(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec nebude mít zájem o doplňující otázku, takže já nyní prosím pana poslance Kotta, který bude interpelovat nepřítomného ministra Hamáčka ve věci Česká pošta, systém svozu hotovosti a připraví se pan poslanec Valenta. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, Česká pošta se snaží jako státní podnik konkurovat soukromým agenturám, takzvaným sekuritkám. Supermarketům a dalším firmám nabízí svoz hotovosti z poboček, ale za podivně nízké ceny. Za službu chce v průměru o polovinu méně než zaběhnuté agentury. Dle mého názoru státní podnik Česká pošta nerespektuje základní zákon podnikání a ekonomiky a domnívám se, že pokřivuje trh a vypadá to, že v podstatě za každou cenu, i kdyby to nedávalo smysl. Zatímco nabídky soukromých agentur se pohybují kolem 300 korun za jeden svoz, Česká pošta to prý dokáže obsloužit cirka za 160 korun.

Z tohoto důvodu mě zajímá, a myslím si, že nejenom mě, kde je tajemství nízkých cen za služby nabízené Českou poštou. Mohu se domnívat pouze, že je to tím, že vedení České pošty není motivováno ziskem a do jisté míry je jim jedno, jaká ztráta na konci roku bude. Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů.

A nyní prosím pana poslance Valentu, který bude interpelovat ministryni Schillerovou ve věci NKÚ, nesrovnalosti financování neziskových organizací. Prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Tak děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, co říkáte na informaci, že vzniklý rozdíl mezi údaji o dotacích neziskovým organizacím v letech 2015 až 2016 mezi rozpočtovým informačním systémem a provedeným rozborem financování přesahuje tři miliardy korun? Jistě víte, že toto konkrétně vyplynulo z nedávného zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu. Například v roce 2015 činil rozdíl 2,19 miliardy, rozpočtový informační systém vykázal dotace ve výši 11,95 miliardy, zatímco podle rozboru financování šlo o 9,76 miliardy. Jedná se podle vás o účetní nedostatek, hlubší pochybení, či o pouhou chybu analýzy, kterou paradoxně také vypracovala neziskovka na objednávku Úřadu vlády, a vycházela z podkladů konkrétních ministerstev? Jak je možné, že kontrolovaná ministerstva, Úřad vlády nezveřejnily v roce 2016 v centrální evidenci všechny povinné údaje o poskytnutých dotacích? To je skutečně zajímavá informace o pořádku a stavu při čerpání dotací.

A ta druhá je dle mého názoru minimálně stejně závažná. Jak je možné, že stát v roce 2016 a 2017 poskytl neziskovým organizacím 26,26 miliardy korun, ač prokazatelně neměl k dispozici vůbec žádný relevantní rozbor toho, jaké služby společnost skutečně potřebuje?

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji a prosím paní ministryni o odpověď. Než dorazí k mikrofonu, tak vás seznámím s informací, že pan ministr vnitra Jan Hamáček se nám omlouvá z odpoledního jednání do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, dámy a pánové, moje odpověď bude poměrně stručná, protože vás musím upozornit na to, pane poslanče, že rozbory financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů za roky 2015 a 2016 skutečně vypracovala, jak jste správně řekl, nestátní nezisková organizace, a to na základě objednávky Úřadu vlády České republiky. A podle vyjádření Úřadu vlády ke stanovisku NKÚ, tedy jste citoval rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů, nesledoval objem všech poskytnutých dotací dle rozpočtové skladby, to byla citace, tak to financování vybrané skupiny právních forem neziskových organizací, spolků, pobočných spolků, účelových zařízení, církví a náboženských společností, nadací, fondů dle vymezení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Čili nesledoval objem všech těch poskytnutých dotací. Takhle se vyjádřil Úřad vlády.

Problém tedy nastal v rozdílném vymezení nestátních neziskových organizací, že v podstatě každý posuzoval jiný objem. Takhle je stanovisko Úřadu vlády.

Já samozřejmě nemohu to úplně ověřit z dat Ministerstva financí, protože Ministerstvo financí nebylo zpracovatelem toho rozboru a ani vlastně nebyli jsme nijak o žádné informace dožádáni. Takže Ministerstvo financí se nikterak na té analýze ani v té době, ani ex post nepodílelo.

Úřad vlády bude ve smyslu doporučení NKÚ usilovat o sjednocení používání právních forem nestátních neziskových organizacích ve všech materiálech, k tomu se zavázal, a kompletní informace o objemu dotací poskytnutých neziskovým organizacím, které jsou vymezeny v rámci rozpočtové skladby, jsou součástí údajů ve státní pokladně a Ministerstvo financí je připraveno kdykoliv je poskytnout. Ale co se týče dalších dotazů k rozborům financování nestátních neziskových organizací, tak si vás dovolím, pane poslanče, jaksi požádat, abyste se obrátil na Úřad vlády, který je zpracovatelem tohoto materiálu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Tak prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Velice stručně. Já samozřejmě vím, že subjektem povinným byl Úřad vlády. Ale skutečně jako ministryně financí nemáte v tomto ohledu pražádný vliv na ovlivňování celého toho procesu? Protože já bych to své předchozí vystoupení doplnil o to, že podle citované kontroly NKÚ bylo nalezeno porušení podmínek dotací u deseti z osmnácti kontrolovaných subjektů. Já si myslím, že do určité míry i to Ministerstvo financí by mělo na tomto participovat, pomáhat odstraňovat tyhlety nedostatky v celém tom procesu přidělování dotací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Ministerstvo financí má samozřejmě potom, respektive ne Ministerstvo financí, ale převážně orgány Finanční správy, což jsou samostatné organizační složky státní správy, tak potom mají vliv, pokud se zjistí porušování, tak samozřejmě zahájí příslušné řízení podle rozpočtových pravidel. Ale to je ad hoc řízení, každé je jiné. A já jako ministryně financí, možná si vzpomínáte, když jsem připravovala rozpočet na rok 2019, tak jsem apelovala, že ta částka nám neustále roste. Dokonce jsem velmi důrazně apelovala na resorty, aby se snažily ji snižovat. Protože rozumíte, ta dotační politika vůči neziskovému sektoru, ale vůči celkovému dotačnímu sektoru, je v gesci těch jednotlivých resortů, těch poskytovatelů.

Takže já mohu dělat jediné, že budu nějakým způsobem redukovat objem těch dotací, což jsem provedla třeba i v rozpočtu 2020. A já jsem pod vlivem tady těch různých skutečností se zasadila o to, že od 1. ledna 2019 jsme do systému státní pokladny zavedli sledování těch dotačních titulů. Takže my jsme schopni udělat analýzu toho, co které - a to tam máme, vybudovali jsme to, dalo se to do toho systému během čtvrt roku, byla to velice krátká doba, prostě správce tohoto systému nám to tam zapracoval. Takže my jsme dneska schopni analyzovat a sledovat, komu a kolik jednotlivé resorty poskytují. To jsme schopni. Ale zásadní vliv na to, komu a kolik mají ty jednotlivé resorty.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, a než se posuneme k dalším interpelacím, tak vás seznámím se sadou omluvenek. Omlouvá se nám paní poslankyně Malá do konce jednacího dne z pracovních důvodů, z důvodu pracovního jednání. Omlouvá se nám pan poslanec Bartoš od 16.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a omlouvá se nám pan poslanec Juříček od 15 hodin z naléhavých pracovních důvodů.

A nyní prosím pane poslance Jelínka, který bude interpelovat nepřítomného ministra Plagu ve věci nepoužívání státního znaku na dresech naší reprezentace. Prosím.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády - moc jich tady není. Vážený pane ministře, v minulém volebním období se na základě interpelace v parlamentu pokusila paní ministryně školství zvrátit praxi nepoužívání státního znaku na dresech našich reprezentantů. Konkrétně se jedná o zákon číslo 352/2001 Sb., § 3 odst. 1 písm. g), kde se píše: "Velký státní znak se užívá k zevnímu označení dresu sportovců reprezentujících Českou republiku." Bohužel paní ministryně svůj mandát nedokončila a sportovní asociace nadále pokračují v praxi používání loga místo státního znaku.

Moje otázka zní: Bude ministerstvo i nadále tolerovat nedodržování zákona? Je nutný takový odklon od tradice?***
Přihlásit/registrovat se do ISP