(15.10 hodin)

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Jménem poslaneckého klubu SPD mohu říct, že všichni jeho členové podporují opravenou verzi novely zákona o důchodovém pojištění, která navyšuje starobním důchodcům, kteří důchod pobírají 25 let a více, o dalších tisíc korun. Pro obdobný návrh jsme hlasovali již v loňském roce na mimořádné schůzi Sněmovny.

SPD i já osobně dlouhodobě usilujeme o co nejrychlejší a významné zlepšení příjmové a existenční situace starobních a invalidních důchodců, zejména těch jejich skupin, které jsou v tomto ohledu nejohroženější a kterým se objektivně žije nejhůře. V tomto směru jsme také podávali k právě projednávané novele pozměňovací návrh, který by speciální valorizaci ve výši 900 korun nad vládou formulované zvýšení penzí přiznával důchodcům s měsíčním příjmem pod 10 tisíc korun. Tento návrh přijat nebyl, a to hlavně kvůli nesouhlasu stran, které se jinak deklarují jako levicové a sociálně orientované. Mezi ty skupiny důchodců, které jsou na tom v mnoha ohledech dlouhodobě nejhůře, patří kromě zmíněných našich nominálně nízkopříjmových spoluobčanů také osaměle žijící penzisté, tzv. starodůchodci, a mnohé ženy důchodkyně. A zřejmě v nejhorší situaci se nacházejí osoby, u kterých se tyto zmíněné charakteristiky kumulují, tzn. starší ovdovělé ženy žijící v jednočlenných domácnostech. A samozřejmě znovu zdůrazňuji špatnou situaci invalidních důchodců.

Proto plně vítáme pozměňovací návrh, který by umožnil zlepšení mnohdy opravdu velmi tristní situace alespoň těmto penzistům, aby jim pomohl vrátit důstojnost do příslovečného podzimu jejich životů. V drtivé většině jde o lidi, kteří si vzhledem k dějinným a režijním zvratům v kombinaci s datem narození nemohli plánovat svou příjmovou situaci v penzi dlouho dopředu, řídili se platnými zákony v příslušném období a jsou do velké míry obětí toho, co označujeme za vis maior. Tisícikorunové měsíční přilepšení je minimem toho, co pro ně jako i jejich volení zástupci můžeme udělat. Jde takřka ve sto procentech o osoby, které si dodatečné příjmy na povinné životní náklady nemohou obstarat žádným jiným způsobem. Velmi často jde o osoby, které velkou část svého disponibilního důchodu musí věnovat na prostředky životně nutné zdravotní péče a léčby. O osoby, které bez dávek sociální podpory či pomoci nejsou schopny hradit náklady na bydlení. O osoby v dluhových, či dokonce exekučních pastech.

Hovořit v souvislosti s tímto návrhem o přílišné zátěži státního rozpočtu je neuvěřitelné chucpe, zejména z úst reprezentantky strany označující se za sociálně demokratickou. Tato reprezentantka paní Maláčová, která je současně ministryní práce a sociálních věcí, dokonce prohlásila, že tento senátní návrh je nepřijatelný i proto, že by mnoho lidí motivoval k předčasnému odchodu do důchodu. To je opravdu výrok z oblasti tragikomedie. Představa, že davy dnešních padesátníků začnou bez ohledu na současnou výši svého příjmu hromadně odcházet do předčasných důchodů proto, aby se jim měsíční důchod zvýšil o tisíc korun ne v 85, ale třeba v 83 letech, je více než úsměvná. A toto tvrzení je také v podstatě vůči mnoha lidem urážlivé, pokud bylo myšleno skutečně vážně.

Kolegyně a kolegové, podpořte také prosím jako my naše nejstarší seniory, kteří celý život poctivě pracovali a vychovávali děti. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Bauera a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Tak, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k senátní verzi návrhu novely zákona o důchodovém pojištění a vyslovil jí za klub Občanské demokratické strany plnou podporu. Jak už tady zaznělo z úst kolegy senátora Miloše Vystrčila, senátoři stejně jako poslanci napříč politickým spektrem podpořili vládu a vyslovili souhlas s tímto předloženým návrhem na zvýšení důchodů.

Já bych chtěl tady jen krátce odbočit a zdůraznit jednu důležitou věc, a to, že zásluhou této vlády resp. Poslanecké sněmovny - uvidíme, jak za malou chvíli budeme hlasovat - vzrostou důchody pouze o zhruba, bylo tady řečeno z úst paní ministryně přibližně 150 korun, ono to nebylo ještě dopočítané, a ten zbytek samozřejmě obstarává automatická valorizace, která je daná zákonem a kterou by se musela řídit každá vláda. Takže prosím mějme na paměti, že každá vláda podle platného zákona by musela podle valorizace zvedat důchody, a jestli jsem to správně dopočítal, tak je to někde v úrovni 750 korun a zbytek je na rozhodnutí pléna Poslanecké sněmovny.

Platí to, že senátoři však do toho aktuálního návrhu současně doplnili další dílčí úpravu, podle které by nárok na zvýšení důchodu o jeden tisíc korun vedle lidí nad 85 let získali všichni senioři, kteří jsou v důchodu 25 let a déle. Takto zní ten pozměňující návrh nebo stanovisko Senátu. V praxi by to pomohlo více než 140 tisícům seniorek, které vychovávaly děti v době socialismu, odcházely do důchodu dříve a jejich celkově nízké výdělky jim neumožnily dosáhnout na důstojné penze. Toto opatření vychází z už dříve prezentovaného návrhu Občanské demokratické strany, tak jak jsme ho tady předložili v prvním čtení, když jsme o něm hlasovali a jednali. Tehdy i nyní jsme chtěli pomoci jasně ohraničené znevýhodněné skupině seniorek, na které vláda při stanovení věkové hranice 85 let jako podmínky pro čerpání vyššího důchodu zapomněla. Jde o ženy, které sice věkovou hranici 85 let ještě nepřekročily, v důchodu jsou ale déle než pětaosmdesátníci a pobírají extrémně nízké důchody.

Já bych chtěl tady na plénu Poslanecké sněmovny poděkovat kolegům senátorům za jejich věcný přístup a podporu a za to, že návrh občanských demokratů vyslyšeli. Rád bych současně vyzval všechny své kolegy tady v sále, aby se k této podpoře přidali a pomohli schválit zákon v senátní verzi.

Jsem si samozřejmě vědom toho, že ve veřejném prostoru může být Občanská demokratická strana nařčena z toho, že nemá co kritizovat rozhazovačnou politiku vlády, když sama navrhuje další výdaj ze státního rozpočtu. Dovolím si proto ještě několik slov, abych takovým poznámkám předešel a náš postoj blíže vysvětlil.

S důchody se to má podobně jako s podporou rodin. Ta dnes není otázkou pravicovou, nebo levicovou, ale v České republice je to otázka přežití. Stejně tak není rozdíl mezi pravicí a levicí, když přijde řeč na podporu a zajištění důstojného stáří našich rodičů a prarodičů. Protože o zajištění důstojného stáří pro své občany musí usilovat každá vláda bez rozdílu. Jediný rozdíl je v tom, jak odpovědná konkrétní vláda a politická strana je. Některé stačí koupit si hlasy stávajících voličů, jiná se dívá dopředu a chce zavčas přijmout systémové změny, aby mohla důstojně dožít i dnešní mladá generace.

Chtěl bych říci, že předložená senátní úprava není pokusem koupit si hlasy voličů a není žádnou systémovou změnou. Není žádnou systémovou změnou. Jde o drobnou a dílčí úpravu, která jednoduchým způsobem pomůže napravit jednu konkrétní nespravedlnost našeho českého důchodového systému. Jako člen ministerské komise pro důchody jsem samozřejmě dobře obeznámen s plány paní ministryně, která místo hledání budoucích zdrojů penzijního systému směřuje svou pozornost v této chvíli právě na napravování jeho nerovností, především mezi muži a ženami, což je nesporně určitě správný počin. A musím také říci, že v některých bodech má i podporu Občanské demokratické strany. Jenže cesta ke konkrétním legislativním návrhům bude velmi dlouhá a já jsem si to uvědomil i při pátečním jednání, kdy jsme opětovně jednali v rámci důchodové komise. Oproti tomu tento návrh může těm nejpotřebnějším pomoci okamžitě. Je to rychlá okamžitá pomoc a řešení dílčího problému českého důchodového systému.

Potěšilo mě proto, že paní ministryně na půdě Senátu - doufám, že jsem správně viděl stenoprotokol - vyslovila s návrhem principiální souhlas. Už méně mě ale potěšilo, že následně přesto návrh odmítla s tím, že v rozpočtu není dostatek peněz a navrhované opatření stejně všechny nerovnosti nesrovná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP