(18.20 hodin)
(pokračuje Černochová)

A u mě to spíš vyvolává úsměv na tváři. Protože víte, paní kolegyně Válková, vy jste mohli mít dokonce ministryni obrany. A vy jste ji měli, mohli jsme se tam sejít jako dvě ženy, dvě silné ženy, jedna předsedkyně výboru, jedna ministryně obrany. Vy jste si ji sami odvolali a navrhli jste někoho jiného. Já to nehodnotím. Já tím jenom dávám najevo to, že ono se to hezky poslouchá, ta silná slova o tom, jak mají být ženy podporovány. Já jsem ta poslední, která by nechtěla podporovat ostatní ženy.

Na druhou stranu prosím, zkuste se podívat na kandidátní listiny a na výsledek voleb. Kolik žen vykroužkovali muži. Proboha, nechme i v tomto té společnosti na výběr! Já se necítím diskriminována, necítím se ani chytřejší, ani hloupější proto, že jsem žena. Prostě neřešme tady pořád nějakou rovnost pohlaví. Jsme směšní. (Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A rozprava se nám zjevně protáhne. Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Výborného, pak se připraví paní poslankyně Maříková a pak paní poslankyně Válková. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená a ctěná kolegyně Válková prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem trochu už kroutil hlavou, přiznám se, i nad slovy ctěné kolegyně Pastuchové, ale mně ta debata o tom přijde naprosto irelevantní. A teď tady pomíjím tu historii, že jsme tady měli předsedkyni Sněmovny, ctěnou kolegyni Miroslavu Němcovou, stejně tak jako Libuše Benešová byla předsedkyní Senátu.

Ale dámy a pánové, to bych teď mohl protestovat, že tady je vláda vlastně hrubě genderově nevyvážená, protože tady vidím tři ministryně a žádného ministra. A mně je to úplně jedno. Mně je to úplně jedno. Protože když si půjdete lehnout na operační sál, tak o co vám jde? Jestli vás operuje žena, nebo jestli vás operuje muž? Přece jde o to, jestli to je kvalitní odborník. A já budu plně respektovat to, když tady za mnou bude sedět dvacet kompetentních odborníků, když tady budou vystupovat ženy, které budou skutečně rozumět svým oborům. A mně je úplně jedno, jestli to je žena, nebo muž. Tady skutečně o tohleto nejde. Skutečně tady opakuji, nebuďme v tomto směšní. Jde o to, jestli ta daná osoba je kompetentní a odborník v tom svém daném oboru, a ne o to, jestli to je žena, nebo muž. Opravdu prosím, nechme tyto debaty o nějakých nesmyslných kvótách, nepatří to sem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A jako další paní poslankyně Maříková, poté paní poslankyně Válková a poté jako poslední v tuto chvíli paní poslankyně Hyťhová. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych také chtěla reagovat na paní poslankyni Válkovou. Já si nemyslím, že ženy jsou diskriminovány. Samozřejmě to mají, co se týká kariéry, a to i v politice, určitě těžší, pokud se chtějí věnovat i rodinným záležitostem. Ale pokud se žena rozhodne dělat kariéru, nebo pokud se rozhodne věnovat se více rodině, nebo pokud má takové zázemí, aby to mohla zkombinovat, ať se rozhodne sama. Určitě bych to nijak násilně netlačila, jestli je něco genderově vyvážené, nebo není, nebo jestli je někdo diskriminován. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A prosím paní poslankyni Válkovou. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Milé kolegyně, milí kolegové, úplně ráda budu směšná, protože se mi podařilo vyvolat tady trošku diskuzi a myslím si, že i ta něco říká. Takže až si přečtete, jak jste vystupovali, jak některé z vás a někteří z vás se cítili dotčeni, jak to považují za fenomén, o kterém se téměř neslyší ani na půdě Poslanecké sněmovny hovořit, no tak já se musím usmát. A já nepatřím mezi feministky, které by byly známé nějakou genderovou rétorikou. Ale chci se právě na to dívat objektivně a vyváženě. A takhle jsem se na to dívala vždycky.

Takže klidně ráda budu směšná, milá paní poslankyně Černochová, starostko městského obvodu Prahy 2, kde také bydlím prostřednictvím pana místopředsedy. A budu stále svoje názory prezentovat. Protože si myslím, že od toho jsme v Poslanecké sněmovně, milý pane poslanče Výborný prostřednictvím pana místopředsedy, aby si tady každý své postoje a názory obhajoval více, či méně zdařile. Takže napomínání, že o tom přece nebudeme mluvit, abychom nebyli směšní, to neberu od nikoho z vás. A doporučuji podívat se alespoň trošku za hranice České republiky. Těm z vás, kteří k tomu ovšem mají chuť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Hyťhová, poté paní poslankyně Černochová, pak pan poslanec Luzar. Prosím.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo, nebudu dlouho zdržovat. Já jsem chtěla jenom jako žena říct, že tahle debata mi taky přijde zvláštní. A věci, které se takhle tlačí, jak to tady přednesla paní poslankyně Válková, si myslím, že nejsou dobré. Já za sebe můžu říct, že jsem taky žena, myslím, že tady je žen dost. Byla jsem... ano, jsem opravdu žena. (Smích a potlesk za sálu.)

Ale byla jsem například lídryní kandidátky a rozhodně jsem si nikdy nevšimla, že by mě někdo diskriminoval, a ani se tak necítím. A nikdo ani nevnímal, jestli jsem žena, nebo muž, jestli tam má být muž, nebo žena. Prostě ten člověk je nějakým způsobem kompetentní. Buď je, anebo není. Buď si ho lidi zvolí, nebo nezvolí. Ale myslím si, že řešit tady kvóty, kolik přesně by tady mělo být, jestli sto žen a sto mužů, já si myslím, že to není adekvátní. A měli bychom se zabývat jinými věcmi. Tak to je můj názor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A než dostane slovo další řečnice, tak vás seznámím s omluvenkou. Pan poslanec Špičák se nám omlouvá mezi 18. a 19. hodinou z pracovních důvodů. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych si nedovolila ctěnou paní kolegyni Válkovou nazvat směšnou. Já jsem říkala, že jsme směšní, že se o tom tady tímto způsobem bavíme. Protože skutečně ty věci jsou zřejmé. Vy jste mi tady neuměli reagovat, nebo neuměla reagovat prostřednictvím pana místopředsedy na to, jak je možné, že voliči si sami určili, koho chtějí, aby je reprezentoval. Byla spousta žen na kandidátce, přeskočili je muži. Nechme opravdu ten výběr na těch lidech, na těch stranách.

I ANO mohlo jmenovat do čela výborů více žen, mohlo jmenovat do ministerských postů více žen. Neděje se to. Prostě asi k tomu je nějaký důvod. Asi ty ženy chtějí v těch výborech dělat něco jiného, než aby tady seděly jako ministryně. Nechme skutečně tu společnost existovat, dýchat. A neřešme tady to, jestli někdo z nás nosí sukni, kalhoty, jestli prostě někdo má mít na základě kvóty nějaké výsostné postavení. To pak budeme sklouzávat k tomu, že skutečně - a já si to můžu dovolit říkat - budeme chtít mít na kandidátce ženu, blondýnu a ještě černocha. Já jsem Černochová, neberte to rasisticky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A v tuto chvíli s faktickou poznámkou pan poslanec Luzar. V tuto chvíli s poslední faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já si myslím, že předešlá debata bude asi pokračovat v rámci výboru, kdy budeme předložené návrhy řešit. Určitě bude výživná. Já chci jenom upozornit, že ten výbor, o který se jedná, jak tady bylo navrženo, je pětičlenný. To vyvážené zastoupení tři - dva, když si dokážu představit, kdo tedy má být ty tři a kdo tedy ty dva a jak se to bude řešit? To jsou drobnosti možná, ale vždycky se potom takové znění zákona dá zneužít.

Co se týče stávajícího, ta komise existuje. Je zřízena akorát ne zákonem, ale usnesením vlády. Ptám se, jak vláda naplnila tyto představy vládních poslankyň na vyváženost této rady. Je naplněna, anebo to až do toho zákona?

Čili to jsou všechno otázky, které si řešíme, a měli bychom si asi řešit ne formou zákona, ale formou přístupu k věci, když je na stole.

Ale konkrétně k tomu návrhu, který je a proč jsem se přihlásil. Úplně se z toho návrhu vytratily ty první debaty, které ze začátku při návrhu toho zákona byly, a to je zastoupení opozice v dozorčích orgánech. Tady se apeluje na odbornost, zodpovědnost, výběr, ale je tu nezastupitelná role opozice vědět, co se ve státních podnicích děje. Polostátních samozřejmě, dodávám. A pokud by to mělo zůstat pouze v této části, tak se bojím, že opozice z této záležitosti zůstane částečně vyšachována, možná úplně vyšachována. A já si myslím, že to nebude prospívat demokracii a bude to podstatně horší, než kdyby v těch orgánech byly třeba samé ženy nebo samí muži.

Tady bych si dovolil, abyste se zamysleli také nad smyslem toho výstupu, aby nejenom třeba zaměstnanci v rámci podniků, ale i opozice v rámci státních a polostátních podniků měla zastoupení v těchto orgánech a případně aby to bylo i určené zákonem. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP