(15.10 hodin)
(pokračuje Jelínek)

Podle podobné logiky by se nemusely velkým státním znakem nadále označovat ani hranice České republiky, protože v písmenu c) uvedeného zákona je použita shodná formulace, a pokud ji nedodržují sportovní asociace, tak proč by ji měli dodržovat ostatní?

Sportovci jsou vzorem naší mládeže. A pokud naši reprezentanti nebudou prokazovat vlastenecký vztah k našemu státnímu znaku, je to špatný příklad, který negativně působí nejen na mladé lidi. Děkuji. (Tleská několik poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A prosím pana poslance Kupku, který mi ovšem dával vědět, že nebude přítomen. Takže nyní prosím paní poslankyni Mračkovou, která bude interpelovat nepřítomnou ministryni Maláčovou ve věci novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb. Paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně práce a sociálních věcí, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky svým usnesením ze dne 30. května roku 2019 vyzvala vládu a zároveň vám uložila úkol, abyste v termínu do 30. září letošního roku předložila Poslanecké sněmovně návrh novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., která se nenovelizovala od roku 2014, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, valorizace úhradových limitů v pobytových zařízeních a hodinové sazby za úkony v terénních a ambulantních službách v souvislosti se zvýšením nákladů na poskytování těchto služeb.

Jako poslankyně, ale i předsedkyně Asociace krajů a i za všechny poskytovatele sociálních služeb se ptám, v jaké fázi je příprava tohoto materiálu, jaké jsou parametry novelizované vyhlášky a především odkdy vstoupí tato vyhláška v platnost a účinnost. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Děkuji za dodržení času. Paní ministryně vám odpoví v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.

Nyní prosím pana poslance Munzara, který bude interpelovat nepřítomného ministra Havlíčka ve věci daňového řádu. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Přiznám se, že pokud bych dnes přečetl, resp. se zeptal pana ministra na své otázky, tak dostanu pouze strohou písemnou odpověď úředníků. A mě zajímá spíš osobní názor pana ministra, proto se pokusím přednést tuto interpelaci v některém z následujících dnů. Snad budu mít štěstí při losování. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Rozumím. Nyní tedy prosím pana poslance Janulíka, který bude interpelovat nepřítomnou ministryni Maláčovou ve věci sociálních dávek. Pokud tu je pan poslanec Janulík. Prosím, pane poslanče. Jde to rychle, ministři tu nejsou.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Na nepřítomnou paní ministryni Maláčovou bych měl takový dotaz. V patnácti bodech podnětů pro boj s chudobou a sociálním vyloučením je jedním z bodu takzvaná revize dávkového systému s návrhem zvážení sloučení příspěvků, doplatku na bydlení, zastropování výplaty dávek dle hodnotových map nájemného, zajištění adresnosti vyplácení dávek atd., atd. Dle legislativního plánu práce, který nám byl předložen, měla být předložena novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v březnu roku 2019 a novela zákona č. 119/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, také s termínem březen až duben maximálně 2019. Máme září. Nemáme nic.

Tak se ptám, v jakém to je stadiu a kdy nám budou tyto novely předloženy.

Navíc jste tady, paní ministryně, informovala některé poslance a strukturálně postižené kraje, že budete předkládat zcela nový zákon k dávce na bydlení. Ptám se tedy, v jaké fázi přípravy je tento zcela nový zákon a jak MPSV přistupuje a pracuje v této oblasti, aby se konečně tedy dosáhlo aspoň nějakých změn. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Paní ministryně v souladu s jednacím řádem odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů.

A nyní bych prosil poslance Jakuba Michálka, který by měl interpelovat ministra Brabce, který je nepřítomen, ve věci zastoupení opozice v uhelné komisi. Nicméně pana poslance zde nevidím. Takže to vypadá, že budeme muset pokračovat dál. Poprosil bych pana poslance Babku, který bude interpelovat pana ministra Zaorálka, kterého mezi námi vítám (jmenovaný právě vešel do sálu), ve věci otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Ale nevím, jestli je zde pan poslanec Babka. (Je.) Prosím.

