(10.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Proto si myslím, že v takovéto věci se vyplatí nechat zahraničnímu výboru, který vím, že v tom postupoval poctivě, já jsem ho řídil, takže si myslím, že vím, že jsme se ty věci snažili dělat poctivě, aby se dostal k tomu, aby takovou věc měl možnost projednat a aby měl možnost se k tomu postavit. To je prostě moje stanovisko, které mně připadá, že jsem povinen tady dát nebo doporučit. Mně tohle připadá, že je správný postup.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Zaorálkovi. Nyní zpravodaj se ujme slova a mám tam faktickou poznámku. Pane zpravodaji, máte slovo. Ještě tady mám faktickou poznámku Lubomíra Volného, tak požádám, faktická má přednost, pane zpravodaji, ještě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl za nezařazené poslance z hnutí Jednotní a alternativa pro patrioty podpořit návrh svého předřečníka k tomu, aby tento bod byl projednán na zahraničním výboru. A dovolil bych si poprosit Poslaneckou sněmovnu také o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Janulík, máte slovo.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mně to připomíná ten příběh, že jsme to mysleli dobře, ale zase to dopadne jako obvykle. Vypadalo to tak jednoznačně a snadně.

Já snad jenom na margo kolegy Luzara, to volání po stejném metru, doufám, že to nevezme úkorně, je přitažené za vlasy. Aspoň z mého pohledu, samozřejmě. Protože nikdo jiný nemusel strpět holocaust, takže o tom stejném metru se dá diskutovat.

Chápu, že diplomacie ústy ministra zahraničí musí být opatrná. My nejsme diplomati, my jsme zákonodárný sbor, takže nemusíme, aspoň si myslím, my nemusíme zachovávat ty jeho regule. I když samozřejmě zvažovat musíme taky, ale tady mně připadá, alespoň já jsem měl ten pocit zpočátku, že to je velmi jednoznačné, protože jestli někdo zneužívá UNESCO, což považuji za naprosto zřejmé, v podstatě k politickým věcem, tak to úplně míjí ten původní záměr, se kterým UNESCO bylo ustaveno. To, že tady stojím, že samozřejmě i důsledek toho, že jsem vedoucí skupiny přátel Izraele, je nás tady, pokud se nemýlím, k dnešnímu dni 55 z 200 poslanců, takže jsme nejsilnější skupina, takže mně to připadá logické, že není to tak, že bychom přijímali usnesení každý týden, to určitě ne, ale pokud je to takovéto flagrantní, takže mně připadá logické, že se k tomu nějakým způsobem vyjádříme.

Chápu kolegy, že třeba říkají, protože nesledují situaci, takže se v tom příliš třeba nemusejí orientovat, tomu taky rozumím. Ale ten, kdo se v tom orientuje, tak pozoruje celá léta tu změnu taktiky a takové to drobné okopávání a ten v uvozovkách mírný pokrok v mezích zákona, který neustále směřuje proti Státu Izrael. A nezlobte se, slyšel jsem tady výhradu, že antisemitismus není totéž co protiizraelství. Mně to splývá. Jestli je někdo proti Izraeli, tak je z mého pohledu antisemita a to, že je to baleno do různých věcí, že to má vypadat jako bojkot, že to je snad hospodářské a není to politické - ne, vždycky je to politika a vždycky je to jenom ten antisemitismus, ale je prostě v jiném kabátě.

Nicméně dopadlo to, jak to dopadlo. Kloním se k názoru, že by to tedy mohl, předpokládám, v příštím týdnu projednat zahraniční výbor, tak abychom se, až se tady sejdeme příště v září, k tomu mohli i hlasováním vyjádřit. To je můj návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji kolegovi Janulíkovi. Mám tady přihlášku pana poslance Veselého a dvě faktické poznámky, Leo Luzara a Pavla Bělobrádka. A řádnou přihlášku, pane navrhovateli, dobře. Tak nyní faktická poznámka Leo Luzara. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Přitažené za vlasy to opravdu je. Přiznám se. Protože směšovat Radu bezpečnosti OSN s organizací UNESCO, to je opravdu možná nepochopení základního smyslu těchto organizací. To nejde takhle vnímat. A jestliže se máme řídit mezinárodním právem, a já jsem rád, že od konce války toto mezinárodní právo platí, tak bychom to měli ctít. A jsme svědky v poslední době opravdu porušování mezinárodního práva. Zdůrazňuji, na všech stranách. Nejsem a nedělám si iluze, že by se nesnažily ohýbat to mezinárodní právo různé strany. Ale vůči tomu Izraeli ty rezoluce jsou. A je otázka, jestli je budeme ignorovat a říkat: oni tehdy rozhodli špatně, to je špatné a my to budeme porušovat, nebo ne. To už závisí na každém zákonodárci, jak se na to bude dívat a jaký signál bude vysílat do společnosti, co považuje v mezinárodním právu za důležité.

Co se mě ale vnitřně trošku dotklo, je ten pojem holocaust. Jako by jedna oběť byla menší než druhá oběť. Jako by jeden život položený za druhé byl méně hodnotný než druhý život. A tady chci připomenout, jelikož jsme v dnešní době svědky toho, co se děje kolem Ruska, maršála Koněva a dalších, že tady položili životy za náš život, Slovanů, miliony Rusů. A přesto rusofobie tady je, a sám jste řekl, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, že vy to vidíte stejně. Antisemitismus proti Izraeli, tak to je špatné. A já vidím antirusismus proti Rusku, je to taky špatné. A z tohoto pohledu si myslím, že nemáte pravdu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, skončil čas pro vaši faktickou poznámku. Nyní faktická poznámka pana poslance Bělobrádka, poté kolegyně Černochové, Volného a Válka. Tak kolegové řádně přihlášení Veselý a Bartošek ještě počkají na faktické poznámky. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já nevím, že by Gruzie nebo Ukrajina usilovaly o zničení státu Ruská federace. Nevím, že by ji napadly. To je první věc.

Druhá věc je, že bych se chtěl tady omluvit panu ministrovi Zaorálkovi, protože v době, kdy byl na návštěvě palestinských území, jsem to svým způsobem příkře odsoudil a nevěděl jsem ty podrobnosti. Takže se chci tímto omluvit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Bělobrádkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Černochové, připraví se Lubomír Volný. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Omlouvám se, že vás zdržuji, ale když pan kolega poslanec Luzar neumí pracovat s informacemi, tak mu to holt musím přečíst. UNESCO. Historie a organizační struktura UNESCO. UNESCO je mezinárodní odborná organizace Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu se sídlem v Paříži. Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO byla založena roku 1946, tedy nedlouho po druhé světové válce znamenající velký počet lidských obětí, utrpení i dosud nebývalých ztrát na světovém kulturním dědictví lidstva. Roku 1972 byla na generální konferenci UNESCO ve Stockholmu jednomyslně schválena Mezinárodní úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, ze které pro smluvní státy vyplývá povinnost zajistit označení a zabezpečit ochranu kulturních a přírodních památek.

Můžete mi říct, pane kolego Luzare prostřednictvím pana místopředsedy, kde v tomto zřizovacím aktu je zmínka o tom, že se tato organizace bude zabývat mezinárodní politikou, že bude posuzovat, co má či nemá konat Stát Izrael nebo co má či nemá konat autonomní území Palestina?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Lubomír Volný, potom pan kolega Válek. Máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP