(16.40 hodin)
(pokračuje Výborný)

Pane ministře, ptám se vás, zda vy a vaše ministerstvo souhlasíte s postoji pana premiéra, který tvrdí, že předsednictví nemá žádnou roli v Evropské unii, že nám nic nepřináší a nic nám neumožňuje. Je pro vaši vládu předsednictví České republiky v Radě EU prioritou, nebo je pro vás za horizontem rozpočtového plánování i za horizontem politického plánování s odůvodněním, že to bude věcí až příští vlády? Vážený pane ministře, nevnímáte tyto postoje jako hazardování s pověstí České republiky u našich partnerů v Evropské unii? Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Také děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tuto interpelaci. Já jsem přesvědčen, že ta jednání o přípravě českého předsednictví se ještě budou odvíjet, a z mého pohledu je důležité, abychom především usilovali o to, aby naše předsednictví naplnilo očekávání naší vlády a také naší země, co se týče priorit, které chceme v Evropské unii prosazovat. Já osobně vnímám předsednictví jako právě příležitost, jak ovlivnit dění v Evropské unii a jak posílit prezentaci České republiky jako aktivního člena EU a země, která má také svoje představy o tom, co v Evropě se má dít. A také tím může využít i příležitost k tomu prosadit dobré jméno a také novou marketingovou strategii Česká republika - země pro budoucnost. Já a Ministerstvo zahraničních věcí jsme přesvědčeni, že v té podobě, jak je navrhován rozpočet předsednictví, nejsme schopni naplnit některé ambice. I proto věřím, že vláda o této záležitosti bude brzo jednat.

Já bych jenom doplnil, že v případě stálého zastoupení v Bruselu, což se nejedná pouze o Ministerstvo zahraničních věcí, jedná se o zastoupení, které bude po dobu českého předsednictví v druhé polovině roku 2022 zajišťovat zázemí pro všechny resorty, pro všechna jednání na úrovni rad a vyjednávání evropské legislativy v té podobě, jak je navrhováno, tak já nemohu s tím souhlasit. Protože jenom když porovnám, tak srovnatelně velké země, které v době předsednictví měly personální obsazení svých stálých zastoupení na úrovni 230 až 250 lidí, jedná se o země jako Rakousko, Slovensko, Rumunsko či Estonsko, tak v současné době ten návrh předpokládá navýšení personálního obsazení stálého zastoupení na pouhých 156 osob, tudíž výrazně pod to, co zajišťuje, aby role stálého zastoupení byla efektivní. Abychom byli schopni vést ty pracovní skupiny, abychom byli schopni vést i zasedání Rady a vyjednávat v rámci trialogů o evropské legislativě. Nicméně tato vláda předsednictví bere vážně a bere jej jako příležitost a já věřím, že se ještě skutečně dohodneme na tom, abychom měli personální a rozpočtové zajištění předsednictví odpovídající také ambicím, které od něho očekáváme.

Na závěr jenom zdůrazním, že já skutečně vnímám, že předsednictví je příležitost. Zároveň nikdo nechce nakládat s veřejnými prostředky nehospodárně. Pojďme šetřit, ale pojďme šetřit tam, kde to nemá dopad na kvalitu a na dobré jméno České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zájem o doplňující otázku je, takže poprosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane ministře, děkuji za vaše slova. Myslím, že jsme v tomto smyslu na jedné lodi. V této věci bychom skutečně neměli stát proti sobě, vláda versus opozice nebo něco podobného. Jsem rád, že vnímáte předsednictví jako naši prioritu, jako možnost skutečně prezentovat dobré jméno České republiky, naše postavení v rámci Evropské unie. V tomto jsme jednoznačně ve shodě. Jsem rád, že z vašich úst zazněla i konkrétní čísla dotýkající se počtu našich zástupců. A já věřím, že v tomto smyslu ještě dojde k jednání na úrovni vaší vlády a skutečně k navýšení toho rozpočtu, a to samozřejmě s vědomím, že nelze jít cestou plýtvání veřejných financí, ale tak, aby to byly finance účelně vynaložené právě ve prospěch České republiky a našeho předsednictví. Máte v tomto jednoznačně moji podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr chce reagovat. Prosím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Já jenom doplním, že já vnímám otázku předsednictví, že se jedná o předsednictví České republiky, nikoliv pouze předsednictví vlády. A i s tímto ohledem takto Ministerstvo zahraničních věcí k této záležitosti přistupuje, tak abychom jednak se nedostali do zpoždění, co se týče příprav, a já samozřejmě také budu za Ministerstvo zahraničních věcí rád, když začneme připravovat právě ty priority poté, co bude znám pracovní program Evropské komise, a ve vládě se s tímto počítá. Bude se o tom samozřejmě jednat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová s interpelací na ministra Lubomíra Zaorálka ve věci financování kulturních památek. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, obracím se na vás s prosbou ohledně financování kulturních památek a živého umění, které jsou dlouhodobě podfinancované. Příznivějšímu vývoji se do cesty postavily vládní a prezidentské hrátky ohledně obsazení postu ministra kultury, kdy jste na rozdíl od svých kolegů neměl výraznější šanci do rozpočtu resortu na příští rok promluvit.

Vážený pane ministře, chápu, že jako ministr kultury tak trochu naskakujete do rozjetého vlaku, přesto bych vás chtěla vyzvat, abyste zabojoval a zkusil v novém rozpočtu vyjednat navýšení prostředků na obnovu kulturních památek, jakkoliv, jak se říká, nemají volební právo, ale třeba i na živé umění. Zkusíte to? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Ano, vlastně jsem vděčen za tu interpelaci, která se týká toho, čemu se teď věnuji úplně nejvíc. Boj probíhá na několika frontách. To se vlastně i trošku ozývá v té interpelaci. Ta jedna jsou platy, o kterých se v těchto chvílích vyjednává, a tahle jednání se samozřejmě velice týkají právě toho resortu kultury, kde situace těch platů je velmi nedobrá a neutěšená. Další oblast je oblast živého umění, která je tedy významným bojištěm zejména proto, že v těch ukazatelích člověk vidí, že tak jak léta jdou, tak vlastně ty prostředky spíš klesají než naopak, což je samozřejmě velmi, velmi podivné, protože to je dokonce v nesouladu i s programovým prohlášením vlády. A třetí oblast vlastně, o kterou se jedná, to je ta oblast kulturního dědictví, kulturních památek, obnovy kulturních památek.

Takže co se týče platů, tak to jsou jednání, která, řekněme, probíhají právě nyní a budou probíhat zítra. A tam bych samozřejmě já si velice přál, aby výsledek byl takový, že se podaří zásadně změnit tu situaci platů nejenom pro zaměstnance kulturních, tedy příspěvkových zařízení Ministerstva kultury, ale že ty kroky půjdou a budou mít dopad také na platy v oblastních divadlech, orchestrech a zařízeních regionálních. Takže to je to, co mě tam velice zajímá, aby se ty kroky netýkaly tedy těch příspěvkových organizací, ale aby se to také podepsalo na tom, že se zlepší situace v oblastních kulturních zařízeních. Takže to je věc, kterou teď nesmírně sleduji a která se bude odehrávat ještě do toho pondělka, kdy se bude projednávat rozpočet.

Přiznám se, že mně osobně připadá nejvážnější ta situace v oblasti živého umění, právě pro ten klesající trend, když se ptáte na to, kde tedy si myslím, že bude třeba zabojovat v tom poměrně velmi omezeném čase. Protože vy víte stejně jako já, že teď je to tak, že vlastně rozpočet byl poslaný z Ministerstva financí na vládu, kde bude projednáván v pondělí, a nakonec tedy můj vstup do toho je i fyzicky jakoby dost obtížný vzhledem k tomu, že jakoby obálka byla zapečetěna. Přesto samozřejmě se snažím jednat a hledám. A rozhodně tu otázku zvednu také na vládě, vlastně poslední instanci, která mi skoro zbývá, abych řekl, kde vidím největší problémy.

Já vám jenom řeknu to, co možná víte. Připomenu, že v aktuální podobě návrhu pro dotační tituly živého umění je zajištěno 760 milionů korun. Dotační tituly směřující do kulturního dědictví jsou 761 milionů korun. Je to o něco lepší, než to vypadalo ještě před časem, protože mě docela děsilo, že v tom původním, v únoru diskutovaném návrhu to bylo ještě o 2,2 miliardy nižší, což je neuvěřitelné. Ten původní návrh byl neuvěřitelně špatný. To bylo potom upravováno až k tomu stavu, který říkám dnes, který je přece jenom tedy jako výrazně lepší než to, s čím se vlastně začínalo. Pro mě bylo až nepochopitelné tedy to, co se uvažovalo v tom únoru.***
Přihlásit/registrovat se do ISP