(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobrý den. Nyní bychom se věnovali pevně zařazeným bodům 201 - protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě, 184 - protokol o mezinárodním civilním letectví a 185 - dohoda o leteckých dopravních službách. Poté bychom projednávali, bude-li čas, body z bloku smlouvy ve druhém a prvním čtení. Připomínám také, že ve 12 hodin máme pevně zařazen bod číslo 314 - informace ministra zdravotnictví o situaci ve zdravotnictví. Odpoledne se potom budeme věnovat bodu 317, což jsou ústní interpelace.

Než přistoupíme k pevně zařazeným bodům, tak se ptám, zda má někdo zájem navrhnout změnu schváleného programu 34. schůze. Nikoho nevidím, takže program měnit nebudeme.

Seznámím vás s omluvami. Pan poslanec Jaroslav Dvořák se omlouvá z dnešního jednání od 9 do 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Bauer od 11 do 12 hodin se omlouvá z dnešního jednání, pan předseda Jakub Michálek do 12.15 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Ivana Nevludová od 9 do 13 hodin z osobních důvodů, od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Nyní otevírám projednávání pevně zařazeného bodu, kterým je

 

201.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie
k Severoatlantické smlouvě podepsaný 6. února 2019 v Bruselu
/sněmovní tisk 450/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je velmi hlučno.)

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, máte před sebou rozhodnutí o přijetí Severní Makedonie do Severoatlantické aliance jako jejího 30. člena. Pro vládu jde o jasnou volbu, ale skutečně nejedná se o formalitu, proto vám chci k vládnímu návrhu připomenout podstatné okolnosti tohoto roku.

V červnu 2018 vlády Řecka a bývalé jugoslávské republiky Makedonie uzavřely historickou Prespanskou dohodu, na jejímž základě pozval loňský summit NATO v Bruselu Severní Makedonii, aby přistoupila k Alianci. Makedonský parlament schválil ústavní změny na základě Prespanské dohody v lednu letošního roku a o dva týdny později tuto dohodu ratifikoval i řecký parlament. Tím Řecko definitivně odblokovalo vstup Severní Makedonie do NATO a do Evropské unie. I proto jsme historickou Prespanskou dohodu, která po téměř 20 letech urovnala zásadní neshody mezi oběma zeměmi, velmi uvítali.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme zdůvodnění pana ministra. Děkuji. Pane ministře, prosím, pokračujte.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Děkuji. Letos v únoru stávající členové NATO v Bruselu podepsali přístupový protokol Severní Makedonie, čímž formálně odstartovali proces přistoupení země k Severoatlantické smlouvě, který podléhá ratifikaci ve všech členských zemích. Po podpisu protokolu se Republika Severní Makedonie již zapojila do jednání NATO jako přizvaná země, avšak bez práva podílet se na rozhodování. Vláda věří, je přesvědčena, že vstupem Severní Makedonie do NATO dojde k posílení euroatlantického ukotvení země, celkové stability a bezpečnosti na Balkáně i samotné Aliance.

Severní Makedonie již nyní přispívá k zajištění naší společné bezpečnosti svou účastí v alianční misi Resolute Support v Afghánistánu nebo také podporou alianční mise Kosovo Force v Kosovu. V přípravě na členství v NATO podnikla Severní Makedonie řadu reforem v oblasti vlády práva, fungování multietnické společnosti, boje proti korupci a obranného a bezpečnostního sektoru a Aliance je připravena ji v tomto reformním úsilí dále podporovat. Severní Makedonie svým členstvím v NATO nejen zásadně posílí svou obranu a bezpečnost, ale i své demokratické instituce. Vstup země do NATO je zároveň potvrzením kontinuity alianční politiky otevřených dveří i příkladem pro ostatní uchazeče, že členství nastane po splnění daných podmínek.

Rozhodnutí o nových členech Aliance je vždy spojeno s odpovědností členů stávajících. Doposud již schválilo přistoupení Severní Makedonie 21 národních parlamentů členských států Aliance. Senát Parlamentu ČR schválil tento protokol 12. června 2019 a nyní je toto rozhodnutí také v rukou Poslanecké sněmovny. Severní Makedonie usiluje o vstup do Aliance již od bukurešťského summitu v roce 2008. Vždy jsme to podporovali, a proto je myslím žádoucí to finálně potvrdit nyní. Vstup Severní Makedonie do NATO je podle mého názoru správným krokem. Víme, že již nemůžeme být mezi prvními, kdo severomakedonský vstup do NATO schválí, ale jsem přesvědčen, že nemáme důvod být posledním stávajícím spojencem v NATO, který toto rozhodnutí ve svém parlamentu přijme. Věřím, že bude dobře, když i česká parlamentní ratifikace co nejdřív umožní, aby se Severní Makedonie stala 30. členem Severoatlantické aliance, a to v roce 20. výročí našeho vstupu i 70. výročí založení NATO, které jsme si letos v první polovině roku připomněli.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem zahraničního výboru byl pan poslanec Jaroslav Bžoch. Prosím ho, aby odůvodnil usnesení výboru, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 450/1. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, sněmovní zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 32. schůzi dne 5. září a přijal následující usnesení:

K vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě podepsaný 6. února 2019 v Bruselu, sněmovní tisk 450. Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí PhDr. Martina Povejšila, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Bžocha a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Protokolu o přístupu Republiky Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě podepsaného 6. února 2019 v Bruselu;

II. pověřuje místopředsedu výboru poslance Jaroslava Bžocha, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Jsou do ní přihlášeni dva poslanci. Nejprve pan poslanec Radovan Vích, po něm vystoupí pan poslanec Jiří Kobza. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne. Chtěl bych říct velice krátce svůj postoj k vládnímu návrhu k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokolu o přístupu Severní Makedonie k Severoatlantické smlouvě. Podrobněji důvody, proč náš poslanecký klub nepodpoří tuto smlouvu, rozebere potom můj kolega Kobza.

Chtěl bych říct, že dnes v podstatě má Severoatlantická aliance 29 států včetně Albánie, a já si kladu otázku, že pokud se podívám na NATO, tak si nemohu prostě odpovědět na otázku, jestli to NATO ještě funguje tak, jak má, nebo pouze na papíře. Myslím tím v podstatě postoje Turecka řízeného autoritářským prezidentem Erdoganem, které na jedné straně nakupuje protiraketové komplety S-400 od Ruské federace a na druhé straně má ambice koupit americké letouny F-35. Prostě Turecko se chce stát v tomto prostoru novodobým hegemonem v této oblasti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP