(10.00 hodin)

 

Poslanec Jan Chvojka: Jenom krátká reakce. Já jsem to ještě zkonzultoval s koaliční stranou, s koaličním partnerem. My opravdu nemáme problém s tím, aby to bylo o půl třetí. Jenom nás mrzí to, že nás tady dehonestujete, že byla nějaká dohoda. Žádná nebyla, to potvrdil i pan předseda Sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: (K paní poslankyni Černochové:) Můžete, je to sice nestandardní, ale pojďme si to vyříkat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Nikoho nedehonestujeme, pane poslanče Chvojko prostřednictvím pana předsedy. My jsme dokonce pro ten váš návrh hlasovali, protože to cítíme stejně jako vy, jenom se mě dovolal kolega Vystrčil, možná ten šum mezi organizačním a panem Vystrčilem. Každopádně vy jste navrhoval zařazení toho bodu a já bych tedy považovala vždycky za logické, když budu navrhovat zařazení nějakého bodu, že to budu mít domluvené s tím, kdo ten bod bude předkládat. Prostě asi v tomto postupuju jinak než vy. Nebylo to tak, že bychom chtěli napadat vás. Jenom jsem tady oznámila to, že ten problém tady je a že není možné chtít po panu Vystrčilovi, aby prostě teď, v tuto chvíli, všeho nechal, veškerého programu, který má, a přijel do Prahy. A on se to snažil řešit s tím nejpovolanějším, protože ta dohoda byla s paní ministryní Maláčovou. Takže se snažil dovolat marně paní ministryni. Kdyby se jí dovolal, vůbec to tady neřešíme. A to, co tady říkám já, by tady možná říkala paní ministryně a žádala by o totéž. To je celé.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já opravdu poprosím o klid v sále, abychom se nemuseli překřikovat. Pan místopředseda Pikal s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se omlouvám. Doufám, že tu diskuzi ještě více nerozjitřím. Nicméně způsob navržení toho postupu, jak se dobereme k cíli, se mi zdá nevhodný a do budoucna nebezpečný. A spíše než institut revokace při hlasování o pořadu bych doporučil, abychom se shodli, že to je mimořádná situace a navrhujeme změnu pořadu mimořádně až vlastně po těch prvních 30 minutách schůze, kdy je běžně povoleno navrhovat změny pořadu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Necítíme to asi stejně, pane kolego. Já si myslím, že vy chcete zatloukat hřebík parním válcem. Že jednodušší je řešení, které navrhuje paní místopředsedkyně Černochová. Revokace možná je, ale pak zbývá to B, to bychom ten bod neměli zařazený vůbec. A už máme čas, kdyby neměla být navrhována změna pořadu schůze, nicméně vzhledem k tomu, že byla půlhodinová přestávka, my bychom se jinak vešli do času, kdy se může projednávat program, tak jestliže nikdo nevznese námitku proti takovému vedení schůze, tak bych umožnil panu Chvojkovi, případně někomu jinému, asi panu předsedovi Chvojkovi, po dohodě, aby navrhl nějaký upřesněný termín, v případě, že bude revokováno. (Poznámky z pléna.) Jsme schopni hlasovat, nebo chcete přestávku na domluvu? (Hlasy: Ne.)

Prosím, paní místopředsedkyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: S panem předsedou Chvojkou jsme se dohodli, že by tento bod byl navržen po té revokaci jako první bod ve 14.30 hodin.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře. Tam máme pevně zařazený, v tuto chvíli, bod. Ale když dáme pevně ve 14.30 hodin, tak si myslím, že to hlasovatelné je, že tamten je zařazen jako první, jestli se nepletu. (Nejsou námitky.)

 

Takž nejprve revokace. Všichni víme, o čem hlasujeme - revokujeme hlasování o zařazení vratky senátní za třetí čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro revokaci. Kdo je proti?

Hlasování 42, přihlášeno 182, pro 170, proti 1. Konstatuji, že došlo k revokaci.

 

A budeme hlasovat o novém návrhu, abychom tento bod zařadili na přesný čas 14.30 hodin dnes.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 43, přihlášeno je 182, pro 174, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji. Doufám, že jsme se definitivně vypořádali s pořadem dnešní schůze, a budeme pokračovat dle schváleného programu.

 

Otevírám nový bod, který má označení 318. Je jím

 

318.
Stanovisko Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu

Poprosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Jan Bartošek. A ještě jednou poprosím o klid v sále. Děkuji.

 

Poslanec Jan Bartošek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za slovo.

Tento parlament se v posledních letech již víckrát vyslovil proti různým novodobým formám antisemitismu. Tato zrůdná ideologie se, jak víme, dostatečně poučila z historie a namísto hlásání přímočaré nenávisti k Židům, jak k jednotlivcům, či k etniku, bere na sebe většinou různé zástupné formy, které mají umožnit šíření jejího zlověstného poselství.

Její nejoblíbenější transformací posledních deseti let se stala rádoby kritika židovského státu, tedy Izraele. Tady mi dovolte, abych zdůraznil, že Izrael je samozřejmě kritizovatelným, může a musí být kritizován tak jako každý jiný stát na světě. Ale tady je důležité zdůraznit - pouze jako každý jiný stát. Ne nesrovnatelně více, jak se to v případě Izraele v naprosté většině děje.

Jedna z nejběžnějších forem protiizraelského antisemitského aktivismu se pak v posledních letech skrývá za písmeny BDS, neboli BíDýeS, anglickou zkratkou pro Boycott, Divestment and Sanctions, tedy česky Bojkot, stažení investic a sankce. Jde bezpochyby jednoznačně o snahu Izrael izolovat nejenom ekonomicky, ale i ve všech dalších směrech a co nejvíce jej poškodit. Není určitě náhodou, že kdykoliv vidíme obrázky z protiizraelských demonstrací ze zemí západní Evropy nebo Spojených států, tak takřka vždy narazíme na plakát, na kterém je napsáno BDS, a případně i nějaký další, který nabádá k fyzické likvidaci Izraele.

V tomto případě jsem rád, že zde mohu konstatovat, že i nadále platí skutečnost, že v České republice je velmi nízká hladina antisemitismu a jeho různých projevů. Jedna z nejnižších, a to jak v evropském, tak i v globálním měřítku. V souladu s tím faktem se u nás BDS kampaň stále ještě nijak zásadně neprojevuje. I zde jsou však jedinci, kteří se ji snaží iniciovat. Většinou se pohybují na radikálním okraji společnosti, a jejich reálný dopad je zatím proto poměrně mizivý.

To v žádném případě neznamená, že bychom měli usínat na příslovečných vavřínech. V prvé řadě i u nás dorůstají další generace, které nemají žádnou přímou zkušenost se zločinným režimy, a proto jsou náchylnější k tomu přijímat radikální rétoriku. Jsme nedílnou součástí Evropské unie a jako takoví máme i svůj díl evropské zodpovědnosti a samozřejmě i zodpovědnosti globální. Před několika dny jsme si připomínali výročí začátku druhé světové války, která s sebou přinesla vedle nekonečné řady dalších zločinů a utrpení i holocaust, tedy systematické zabíjení konkrétního etnika s cílem jej totálně vyhladit. I tato hrůza svého času začala jen jednotlivými projevy antisemitismu, které nakonec narostly do systému, a zbytek toho příběhu všichni známe.

Jsem si velice dobře vědom toho, že toto přirovnání, které jsem uvedl, je výsostně nekorektní a neodpovídá současné realitě. Použil jsem jej však proto, abych takto natvrdo připomenul jednu základní skutečnost: každé, i malé zlo, když se nechá být, má vždy tendenci nekontrolovatelně růst.

Návrh usnesení bych poté přednesl v podrobné rozpravě, stejně tak jako po dohodě žádám, aby zpravodajem tohoto bodu se stal pan poslanec Janulík.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Fiala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP