(10.40 hodin)

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl ještě jednou zopakovat, že osobně podporuji veškeré akce Státu Izrael, které směřují k zajištění bezpečnosti jeho existence a bezpečnosti jeho občanů. Na druhou stranu nemohu souhlasit s názory některých kolegů, že cokoliv je protiizraelského, je zároveň antisemitské, protože například já podporuji pana prezidenta Trumpa. Jsem proamerický, nebo jsem protiamerický? Protože pro některé lidi jsem proamerický a pro některé lidi jsem fašista, který je proti základním principům svobody, které vládnou ve Spojených státech. Jsem proizraelský, když podporuji stranu Likud? Anebo jsem protiizraelský, když podporuji izraelskou Stranu zelených? Protože politická situace jak ve Spojených státech amerických, tak v Izraeli jako v každé zastupitelské demokracii se neustále mění a vyvíjí.

Takže ano, podporujme férový přístup ke Státu Izrael, podporujme jeho snahu a boj o jeho existenci, bezpečnost tohoto státu a jeho občanů, ale ve stejný okamžik měřme opravdu každému stejným metrem, protože přehnaná ochrana Státu Izrael bude vyvolávat antisemitismus. Tak je to vždycky - všeho moc škodí. Pojďme být racionální, objektivní, pojďme to probrat.

A ještě bych naposledy chtěl říct, že mě opravdu mrzí, že s tím textem toho usnesení jsme neměli možnost se seznámit před tímto jednáním, protože bychom ušetřili spoustu času a bylo by to jednodušší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vítězslav (Vlastimil) Válek také s faktickou poznámkou, připraví se Leo Luzar a poté Pavel Žáček. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se strašně omlouvám, kolegyně a kolegové, za puzení, nicméně musím, protože jsem chtěl poděkovat voličům za tu možnost být tady. Je to unikátní příležitost slyšet prostřednictvím pana předsedajícího některé projevy kolegy Luzara, protože spojení slovanství, rusofobie a holocaustu, to slyšet Orwell, tak napíše u 1984 další kapitolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan kolega Luzar také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Jsem ráda, že má slova vyvolala konečně pozornost někoho, že se i zamyslel a poslouchal. Bohužel neposlouchal správně. Možná by stálo za to, kdyby si přečetl stenozáznam v souvislostech a podíval se, co říkali předřečníci, na které jsem reagoval, a ne jenom na má slova. A to se týká, vaším prostřednictvím, i kolegyně Černochové, která správně popsala UNESCO, tak jak je definováno, ale nepochopila, že Rada bezpečnosti OSN je trošku jiný orgán, s jinou váhou než UNESCO. A jestli se UNESCO plete do politiky, tak máte pravdu. I já jsem odsoudil to jejich rozhodnutí a hlasoval jsem proti tomu, aby UNESCO toto dělalo. Ale uvědomme si, že nad Státem Izrael jsou sankce Rady bezpečnosti OSN, která říká a vytýká něco Izraeli, a ten to neplní, proto jsou možná ve světě tady tyto věci a tyto odezvy. A smíchávat to dohromady, to je opravdu problém a nelze to takhle dělat, protože UNESCO je jeden z orgánů Organizace spojených národů, který mám svůj konkrétní, jasný cíl v oblasti kultury a péče o památky. Ale Rada bezpečnosti OSN je výkonný orgán, který dokonce může rozhodnout o nasazení vojska na cizím území vcelku dle mezinárodního práva. Zkusme vidět ty mohutné rozdíly ve vážnosti toho orgánu jako takového.

A to jsme úplně odbočili od té základní diskuse, která tady byla uvedena. A já znovu opakuji, prostě já toto považuji za určitou licoměrnost, protože nejsme s tím seznámeni, nevíme, o co se jedná, je to předloženo okamžitě, není to prodiskutováno, a když jsem měl teď možnost si přečíst tyto body, ano, jsou tam body, které můžu okamžitě podepsat, nemám s tím problém, protože jsou jasné signály antisemitismu a to popírám a potírám, tady tyto věci, protože ano, jsem si vědom historických souvislostí a vím, jak tento národ trpěl. Ale to, co je momentálně předváděno, je politikaření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Pavla Žáčka a poté řádně přihlášený kolega Veselý. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já si myslím, že je nutné jednoznačně odmítnout ten pohled KSČM a snahu o srovnávání ruské a sovětské imperiální politiky s politikou Státu Izrael. Já si myslím, že to je možná politické z jejich pohledu, ale rozhodně tedy ahistorické, protože takzvané sovětské osvobození střední a východní Evropy také znamenalo budování sovětského impéria, které přineslo obrovské ztráty na těch územích, kam vstoupila sovětská armáda. Víme o tom všichni.

Nedávno jsme si mimochodem připomněli kulaté výročí paktu Ribbentrop-Molotov, kterým sovětská politika také sehrála roli při vyvolání druhé světové války. Nemluvě o odělení Polska, nemluvě o okupaci baltských zemí, Besarábie a dalších území. Čili to je nutné si připomínat a rozhodně bych odmítl, aby tato ruská a sovětská imperiální politika byla spojována s politikou obrannou Státu Izrael. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka Leo Luzara. Rád bych tedy už dal řádně přihlášeným - kolegovi Veselému a Bartoškovi - slovo. Pane poslanče, máte faktickou poznámku.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji. Já se pokusím reagovat na kolegu předřečníka. Kouzlo nechtěného - před patnácti hodinami, budu citovat. "Pokud strana Likud vyhraje volby, anektuji strategicky významnou část okupovaného Západního břehu Jordánu," prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Pane kolego, velkomocenské snahy určitých politiků na úkor jiných národů se objevují v každé společnosti, ať má historii jakoukoliv.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nyní tedy pan kolega Veselý. Připraví se pan navrhovatel. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo. Protože mám procesní návrh, tak jsem nechtěl přerušovat diskusi faktických, aby si každý mohl říct, co potřebuje.

Já jsem chtěl původně říkat hodně podobné věci, které říkal Luboš Zaorálek. On jako velmi zkušený a podle mě nejzkušenější politik v oblasti zahraniční politiky, kterého tady máme, to řekl velmi přesně.

K tomu usnesení jsem se dostal trochu pokoutně, takže si také musím lehce postesknout nad tím, že je škoda, že jsme ho neměli dřív, že jsme o něm nemohli debatovat. Jak to usnesení hodnotím já? Je to takové kombinované usnesení. Na jednu stranu, a to už tady zaznělo, bych některé části toho usnesení okamžitě podpořil, ale pak jsou tam části usnesení, které prostě považuji za problematické, a myslím, že by vyžadovaly diskusi, a proto konkrétně navrhnu to, co tady už několikrát z úst mnoha kolegů zaznělo, to znamená, že navrhuji přerušení tohoto bodu a jeho postoupení k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Mám to brát jako procedurální návrh? Ano, děkuji. V tom případě o něm dám hlasovat bez rozpravy. Pan navrhovatel to jistě chápe a já zagonguji. Požádám kolegy, kteří byli v předsálí, aby mohli... Procedurální návrh, který zazněl, je přerušit toto jednání do projednání v zahraničním výboru. A tak to usnesení asi bude součástí toho jednání v zahraničním výboru. Takže to je záležitost, která je, protože bod byl řádně zařazen, procedurální návrh je na rozhodnutí o přerušení bodu a budeme v něm pokračovat po projednání v zahraničním výboru. Takže to je podle mého soudu věc, kterou můžeme rozhodnout. Rozhodovat budeme v hlasování číslo čtyřicet čtyři.

Paní zastupující předsedkyně klubu ODS, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já si myslím, že vzhledem k tomu, že si někteří kolegové stěžovali, že neznají obsah toho usnesení, tak by to usnesení procedurálně před procedurálním hlasováním tady mělo zaznít, protože může být změněno i v zahraničním výboru a myslím si, že nebudeme nějak ohýbat jednací řád, když pan navrhovatel Bartošek to usnesení těm kolegům, kteří tady vznášeli námitky, že neznají jeho obsah, přečte, prosím pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní místopředsedkyně, já to udělat nemohu, protože jde o procedurální návrh, který je bez rozpravy. Vám jsem dal slovo, protože zastupujete předsedu klubu. Myslím si, že tohle už by bylo ohnutí jednacího řádu. Já nic proti tomu nemám, myslím si, že to normálně bude v zahraničním výboru projednáno a bude předloženo potom to usnesení a můžeme ho komentovat, jak původní, tak v té verzi, kterou projedná zahraniční výbor. Já prosím nechci také svým vystoupením ohýbat jednací řád. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP