(16.30 hodin)
(pokračuje Výborný)

Vážený pane ministře, rád bych se vás zeptal, zda jste schopen nalézt právně možné řešení, které by tuto situaci dokázalo ze strany MŠMT vyřešit. A současně se ptám, zda připravujete zjednodušení celého procesu žádostí a vyúčtování dotací, tak aby byly transparentní, ale zároveň aby došlo k odbourání zcela zbytečných příloh, které vedou k podobným situacím, jako v tomto roce. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Také děkuji a znovu upozorňuji na to, že bych byl rád, abychom dodržovali čas vyměřený na položení interpelace. Dneska, jelikož tady celá řada ministrů není, ty interpelace jdou docela rychle, ale přece jenom, kdybychom měli každou interpelaci protahovat o půl minuty, tak bychom nikam nedošli.

V souladu s jednacím řádem bude odpovězeno písemně. A v tuto chvíli se připraví poslanec Kolovratník s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji. Můj předřečník Marek Výborný coby kantor občas nesleduje tu stopáž, já, coby pracovník médií stopáž sledovat budu a pokusím se ji dodržet. Omlouvám se, to bylo zlehčení situace. Nyní vážně k tématu, na které bych se rád zeptal paní ministryně Maláčové, respektive budu se těšit na její písemnou odpověď.

Mé téma se týká systému, respektive dodavatele systému pro vyplácení dávek. Jako většina z vás jsem koncem srpna četl ve zpravodajství zprávy o tom, že MPSV nakonec neuzavře smlouvu na nový informační systém pro vyplácení dávek s vítězným dodavatelem, nebo s tím, kdo vyhrál tendr, který byl vypsán v loňském roce. Přitom ono výběrové řízení na dodavatele systému se konalo už dvakrát. Myslím, že také tady ve Sněmovně to při řadě debat o výkonnosti Ministerstva práce a sociálních věcí bylo diskutováno. Ten druhý tendr byl vyhlášen v roce 2017. Zakázku se zadávací cenou 270 milionů korun bez DPH se nakonec ministerstvo rozhodlo přidělit firmě DXC Technology, s kterou tedy letos tu smlouvu neuzavřelo, a odmítlo námitky neúspěšného uchazeče, firmy OKsystem, který nabídl cenu - pozor - skoro čtyřikrát vyšší, 829 milionů. A tato firma se v březnu obracela na antimonopolní úřad, ten rozhodnutí zrušil a nařídil ho přezkoumat.

Paní ministryně, moje otázky jsou tři. Zaprvé, jestli mně a nám můžete garantovat, že ministerstvo práce vámi vedené opravdu správně vypsalo podmínky zadávacího řízení. Pokud ano, tak čím nám vysvětlíte ten extrémní cenový rozdíl mezi dvěma nabídkami. Zadruhé. Proč jste nepodali rozklad proti rozhodnutí antimonopolního úřadu? A do třetice se ptám, jestli neohrozí vypsání nové soutěže na dodavatele původní harmonogram, podle kterého měl být systém plně v provozu od roku 2021. Tedy jak budete konat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přesně, pane poslanče, přesně jak jste řekl, tak jste vykonal. V souladu s jednacím řádem bude odpovězeno písemně.

Poslanec Marek Výborný stahuje svou interpelaci na paní Maláčovou, poslanec Dominik Feri stahuje svou interpelaci na paní Marii Benešovou, takže se připraví paní Věra Kovářová s interpelací na nepřítomného ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, téma, o kterém chci hovořit, je citlivé. Za Českou poštu jsem se vždycky bila, šlo mi o to, aby její služby byly dostupné na celém území republiky, aby venkov o ně nezůstal ochuzen. A když hovořím o ochuzení o služby v souvislosti s Českou poštou, v poslední době se to bohužel mění v ironii. Těch stížností, co jsme se na její adresu dozvěděli, je mnoho. A to se paradoxně dotace, kterou ze státního rozpočtu dostává, postupně navyšuje a přiznávám se, že jsem pro toto navýšení hlasovala.

Klasický příklad. Česká pošta si nechá zaplatit za službu dodání balíku až do ruky příjemce, přičemž se zdá být zcela běžnou praxí, že se doručovatelé o dodání ani nepokusí, pouze nechají ve schránce lísteček se zprávou o údajném nezastižení adresáta. Balíček si pak lidé, kteří na doručení balíku do ruky čekali ve svém domově, musí vyzvednout na nejbližší pobočce, ačkoliv si zaplatili za službu dodání do vlastních rukou. Takovýchto případů znám mnoho a nejen ze svého okolí. Nedávno si na tuto praxi České pošty stěžovaly e-shopy.

Vážený pane ministře, co s tím Ministerstvo vnitra, které je zakladatelem tohoto státního podniku, udělá? Existují nějaké možnosti, jak můžete ovlivnit zlepšení této služby? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Dalším v pořadí je poslanec Martin Kolovratník na paní ministryni Janu Maláčovou ve věci negativních dopadů. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Ještě jednou se dnes obrátím na paní ministryni práce a sociálních věcí a je to ve věci zavedení karenční doby. Dovolím si připomenout tento příběh, jak se mě osobně dotýká, nebo proč se na něj ptám. Ono to je plus minus několik dnů přesně rok, kdy jsme tento návrh diskutovali na hospodářském výboru. Hospodářský výbor byl tehdy proti onomu zrušení, protože bojoval a byl na straně Hospodářské komory, firem a zaměstnavatelů a vysílal řadu varovných signálů, kde jsme se s kolegy z hospodářského výboru odvolávali na jasná tvrdá data, jak klesla nemocnost, když ta karenční doba v předchozím čase byla zavedena, a tak dále, a tak dále.

Před pár dny jsem se v médiích dozvěděl článek, před kterým jsme právě varovali na hospodářském výboru, respektive před jehož obsahem jsme varovali. A děje se přesně to, co jsme před rokem předpokládali. Firmy říkají, že aby mohly garantovat, a mít tedy rozpočet na ono proplácení těch prvních tří dnů, budou rušit firemní benefity. Budou omezovat stravenky, někteří z velkých zaměstnavatelů uvažují o tom, že zruší ony takzvané sick days, které jsou velmi moderním nástrojem zaměstnavatelským a nástrojem v oblasti human resources. Takže zkrátka takovou věc zruší, protože si musí vytvářet ve svém rozpočtu fondy právě na proplácení oné znovzavedené doby v rámci nemocenské.

Chci se vás tedy zeptat, kdy nám dáte první fakta, první data, a pokud už je máte, jestli můžete odpovědět, jestli vedlo ono zrušení karenční doby k nárůstu nemocnosti. Pokud ano, o jakou sumu poklesly příjmy do státní kasy z odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. A moje druhá otázka, jestli došlo snížením sazby nemocenských odvodů z těch 2,3 % na 2,1 % k dorovnání výdajů při proplacení náhrad v prvních třech dnech nemoci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tentokrát to asi o pět vteřin nevyšlo. Bude taky odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Poslanec Dominik Feri stáhl svoji interpelaci, tudíž se připraví poslanec Marek Výborný s interpelací na ministra Tomáše Petříčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Musím ocenit pana ministra Petříčka, že tady je. Konečně jsem se dočkal přítomného pana ministra.

Vážený pane ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci přípravy České republiky na předsednictví v Radě Evropské unie v druhém pololetí roku 2022, za což nese minimálně spoluodpovědnost i gesční Ministerstvo zahraničních věcí.

Dle informací z jednotlivých resortů vyplývá, že vláda, respektive premiér vaší vlády má v úmyslu výrazně snížit rozpočet našeho předsednictví Radě EU, a to až o jednu čtvrtinu. K plánu financování vznesla ministerstva celkem 137 připomínek, které do dnešního dne zůstaly nevypořádány. Tímto přístupem, jsem přesvědčen, vážně hrozí mezinárodní ostuda, kdy Česká republika nebude schopna dostát povinnosti členského státu Evropské unie, a to v situaci, kdy budeme předsedat Radě přibližně v polovině mandátu Evropské komise a bude probíhat již řada jednání v rámci trialogů s Evropským parlamentem a Komisí, kterým bude muset Česká republika předsedat a bude je muset vést. Hrozí, že nebudeme mít dostatek zástupců ve vedení klíčových jednání v rámci Rady EU. Dle indicií s tím souvisí i to, že má dojít pouze k minimálnímu posílení pozice Ministerstva zahraničních věcí v Bruselu a své zastoupení tam nebudou mít ani další resorty. K tomu je třeba také ještě připomenout a uvést, že pro jednotlivá ministerstva z předsednictví vyplývají povinnosti směrem k jednáním v České republice, v regionech, a souvisí to samozřejmě i s prezentací a propagací České republiky.***
Přihlásit/registrovat se do ISP