 

Poslanec Ondřej Babka: Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře kultury Lubomíre Zaorálku, dovolte mi vás interpelovat ve věci českokrumlovského otáčivého hlediště. Jakožto občan a poslanec Jihočeského kraje, na kterého se obrací nejen odborná veřejnost, ale také veřejnost občanská, se vás musím zeptat, jakým způsobem bude Ministerstvo kultury v této věci postupovat. Jelikož jak jistě dobře víte, točna českokrumlovského otáčivého hlediště dosluhuje, Bellarie před točnou chátrá a padá, UNESCO kritizuje Český Krumlov za to, že už točna dávno neměla v zámecké zahradě být.

Já si velice cením vaší snahy vstoupit do práce v resortu kultury s vervou, a proto očekávám, že ačkoli žádný ministr doposud tuto velice obtížnou situaci nevyřešil, že vy se o to pokusíte. Jde o zcela zásadní otázku, kterou bude potřeba v nejbližší době vyřešit, neboť technický stav točny neumožní další provoz. Proto se vás jako nového ministra kultury ptám, jak bude resort kultury pod vaším vedením situaci v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm řešit. Kdo zaplatí novou točnu, která sice patří městu České Budějovice, ale stojí na pozemcích patřících českému státu, a které spravuje Národní památkový ústav? Jaká bude koncepce řešení tohoto sporu? Budete akceptovat odborná stanoviska památkářů?

Je to velice palčivá otázka nejen pro Jihočechy a Český Krumlov, ale samozřejmě pro českou kulturu jako takovou. Děkuji vám předem za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji vám a přeji vám dobré odpoledne. Tedy děkuji za interpelaci a za zájem o tento problém. Já bych, pane poslanče, chtěl ale říci, že s vervou neznamená hrrr jako jo, že se do toho pustím a teď to tam rozhrnu a vyřeším. Protože nechci teď tvrdit, že jsem schopen vám odpovědět úplně na všechny otázky, jako z čeho financovat a podobně. To je opravdu brzy. Možná bych vám mohl říci to, co mi připadá v této chvíli důležité, když jsem na začátku, a co bych byl rád, kdyby bylo jako taková ta limita, které se držíme v téhle kauze.

Určitě bych chtěl, abychom zachovali Český Krumlov jako památku UNESCO. To si myslím, že je docela principiální. To bychom se zachovali jako barbaři, kdybychom udělali něco takového, že by to dopadlo jinak. A druhá věc je, že by se v té barokní zahradě mělo hrát divadlo. Že by se tam prostě to divadlo hrát mělo, protože vím, že to je taková veřejná věc, která je populární, má podporu a je to něco, co kdyby nebylo, tak by to bylo špatně. A teď vlastně mezi tím je hledání nějakého řešení.

Dostal jsem pozvání od starosty Českého Krumlova, se kterým se určitě sejdu. Při té příležitosti se budu snažit setkat i s dalšími. Myslím, že existuje odborná skupina, která se tomu věnuje, kterou bych rád svolal. A vás bych chtěl poprosit, kdybyste mi dopřál času, abych se setkal s těmito jednotlivými protagonisty, abych tedy svolal tu skupinu, která se tím zabývá. Teď bych vás spíš ujistil, že nebudu dělat žádné zbrklé kroky, protože si myslím, že se s tím musím opravdu seznámit. Tedy tuším už ty varianty, o které se vede ten spor, ale právě proto, že jenom vím ty možnosti, tak bych nechtěl dneska vám říkat sám za sebe: takhle by to mělo být. Já prostě vím, že chceme památku UNESCO. Vím, že by se mělo hrát divadlo. A teď jde o to najít řešení, na kterém bude shoda. Ona nakonec ta shoda by měla vzniknout v tom místě spíš, než že bych ji měl přinášet já. Takže to setkání s ostatními by mohlo vést k tomu, že si řekneme, tady to vypadá, že tenhle postoj je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP