystoupí nejprve pan předseda Bartoš, po něm pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Jenom krátce k paní senátorce Chmelové. Ta byla zvolena jako kandidátka hnutí Vlasta s podporou Pirátů jen neuvolněnou starostkou a je v klubu KDU-ČSL v Senátu. Není to členka pirátské strany, a tudíž jaksi ten diktát, jak by měla paní Chmelová postupovat, není ani v tom, že by za to byla zodpovědná pirátská strana. My jsme požadovali, aby byla neuvolněná, tak se stalo. To je asi tak maximum, co můžete jako podporující strana požadovat nad kandidátem, který je kvalitní a kterého podporujete kvůli tomu, že přináší důležitý program do Senátu, byť skončila v klubu KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Ferjenčík stáhl faktickou poznámku. S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Výborný. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já jenom doplním pana předsedu Bartoše. Je to tak. Renata Chmelová je senátorkou, která byla zvolena za toto hnutí. Je v našem senátorském klubu. A jen tak mimochodem, kdyby byla tak neschopná díky nějaké kumulaci funkcí, platu nebo nevím čeho, o čem tady debatujeme, tak by ji pravděpodobně voliči v jejím obvodě opět nezvolili a opět by nebyla starostkou za hnutí Vlasta. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP