(16.20 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Je potřeba si uvědomit, že zaměstnavatelé, kteří provozují chráněné dílny, mají těch problémů se zaměstnáváním celou řadu. Dneska se daří ekonomice, to znamená, i pro tyto chráněné dílny je trošičku menší problém sehnat portfolio výrobků, které mohou ti klienti nebo zaměstnanci v chráněných dílnách na trhu práce odvádět. Ale všechno nasvědčuje tomu, že ekonomická krize přijde. My nevíme, kdy přijde, nevíme, jak bude hluboká, ale pro ty chráněné dílny je to obrovské nebezpečí už samo o sobě. A jestliže jsme je teď tři čtvrtě roku nechali na holičkách a hrozí tady, že jim tu krizi prohloubíme v příštím roce znovu, tak se obávám, že pro některé z nich by to mohlo znamenat stop. A co to bude znamenat ve svém důsledku? Zdravotně hendikepovaní, kteří se velmi obtížně zaměstnávají, přijdou o svá pracovní místa. A to si myslím, že bez rozdílu politického trička bychom neměli nikdo dopustit.

Proto žádám a apeluji na paní ministryni, aby se k tomuto vyjádřila a abychom i společně spolupracovali na tom, abychom v rámci této novely mohli vyřešit i rok 2020. Jinak klub KDU-ČSL tuto novelu jednoznačně podporuje a budeme, nebo jsme připraveni i spolupracovat právě na případném pozměňovacím návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. S přednostním právem paní ministryně Jana Maláčová. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Já bych reagovala na ty tři dotazy, které tady na mou osobu padly.

Proč vláda nepřipravila tu novelu, když se minulý rok navýšila minimální mzda. My jsme chtěli, aby to bylo co nejrychleji, proto jsme ve spolupráci s paní poslankyní Gajdůškovou připravili ten pozměňovací návrh, který byl vtělen do zákona o zaměstnanosti, a připomínám, že jste ten pozměňovací návrh na jaře tohoto roku - ne, zákona o pobytu cizinců, omlouvám se - že jste jej zamítli. Takže z časových důvodů jsme to vtělili do běžící legislativy a návrh byl zamítnut. My jsme k tomu přistoupili, ale bohužel nedošlo ke schválení.

Co se týká dotazu paní poslankyně Pekarové Adamové, jak vypadá vlastně to jednání ohledně automatu nastavení minimální mzdy, tak mohu potvrdit, že ta jednání o novele zákoníku práce mezi sociálními partnery a Ministerstvem práce a sociálních věcí byla velmi intenzivní, probíhala zhruba půl roku, od podzimu minulého roku do jara minulého roku, a nedošlo na úrovni sociálních partnerů ke shodě. Řekla bych, že jádro pudla bylo zejména to číslo, na kterém by měla být minimální mzda zakotvena v poměru k průměrné mzdě, plus řekněme referenční rámec, to byla druhá problematika, kterého roku průměrné mzdy, respektive kvartálu by se to mělo týkat. To znamená, protože nedošlo ke shodě, která nebyla v tuto chvíli vyřešitelná, v podstatě jsme měli čtyři rozdílná stanoviska, tak v tuto chvíli k tomu automatu nebudeme přistupovat.

Co se týká posledního dotazu pana poslance Kaňkovského, jaká výše minimální mzdy bude k příštímu roku, k 1. lednu příštího roku, tak v tuto chvíli jako každoročně probíhá sociální dialog ohledně výše minimální mzdy. Ten dialog probíhá také ohledně navýšení platů ve veřejné sféře. Ráda bych připomněla, že v pondělí 16. září se přesně za tímto účelem setká tripartita. To znamená, je to běžící proces a myslím si, že v následujících čteních bude možnost na tu dohodu, u které očekáváme, že v příštích týdnech padne, reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám, paní ministryně. S faktickou poznámkou pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já bych si dovolil jenom krátkou poznámku k vystoupení paní ministryně. To, že jste dali pozměňovací návrh k věcně jiné novele, je pravda. To, že ten pozměňovací návrh nebyl schválen, je také pravda. Já si to ještě dohledám, ale myslím si, že náš klub ho podpořil. Ale přece vláda má možnosti, jak tu novelu předložit ve zrychleném čtení, a k tomu nedošlo. Jsme tady v září a já jsem nezaznamenal, že by během té doby, pokud nebyla novela zákona o pobytu cizinců s tímto pozměňovacím návrhem schválena, že by vláda mezitím připravila novelu ve zrychleném čtení. K tomu došlo poslaneckou iniciativou, pod kterou jsme podepsáni napříč kluby, a ta se dostala na program jednání Sněmovny až v září. To znamená, bohužel, nemohu se ubránit tomu, že skutečně vláda v tomto neměla prioritu, přes apel zaměstnavatelů na chráněném trhu práce.

A potom ještě dovětek. Paní ministryně nám vysvětlila, a to všichni víme, jakým způsobem probíhá jednání ohledně valorizace minimální mzdy, ale nevyjádřila se k tomu, jestli je připravena rychle zasáhnout i do toho valorizačního mechanismu týkajícího se příspěvku na chráněná pracovní místa.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci za dodržení časového limitu.

Přečtu tři omluvy: pana Lubomíra Volného, který se omlouvá dnes od 17 hodin do konce jednacího dne a celý zítřejší pracovní den, 12. 9., 2019 z pracovních důvodů. Dále paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová dnes od 16.15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A pan ministr Adam Vojtěch dnes od 16.15 hodin do konce jednacího dne z důvodu neodkladných pracovních záležitostí.

V rozpravě je další v pořadí paní poslankyně Dražilová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se i já jako spolupředkladatelka spolu s některými kolegy z hnutí ANO vyjádřila k tomuto návrhu velice krátce a poprosila vás o jeho podporu. Chtěla bych zdůraznit, že skutečně na chráněném trhu práce jsou zaměstnavatelé, kteří přestávají mít motivaci zaměstnávat zdravotně postižené, pokud to skutečně nejsou srdcaři, protože často se ta práce zdravotně postižených blíží pracovní terapii. Já se nechci opakovat, ale tak jak tady již bylo řečeno, tím, že vzrostla minimální mzda a příspěvek na zaměstnávání osob zůstává stále ve stejné výši, tak u některých opravdu hrozí, že budou zdravotně postižené propouštět a že si ponechají jenom takový počet, aby naplnili povinný podíl, to znamená jeden zdravotně postižený na 25 dalších zaměstnanců. V současné době tyto vzniklé rozdíly hradí z prostředků, které mají určeny na investice a na rozvoj firem, ale samozřejmě tento stav je neudržitelný.

Já vás tedy prosím, abyste podpořili tento návrh, propustili ho do druhého čtení a podpořili i zkrácení 30denní lhůty. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Hana Aulická, připraví se paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já myslím, že asi budu jenom velice stručná, protože mí předřečníci už de facto řekli všechny důvody předloženého tisku, a proč by vlastně měl být tento návrh a tato novela přijata. Chtěla bych říci, že samozřejmě KSČM nejen že je připodepsána u této novely, ale že ji samozřejmě podporuje, a to nejen z důvodu toho, že se navýšila minimální mzda, ale je to především z důvodu, že podporujeme zaměstnávání osob zdravotně postižených a osob znevýhodněných.

Chtěla bych ale říci, že KSČM se i v minulosti účastnila řady odborných jednání a přicházeli jsme i s požadavky proti zneužívání systému, tedy paušální podpoře, a požadovali jsme diferenciaci u státních příspěvků dle stupně omezení zaměstnance, což je stupeň invalidního důchodu či rozdílné hodnocení dle pracovního lékařství. Já jsem přesvědčena, že tato změna, nebo tato novela na... o těch 800 korun opravdu pomůže v systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Každopádně, jak už tady řekla i paní zpravodajka v závěru své zprávy, jsem přesvědčena, že by mělo být na pořadu dne Ministerstva práce a sociálních věcí hledat nějaké parametrické změny, které by nastolily u této oblasti nějaké transparentní pojetí, kterým by se nemuselo neustále řešit to, jestli to navazuje na výši minimální mzdy, a aby to prostředí bylo uděláno i optimální tak, aby zaměstnávání osob se zdravotním postižením bylo důstojné a především se jejich počet zvyšoval. Protože i v důvodové zprávě stanoviska vlády je opravdu řečeno a jsou tam i uvedena čísla, že až tak razantní nárůst zaměstnávání osob se zdravotním postižením nenastává, a určitě by měly být nastaveny nové parametry, které by toto číslo razantně zvýšily. Takže děkuji moc. (Potlesk z lavic KSČM.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP