(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Plzák, připraví se pan poslanec Hájek, také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, tady zazněla od mého předřečníka jedna velká nepravda. On totiž řekl, že ten důchod - a myslel asi starobní důchod - je sociální dávka. Prosím vás, ten systém se jmenuje důchodové pojištění. (Mpř. Okamura: Já ho tak nazývám.) A každé pojištění, plnění by mělo alespoň přibližně odpovídat tomu, co do toho systému vložíte. A potvrdil to Ústavní soud a vedlo to k malé důchodové reformě.

Tak jak vy byste si to představoval prostřednictvím pana předsedajícího, by bylo, že si budeme oba platit úrazové pojištění - já tisíc korun měsíčně, vy sto korun měsíčně, a dokonce někdo si nebude platit nic, a když si zlomíme ruku, tak všichni dostaneme pět tisíc. Takhle vy to vidíte. Ale zatím, dokud se to jmenuje pojištění a dokud to není daň, tak prostě stačí jeden zase stěžovatel, nebo někdo, kdo podá podnět na Ústavní soud, a zase vám to celé rozbourá. Protože ten Ústavní zase řekne, jako to řekl minule, dokud se to jmenuje pojištění, musí plnění odpovídat tomu, co do toho vkládáte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já teď přečtu omluvy. Pan poslanec Ondřej Benešík se omlouvá od 14.30 do 17 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Václav Votava se omlouvá od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Jan Bartošek se omlouvá od 14.30 do konce jednání z pracovních důvodů.

Teď tady mám ještě dvě faktické poznámky. Za prvé pan poslanec Josef Hájek a připraví se pan poslanec Lubomír Španěl. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem čekal, až bude zahájena rozprava, abych mohl reagovat na pana senátora. Já jsem ho pečlivě poslouchal, dával tady určité příklady. Já bych chtěl vědět, kdo mu psal ten jeho projev. Protože člověk, který byl narozen v roce 1930, nastoupil do důchodu v roce 1990, jak může mít dneska 16 nebo 17 tisíc důchod? Prosím vás, v roce 1990 byl můj tchán horník v důchodu a měl nejvyšší důchod 3 tisíce korun. To znamená, že v tomhle případě, který uvádíte, v roce 1990 tenhle člověk mohl mít důchod nějakých 1 500 korun. To znamená, ukažte mi jednoho člověka, který byl řadový zaměstnanec, nikoliv horník, policajt, voják, který šel do důchodu a měl skutečně v roce 1990 takový důchod, aby valorizací dosáhl důchodu 16 nebo 18 tisíc, jak jste to udělal. Tomu nevěřím. To je za prvé.

A za druhé. Vy jste mě urazil. Já se omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího, protože jste uváděl příklad, že žena vychovává dvě děti. Já mám taky dvě děti a myslím, že jsem je vychovával stejně jako moje žena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní zatím poslední faktická... ještě další potom. Takže teď na faktickou přihlášku pan poslanec Lubomír Španěl a ještě se přihlásil pan poslanec Jaroslav Holík. Tak vaše dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já už tady několikrát opakuji, že nerozumím tomu, proč je důchod valorizován v procentech. Chtěl bych se obrátit na paní Maláčovou, jestli by to dokázala vysvětlit. Protože tím se rozevírají nůžky neustále mezi těmi menšími a většími důchody.

A reaguji také na to srovnání s úrazovým pojištěním. Úrazové pojištění, tam jste jednorázově odškodněni, nic se tam nevalorizuje, kdežto toto je průběžný důchodový systém, který valorizujeme. Proč ho valorizujeme? Protože rostou mzdy, takže je to přímo úměrné inflaci. Proto přidáváme postupně důchodcům, kteří odešli dříve do důchodu.

A už jsem tady jednou reagoval na paní Pekarovou, že rohlík na krámě se pak už každému tomu důchodci zdraží přece stejně. Co to má co společného se zásluhovostí? Vždyť zásluhovost byla zohledněna už při výměře důchodu. Paní ministryně, je pro to nějaké logické vysvětlení, proč nemůžeme přidávat pevnou částkou? Podle mě to logiku nemá v procentech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík. Pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo. Zatím poslední faktická. Tak prosím.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já tady podtrhnu slova svého předřečníka pana Španěla. Ano, valorizace je to, kdy kompenzujeme zvýšení životních nákladů, a ta by měla být každému stejně. Takže tady budu reagovat na slova svého předřečníka pana Plzáka. Pokud se vyměřuje důchod a je zásluhovost, tak tato částka je obsažena ve vypočítaném důchodu.

A ne každému se podaří, aby měl vysokoškolské vzdělání. Vezmu příklad své maminky. Ročník 1934, celý život, protože byla rozvedená, pracovala jako šička, starala se o dvě malé děti a má důchod 8 tisíc korun měsíčně. Podotýkám - 8 tisíc. To není ani na umírání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Pavel Plzák. Pane poslanče, máte slovo. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Plzák: Já nechci zdržovat, ale když to domyslím do konečného řešení -pokud budeme valorizovat pořád o stejnou částku, tak za chvíli budeme mít všichni ten důchod stejný, nebo minimálně rozlišný. Nezlobte se na mě. Je to pojištění? Je. A já jsem řekl jasně, plnění musí odpovídat, kolik tam dala ta šička. Je tam určitý princip solidarity, solidárnosti, to tady máme. Natolik jsme solidární, nikoho umřít nenecháme. I ten, co do toho systému nic nedal, něco dostane, alespoň minimální dávky na živobytí. Ale prosím vás, jak můžete chtít, aby dostal plnění, když si v životě nic nepojistil?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Španěl. Prosím vaše dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Dámy a pánové, nezlobte se, ale na tohle už musím reagovat prostřednictvím pana předsedajícího. Nejsem žádný vzdělanec, ale matematiku mě učili na škole. Jak může po valorizace pevnou částkou dojít k tomu, že důchody se srovnají? Co to mlátíte za slámu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s faktickou poznámkou místopředseda Sněmovny Petr Fiala. Prosím vaše dvě minuty.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Já budu faktickou poznámkou reagovat na vystoupení pana poslance Hájka. Pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, vy jste napadl mého váženého kolegu pana senátora Vystrčila kvůli informacím, které tady podával. A já samozřejmě nejsem odborník na valorizaci důchodů, ale otevřel jsem si internet, našel jsem stránku iDnes, zprávu z roku 2014 - iDnes, tomu byste mohl věřit - a tam se píše, že důchodci, kteří v době sametové revoluce pobírali důchod zhruba 1 600 korun, měli v roce 2014 12 tisíc. Takže to, co říkal pan senátor, tomu naprosto odpovídá, odpovídá to těm valorizacím a jsou to čísla, která jsou korektní.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní nemám další faktickou... mám další faktickou poznámku. Takže pan poslanec Josef Hájek se rozhodl reagovat, tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Josef Hájek: Já se omlouvám, pane předsedající, ale já jsem velmi mírumilovný. Kdybych napadl pana senátora, tak už je tady minimálně bez saka. Tak se na mě nezlobte, já jsem ho skutečně nenapadl. Já jsem v diskuzi řekl svůj názor.

A jestli tady říkáte, pane místopředsedo, že v roce 2014 byl důchod 12 tisíc, tak určitě valorizacemi, které byly vysoké díky našim vládám, tak ta valorizace nebyla o 4 tisíce korun, bohužel. Takže si myslím, že pokud byl v roce 2014 důchod ve výši 12 tisíc, tak může být dneska maximálně 14 tisíc. A to dokážu tady výpočtem dokázat. Takže si myslím, že jsem měl pravdu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se ještě hlásí pan senátor Vystrčil. Takže vaše dvě minuty vám dáme. Prosím.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Děkuji. Dvě faktické poznámky. První projev jsem si nepsal a říkal jsem ho z hlavy.

A druhá. Hospodářské noviny, tuším z roku 2018 - jen desetina důchodců má penzi vyšší než 15 tisíc. Já jsem říkal 16 tisíc, to bude možná taková dvanáctina, pak čtrnáctina. Čili ti lidé existují a není jich tak úplně málo. Je to zhruba každý desátý.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní nemám žádnou faktickou poznámku, takže se vrátím do obecné rozpravy a požádám tedy o vystoupení paní poslankyni Lucii Šafránkovou. Prosím máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP