(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní pokročíme v obecné rozpravě, protože než byla tato série faktických poznámek, tak se mi s přednostním právem hlásil pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, jsem velmi rád, že dneska projednáváme ve druhém čtení nominační zákon. My jsme sem už jednou nominační zákon v tomto volebním období poslali. Ten bohužel skončil tím, že ho Poslanecká sněmovna zamítla. Byl přísnější než tato norma, ale i tak jsme připraveni konstruktivně podpořit tuto normu, protože to ostatně bylo na základě jednání s panem předsedou vlády, že tento návrh sem vláda poslala.

Já bych chtěl uvést, že my bychom chtěli ještě nad rámec tohoto nominačního zákona, který upravuje, aby v dozorčích radách a představenstvech byly bezúhonné kompetentní odborné osoby, aby nad rámec toho nominačního zákona zákon upravoval i vlastnickou politiku. Vlastnická politika není v České republice nová věc. V podstatě první návrh předložil v minulém volebním období ministr financí Andrej Babiš, nicméně vláda ho 16. 1. 2017 odmítla. Návrh v podstatě navazuje na doporučení OECD a osvědčenou praxi některých zahraničních států, např. Švédska či Finska, nebo na úspěšné vlastnické politiky, které mají v některých samosprávách, např. ve statutárním městě Brně. Takže pozměňovací návrh, který zavádí poměrně, nechci říct neformální, ale zase mírnější způsob přijímání vlastnické politiky, tak to je věc, která už je osvědčená v zahraničí i v samosprávách v České republice, a předkládám ho s panem kolegou Pavlem Staňkem z hnutí ANO, který má tu zkušenost, že realizovali tu vlastnickou politiku v Brně. Samozřejmě návrh potom načtu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a to byla v tuto chvíli poslední přihláška do obecné rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí z místa... Tak pan poslanec Brázdil s faktickou poznámkou. Prosím. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Milan Brázdil: Já děkuji. Nechtěl jsem zdržovat v rozpravě. Milé dámy, ale i pánové, já bych vám chtěl teď něco říct. Nekompromisně. Ne tvrdě, to by někdo vykládal blbě, ale jako chlap bych chtěl říct - a možná reprezentuji téměř většinu chlapů tohoto světa:

My vás máme rádi. (Úsměv v plénu.) Možná si to neuvědomujete, ale my vás máme rádi. A já bych chtěl, abyste to věděly, abyste už takovéto debaty nevedly. Děkuji vám. (Potlesk a úsměv v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a jenom si dovolím podotknout, že bychom se měli oslovovat prostřednictvím předsedajícího. (Smích v sále.)

A nyní tedy, pokud již není žádných přihlášek do rozpravy, tak obecnou rozpravu končím. A pokud není zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě, tak bychom se přesunuli k rozpravě podrobné, kterou tímto otevírám. Jsou do ní přihlášeni tři poslanci a poslankyně. Jako první paní poslankyně Pastuchová, poté pan předseda Vondráček a poté pan poslanec Martínek. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já děkuji. Já jsem nechtěla vystupovat ke kolegovi prostřednictvím vaším, panu Výbornému. Kdybyste mě poslouchal, tak jsem řekla, že nejsem prozatím zastánkyní jakýchkoli kvót. A kdybyste si přečetl ten pozměňovací návrh, tak tam žádné kvóty nejsou. Takže já se tímto hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu č. 2726. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím pana předsedu do podrobné rozpravy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za slovo. Do systému je nahrán pozměňovací návrh pod číslem 2992. Je to výsledek kompromisu, který jsme našli v rámci jednání pracovní skupiny předsedy Poslanecké sněmovny, podepsáni pod ním jsou poslanci Vondráček, Michálek, Jurečka, Martínek. Podařilo se nám najít nějakou zlatou střední cestu, aby ten zákon nebyl jenom formální, ale aby skutečně měl i nějaké důsledky v praxi. Využívám toho, že je podrobně odůvodněn v rámci svého písemného vyhotovení, a odkazuji tedy pouze na jeho číslo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím pana poslance Martínka. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Jak řekl předřečník, též se hlásím k tomu společnému pozměňovacímu návrhu 2992 a rád bych poté se přihlásil i ke zmíněným pozměňovacím návrhům z rozpravy, konkrétně pod čísly 2358, 2458 a 2901. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní se přihlásil pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu sněmovní dokument 2615, pozměňovací návrh můj a pana kolegy Staňka, který upravuje vlastnickou politiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A to by v tuto chvíli měla být poslední přihláška do podrobné rozpravy, takže pokud se někdo další nehlásí, tak bych podrobnou rozpravu ukončil. Prosím paní ministryni nebo pana zpravodaje, jestli je zájem o závěrečná slova po druhém čtení. Není tomu tak. V tom případě, jsem nezaznamenal žádné návrhy, které bychom v tuto chvíli měli hlasovat, a já druhé čtení tohoto návrhu končím. Děkuji zpravodaji.

 

Dostáváme se k bodu číslo

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním
zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb.,
o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 337/ - druhé čtení

Z pověření vlády návrh zákona uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Jedná se o vládní návrh zákona jednak o státním zastupitelství a jednak ve znění pozdějších předpisů, jako je trestní zákoník a trestní řád. Předložený návrh je návrhem adaptačním, jehož prostřednictvím dochází jednak k adaptaci nařízení Rady EU 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, tzv. nařízení EPPO, a dále k implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2017/1371 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie, tzv. směrnice PIF.

Na základě nařízení EPPO bude na konci roku 2020 nebo počátkem roku 2021 zřízena nová unijní instituce, a to Úřad evropského veřejného žalobce. Tento úřad byl zřízen v režimu posílené spolupráce, ke které se zavázalo celkem 22 členských států. Hlavním cílem tohoto nového úřadu je trestní stíhání pachatelů -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní ministryně, já vás přeruším a vyzvu kolegy k většímu klidu případně k přenesení jednání do předsálí. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová ­­- je trestní stíhání pachatelů trestných činů proti finančním zájmům unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady, tak jak jsem uváděla. Jinými slovy Úřad evropského veřejného žalobce bude u vymezeného výseku kriminality plnit úlohu, kterou jinak plní státní zástupce.

Toto nařízení není pouze organizační normou stanovující postavení, strukturu a organizaci Úřadu evropského veřejného žalobce, jeho pravomoci či postavení evropského nejvyššího žalobce, evropských žalobců, evropských pověřených žalobců a dalších osob účastnících se činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce, ale upravuje též postupy úřadu v rámci trestního řízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP