(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolega Holomčík ještě posečká, protože se přihlásila s faktickou poznámkou paní poslankyně Markéta Pekarová. Máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Paní kolegyně, já s vámi mám velmi dobrý vztah prostřednictvím předsedajícího, budu vám sice vykat, ale normálně si tykáme. Každopádně nejste tady první rok, takže moc dobře víte, jak funguje předkládání pozměňovacích návrhů. A vím, že nejste členkou ani jednoho z výborů, který tuto problematiku řeší, ani pro životní prostředí, ani zemědělského. Takže si vám dovolím říci, že my, kteří jsme v těchto výborech, já tedy v tom životním prostředí, kolega Válek v zemědělském, jsme řádně při projednávání po prvním čtení tady na plénu, když se ta věc dostala do výborů, předkládali pozměňovací návrhy a tento byl už tehdy toho součástí. Tak tady prosím nepřekrucujme, že to bylo až někdy v průběhu letních prázdnin. My jsme, ještě jednou opakuji, to, že tento záměr máme a že to předložíme včetně tady této změny, avizovali už v květnu tohoto roku, takže to byla veřejně známá informace. A teď tady prosím nevytvářejme dojem, že se jedná o nějaký nestandardní postup a něco takového. Chápu, že některá sdružení se tímto takto snaží manipulovat, a já se proti tomu důrazně ohrazuji. Není to tak. Je to prostě standardní postup, který jsme zvolili. A tady v tomto případě máme na to stejné právo jako každý z 200 poslanců, takže jsme tak učinili.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já můžu potvrdit naše velmi korektní vztahy s paní kolegyní, ale omlouvám se, jenom potřebuji skutečně si tady asi dovysvětlit tu věc, kdy to bylo vložené do systému. Ono my tady možná žijeme všichni v nějaké bublině, že si myslíme, že někdo sleduje to, co projednáváme někde v nějakých podvýborech, to, o čem si povídáme tady. Ne všechno. Něco veřejnost sleduje, něco veřejnost nezajímá. Pokud ten návrh byl vložen do systému 12. 7., tak nelžu, říkám pravdu, že to bylo v období letních prázdnin, když zároveň tady běží připomínkové řízení. 12. 7. se s tímto návrhem mohla seznámit veřejnost tak, že byl tento návrh zveřejněn standardním způsobem na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Následovat bude faktická poznámka paní poslankyně Pekarové, potom s faktickou poznámkou vystoupí pan místopředseda Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Tak já ještě připomenu pro ty, kteří to nevědí třeba, kteří sledují tento přenos. Jednání výborů jsou veřejná. Jednání výboru pro životní prostředí, kterého jsem členkou, pravidelně navštěvují zástupci různých skupin včetně těch, o kterých tady dnes hovoříme. Stejně tak, a určitě mi to potvrdí i členové výboru pro zemědělství, i vy jako poslankyně, která jste ve výboru pro obranu a bezpečnost, máte samozřejmě možnost se účastnit těchto jednání, žel neviděla jsem, že byste se účastnila.

Takže já jenom chci tady deklarovat, že skutečně neděláme nic, co by bylo nějak pokoutní, nestandardní a o čem by se veřejnost dozvídala až v průběhu letních prázdnin. Prostě to tak není. Ale nechci tuto debatu extendovat, protože je opravdu o technikálii a máme se bavit o tom zákoně a máme se bavit o těch jeho věcných věcech.

Vy jste tady citovala, řekněme, nějaké vyjádření, nějaké stanovisko. Mohla bych tady donekonečna citovat stanoviska, která jsou opačná, a také to nedělám, protože opravdu v tomto směru nám jde o tu věc jako takovou. Akorát se tady krásně ukazuje to, co jsem říkala už ve své úvodní řeči, že ten pozměňovací návrh, který se týká myslivosti, tedy G7, je dobré, když prohlasujeme společně, a nikoliv jenom po jednotlivých částech, protože pak nebudou moci vznikat takováto nedorozumění a takovéto různé výklady toho, co tam skutečně je, protože právě jenom to určité okleštění toho návrhu pak vytváří tady celou řadu pochybností a dezinformací.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Pan místopředseda Pikal, potom paní místopředsedkyně Černochová a pan poslanec Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já bych chtěl jenom poděkovat za uznání toho, že v té citované tiskové zprávě byla nepravda, protože ten návrh tedy nebyl předložen týden před třetím čtením, ale 12. 7. nejpozději. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já ještě musím zareagovat na paní poslankyni Pekarovou Adamovou. Všechny její pozměňovací návrhy byly vloženy do systému 12. 7. Ten den se konalo druhé čtení. Paní poslankyně Pekarová Adamová prostřednictvím pana místopředsedy, to jako ti lidé, kteří tam přišli, jak vy říkáte, si to poslechnout, tak jak se k těm informacím měli dostat? Měli číhat na to, až vy to vložíte do systému? Ano. Jsem ve dvou výborech a tam to tedy probíhá tak, že my před druhým čtením, pokud se jedná o závažný zákon, vedeme o tomto návrhu diskusi. A teprve když je nějaká většinová shoda, tak potom se dohodneme, jestli půjdeme tou cestou zákona, jako jdete touhle tou cestou vy, anebo počkáme na otevření toho příslušného návrhu zákona. Tady skutečně na základě toho, co já teď říkám, že všechny vaše pozměňovací návrhy byly vloženy do systému 12. 7., ale ten den se konalo druhé čtení a ti lidé nemohli už reagovat, tak tady je iluzorní se domnívat, že někdo mohl na tom něco změnit. Nemohl na tom nic změnit, protože vy jste to udělala ve stejný den. Kdybyste to tam dala předem, pak bych vám dala za pravdu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jurečka, po něm pan poslanec Koten a poté pan poslanec Kott, všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych se to pokusil z té debaty, která se tady vede o těch termínech, vrátit trošku racionálně k podstatě problému. Jenom připomenu, že na zemědělském výboru jsme o tom návrhu diskutovali dokonce i před prázdninami. Už tehdy se prvně vedla debata. Debata k tomu návrhu se vede přes tři měsíce. A i ten odraz postupu Ministerstva zemědělství, které vlastně napřed říkalo, že tuto úvahu by nechtělo připustit, mělo negativní stanovisko, a následně po těch diskusích se nakonec přiklonilo aspoň k části toho pozměňujícího návrhu dát kladné stanovisko, svědčí o tom, že ta debata tady byla poměrně intenzivní.

A jenom chci ještě připomenout, uvědomme si, že tento princip právě vychází z té připravené novely mysliveckého zákona, která byla připravovaná v minulém období, která se skoro dva roky diskutovala ve veřejných kruzích, prošla vládou, došla do Sněmovny a tento pozměňující návrh vlastně, ta jeho konstrukce, stojí na principu, který v tom mysliveckém zákoně byl obsažen. A mimochodem jenom si troufnu říct takovou věc: na základě osobní zkušenosti nečekejme, že někdy tady předložíme nějakou úpravu mysliveckého zákona, na které se absolutně stoprocentně shodne veškerá zemědělská a lesnická veřejnost. Takový vzácný okamžik bohužel nikdy nenastane.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Koten, faktická poznámka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Já bych tu diskusi rád vrátil také do nějaké věcné roviny a musím se tady ve všem, co říkala, kolegyně z ODS zastat. Jen by mě zajímalo, kdo z vás poslanců, kteří zde sedíte, ten návrh měl fyzicky v ruce. Já si tedy úplně nemyslím sám za sebe ani Českomoravská myslivecká jednota, že je cesta pro zachránění našich lesů právě v tom, že vystřílíme veškerou zvěř v těch lesích. To si tedy nemyslím. Naopak si myslím, že možná sto, možná více let tady funguje takové opatření, kterému se říká oplocenka. Ta oplocenka slouží právě pro ochranu menších porostů, aby právě zvěř je nelikvidovala. A v tom si myslím, že je celkem dobré řešení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP