(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru školství, mládeže a tělovýchovy Robertu Plagovi za odpověď. Pan kolega Janda se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Chci jenom panu ministrovi poděkovat, že odpověděl přímo. Vůbec nijak nekličkoval, takže vám děkuji. Nebudu k tomu přijímat žádné usnesení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Protože není návrh jiného usnesení, můžeme tuto interpelaci ukončit.

Pokračujeme interpelací paní Věry Kovářové na předsedu vlády Andreje Babiše. Ale kolegyně Kovářová tu není, takže její interpelace propadá.

Další interpelace na předsedu vlády je od Dany Balcarové. Tu také nevidím, také její interpelace propadá.

Další interpelace je na ministryni financí Alenu Schillerovou od Zbyňka Stanjury. Ten je řádně omluven. Jeho interpelace také propadá.

A máme tady interpelaci pana kolegy Radka Holomčíka na ministra životního prostředí Richarda Brabce. Vidím pana poslance. Pan ministr životního prostředí je řádně omluven. Co navrhujete, pane poslanče? (Poslanec Holomčík mimo mikrofon: Chtěl bych navrhnout přerušení do přítomnosti ministra.) Do přítomnosti, dobře. Čili u interpelace pana poslance Radka Holomčíka na ministra životního prostředí k tisku 587 je návrh usnesení přerušit do přítomnosti pana ministra životního prostředí. Já vás pro jistotu odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Procedurální návrh pana poslance Radka Holomčíka odhlasujeme - návrh na přerušení jednání o této odpovědi na interpelaci do přítomnosti pana ministra životního prostředí. Mám ale ještě malou početnost přihlášených. Ještě vyčkám. Zagonguji, protože věřím, že dosáhneme potřebné účasti 67 poslanců. (Poslanci postupně přicházejí do sálu.) Chápu, že někteří kolegové ještě nejsou přihlášeni... Myslím, že už nás bude dostatek.

 

hlasování pořadové číslo 54 budeme hlasovat o návrhu pana poslance Radka Holomčíka na přerušení projednávání jeho interpelace podle tisku 587 na ministra životního prostředí Richarda Brabce do přítomnosti pana ministra životního prostředí.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 83 pro 50, proti 21. Návrh byl přijat. Tato interpelace bude projednávána za přítomnosti pana ministra životního prostředí. (V sále je silný hluk!)

 

Poslední odmítnutou interpelací je interpelace paní poslankyně Olgy Richterové na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Paní poslankyně se hlásí do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Klid prosím ve Sněmovně, ať může paní kolegyně Richterová říct svůj návrh.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já také navrhuji, abychom hlasovali o přerušení projednávání této písemné interpelace, týkající se katastrofální situace v lékařské posudkové službě, a to samozřejmě do přítomnosti paní ministryně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Procedurální návrh rozhodneme v hlasování číslo 55, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 89 pro 73, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušili jsme tedy interpelaci ke sněmovnímu tisku 588 paní poslankyně Richterové na paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou na příští jednání.

 

Tím byly dnešní odpovědi na písemné interpelace vyčerpány. A protože další jednání je napevno stanoveno v 11 hodin, přerušuji jednání Poslanecké sněmovny do 11 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.25 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP