(16.10 hodin)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k předloženému poslaneckému návrhu na zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 800 korun zaujímám souhlasné stanovisko a osobně ho velmi podporuji. Právní úprava by dle našeho názoru měla reagovat na letošní zvýšení minimální mzdy a na připravované nové zvýšení od 1. ledna příštího roku. V souvislosti s jejím růstem mohou vyplynout zvýšené náklady zaměstnavatelům zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením. K tomuto došlo např. již v roce 2018, kdy se tak oproti roku 2016 zvýšila spoluúčast zaměstnavatelů na vynaložených nákladech o 1 400 korun. Ve stejném období poklesl počet podpořených osob se zdravotním postižením o 1 386. Nenavýšení příspěvku v roce 2019 by znamenalo navýšení spoluúčasti zaměstnavatelů o dalších 1 150 korun. Je proto namístě předpokládat, že zvýšení minimální mzdy bez adekvátního zvýšení státní podpory by mělo na některé zaměstnavatelské subjekty nežádoucí negativní dopad a mohlo by vést ke snížení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Jistě se shodneme, že by to byl velmi nežádoucí jev.

Zvyšování minimální mzdy lze vnímat jako pozitivní krok k zlepšení životních podmínek zdravotně postižených osob. Z těchto důvodů poslanecký návrh na zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce podporuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní ministryně, já vám děkuji, a poprosím vážené kolegy a kolegyně v sále, abychom se ztišili, protože jsou okamžiky, kdy ani já tady nahoře neslyším. Děkuji.

V obecné rozpravě máme zatím pět přihlášek. První v pořadí je paní poslankyně Tereza Hyťhová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych se jenom v krátkosti chtěla vyjádřit k tomuto bodu a chtěla bych říct stanovisko SPD. Za prvé jsme velmi rádi, že se ten bod objevil, nebo jsme si ho odhlasovali už na dnešní pořad, protože si myslím, že je to velmi důležité. Podporujeme samozřejmě zvýšení příspěvku zaměstnavatelům na platy pro lidi se zdravotním postižením na chráněném trhu. Je podle nás velmi důležité, aby se předešlo jak snížení zaměstnanosti a také snížení motivace pracovat u těchto osob. Jak my všichni víme, tak přes dnešní opravdu vysoké životní náklady jsme přesvědčeni, že je nutný přehledný systém valorizačního mechanismu na základě ekonomického růstu jak u výše růstu minimální mzdy, tak u příspěvku na podporu zaměstnávání u zdravotně postižených osob.

Takže to za nás, to za mě. Já myslím, že jsem to v krátkosti řekla, a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Další v pořadí je paní poslankyně Markéta Pekarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, stanovisko TOP 09 k tomuto návrhu zákona je taktéž pozitivní v tom smyslu, že považujeme tu nesrovnalost, kterou je potřeba tímto napravit, za vlastně velmi chybnou a mrzí nás, že už to sem nepřišlo dříve. Vím, jak to tady bylo, už to nebudeme otevírat. Nicméně jsem ráda, že tady ta novela je. Mám však několik možná dotazů spíše na paní ministryni z hlediska budoucího vývoje právě v této oblasti, abychom právě předešli tomu, co se stalo, že ten příspěvek nekorespondoval s výší minimální mzdy.

V programovém prohlášení vlády je, že minimální mzda by neměla být určována, tak jako je to doposud, to znamená, že je to rozhodnutí nařízením vlády, tedy politickým rozhodnutím, ale že vláda připraví nějaký mechanismus jejího zvyšování, které bude více navázáno na jednoznačné ekonomické ukazatele. Vím, že na počátku tohoto volebního období tady ta snaha byla, nebyla však nakonec úspěšná. A mě by tedy zajímalo, jestli se vrátíte k této snaze právě předvídatelnosti zvyšování minimální mzdy, či nikoli, zda jste tedy už tuto snahu nějakým způsobem vzdali, nebo jestli jenom hledáte ten správný mechanismus, to nastavení. To je první otázka.

Další otázka. V případě, že tedy bude i nadále zvyšována tím stávajícím způsobem - zatím to tak vypadá, zatím nemáme informace, že by se cokoli mělo do budoucna měnit, protože i teď jsme svědky vyjednávání o růstu minimální mzdy na příští rok -, tak se chci právě zeptat, jestli opravdu můžeme být ujištěni ministerstvem, že takto nastavené zvýšení na těch 12 800 bude tedy dostačující, a jestli tady nebudeme před tím problémem za chvíli stát znovu, protože to by samozřejmě znamenalo, že než tady konečně dojde k finální platnosti tohoto zákona, tak už zase můžeme začít od znova a můžeme tu novelu otevřít zas a řešit to opět právě v návaznosti na nové zvýšení minimální mzdy. Tak proto já jsem vnímala to, že říkáte, paní ministryně prostřednictvím předsedajícího, že do příštího roku se to také promítne pozitivně. Ale mně jde spíše o ten výhled a ještě i dalších let, abychom tady opravdu nezpůsobovali těmto zaměstnavatelům problémy v dalších letech.

Takže tolik dva doplňující dotazy k této problematice. Jinak za nás podpora této novele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní poslankyni. Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se paní poslankyně Dražilová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milí kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se jako spolupředkladatel tohoto tisku také krátce vyjádřil k dnes projednávané novele zákona o zaměstnanosti. Já bych chtěl za prvé poděkovat paní kolegyni Gajdůškové, že připravila tuto novelu, protože všichni cítíme, že je velmi potřebná, a na druhé straně považuji za velmi smutné, že i když tato novela byla připravena na jaře a v systému je někdy od dubna tohoto roku, tak že se k jejímu projednávání dostáváme až nyní v září. To si myslím, že je velká chyba.

Navážu na kolegy a kolegyně, kteří tady už hovořili. My všichni vnímáme, že navyšování minimální mzdy má i na zdravotně hendikepované svůj pozitivní vliv. Na druhé straně na chráněném trhu práce to přináší i své problémy. Jenom bych chtěl říci - a paní ministryně se tady o tom bohužel nezmínila - že my jsme na ten problém s tím, že když dojde k navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019, upozorňovali už na jednání sociálního výboru na konci roku 2018, už tehdy se tam ta otázka probírala, byli tam i zástupci chráněných dílen a dalších zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají zdravotně hendikepované, a mě v této souvislosti nezbývá, než se zeptat paní ministryně, proč vláda nepřipravila tuto novelu. Protože máme tři čtvrtě roku už v platnosti vlastně navýšení minimální mzdy a až teď řešíme valorizační mechanismus toho příspěvku na zaměstnávání osob na chráněném pracovním trhu. Já to považuji za chybu.

Dneska máme samozřejmě šanci to posunout dál, ale musím navázat na to, co tady říkala už paní kolegyně Gajdůšková, co tady řekla paní kolegyně Pekarová a další. V tuto chvíli, pokud je nám známo - my jsme opoziční poslanci, ale hovoří se na úrovni koalice o dalším navýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020. A já v tuto chvíli to nechci nějak kritizovat, navyšování minimální mzdy určitě má své opodstatnění a má také svá rizika, ale směrem k zaměstnávání zdravotně hendikepovaných ta rizika je potřeba vidět.

Já opravdu apeluji na vládu a chci požádat paní ministryni, a teď v tom není nic politického, aby v rámci projednávání této novely nám představila ten valorizační mechanismus. Vzhledem k tomu, že v minulých letech došlo opakovaně k navýšení minimální mzdy, tak podle mého názoru není efektivní, abychom tady každý rok znovu nominálně navyšovali příspěvek pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zdravotně hendikepované na chráněném trhu práce, ale abychom dospěli k nějaké automatické valorizaci. To znamená, to je moje otázka a zároveň apel na paní ministryni. Myslím si, že by mělo být ambicí, aby se koalice co nejdříve dohodla na tom, jak bude výše minimální mzdy nastavena od 1. 1. 2020, a abychom zrovna formou pozměňovacího návrhu toto zanesli do této novely. V opačném případě tady budeme stát v lednu, v únoru a tak dále příštího roku a budeme mít úplně ten samý problém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP