(Jednání pokračovalo v 9.51 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v přerušeném jednání a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. S přednostním právem paní místopředsedkyně Černochová. A poprosím o klid v sále! Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poprosit o revokaci dnešního programu, protože teď jsem mluvila s předsedou senátního klubu panem Milošem Vystrčilem, který byl velmi rozezlen na to, že byla jasná dohoda s organizačním výborem, nebo že mu volali lidé z organizačního, i s paní ministryní Maláčovou, která mu ale teď nebere telefony, na tom, že ten senátní bod, ta senátní vratka, která se týká toho bodu 6, důchodové pojištění, se bude projednávat ve 14.30. Pan Miloš Vystrčil není v Praze, jede sem, jede do Prahy z nějaké dálavy a tahle dohoda tady byla. On odsouhlasil 14.30. Nelze v 8 hodin ráno změnit ten program tak, že ten bod zařadíme po třetích čteních, aniž by to odsouhlasil ten, kdo to sem má přijít obhajovat. A skutečně ve chvíli, kdy se to pan Vystrčil od nás dozvěděl, tak od té chvíle se usilovně snaží spojit s paní ministryní Maláčovou, která mu ale nebere telefon.

Takže já navrhuji, aby se revokoval program dnešního jednání a ten bod se zařadil skutečně na odpoledne, tak jak to bylo dohodnuto. Ten návrh předkládal předseda poslaneckého klubu ČSSD pan poslanec Chvojka. Tak buďto si sežeňte nového senátora, který to sem přijde obhajovat, protože skutečně pan Vystrčil odsouhlasil čas 14.30. A není z Prahy, aby sem přijel z Kobylis.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím o klid. Já jsem krátce hovořil s předsedou Senátu panem Kuberou, který říkal, že by snad pan Vystrčil byl schopen tady být na oběd. Teď jsem mluvil s panem předsedou Kuberou, proto jsem se zdržel. My zde máme ještě několik bodů. Je možné, že diskuse o lesním zákonu, aspoň podle obsahu mailu, bude delší, a možná je ta diskuse zbytečná. Takže zvažme, jaké návrhy podáváme. Jinak z procesního hlediska já samozřejmě vnímám procesní návrh na revokaci hlasování o pevném zařazení bodu, tak jak ho navrhoval pan předseda Chvojka. Myslím si, že to není v rozporu s jednacím řádem, není to nový návrh, který bychom ještě teď dodatečně projednávali. Neotevřel jsem další bod.

S přednostním právem pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl jenom vyjádřit prostřednictvím pana předsedajícího k paní poslankyni. Já o žádné dohodě nevím, omlouvám se. Jestli někdo tu dohodu udělal s paní ministryní, tak já o tom nevím, ani můj poslanecký klub, ani koaliční poslanecký klub. My jsme se snažili tento bod zařadit tak, aby byl projednán tento týden. Jak jistě víte, kdyby se neprojednal tento týden a do konce září to nepodepsal prezident, tak by byl velký problém. Já bych to zatím, prosím, paní kolegyně, nechal, jak to je. Když se ten bod otevře, může se přerušit a můžeme potom pokračovat například ve 13.30. Já si myslím, že ta revokace je zbytečná.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, přece jenom jsem asi staromilec, ale pan předseda Chvojka řekl: když se ten bod otevře. Ale kdo ho otevře? Ten otevírá přece ten senátor. Já myslím, kolegové z vládní koalice, že opravdu tady děláte - za včerejšek i za dnešek těch zmatků, které tady děláte, je víc než dost. Pojďme tedy, jestli tady platila dohoda s panem senátorem, tak prosím, abychom hlasovali o procesním návrhu paní kolegyně Černochové. A je to prostě proto, že vy neumíte organizovat svoji práci a že tady děláte zmatky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní místopředsedkyně Černochová, potom pan předseda Chvojka s přednostními právy.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Pan předseda Kalousek řekl to, co jsem chtěla říct já, ale já bych ještě doplnila. Pokud ten bod byl zařazen jako první po třetích čteních, tak není zařazený na odpoledne, podle té původní dohody. Takže revokace je nutná. V 8 hodin ráno volali panu Vystrčilovi z organizačního, že tady má být ve 14.30. Vy jste to načetl, pane kolego Chvojko prostřednictvím pana předsedy, bohužel špatně. Takže pojďme to změnit, ať se tady nezdržujeme. Opravdu to není žádná hra nikoho, ani taktika zdržování. Ten bod chceme projednat. Paní ministryně Maláčová chodila za senátory celé léto, žádala je, ať se to projedná co nejdřív. Senátoři jí chtěli vyhovět, my jí chceme vyhovět. My jsme ten bod podpořili, jenom prosím, všichni respektujme dohody, které děláme s kolegy, kteří jsou z jiné komory než my.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Na pana předsedu Kalouska a na paní kolegyni Černochovou prostřednictvím vás, pane předsedo. Tak za prvé, já jsem žádnou dohodu neudělal. Prosím, nepeskujte mě za něco, o čem nevím. To je, jako kdyby Pepa udělal dohodu s Frantou a pak byste se obraceli na mě. Já jsem u té dohody nebyl, nikdo za mnou nebyl. Omlouvám se, nevěděl jsem o tom.

Za druhé, pane předsedo Kalousku, nevím, jaké zmatky. Prostě se snažíme, aby se projednal zákon, protože když se neprojedná tento týden, tak bude velký problém. Snažil jsem se proto tedy ho zařadit na dnešní dopolední program. A není pravda to, co říká pan předseda Kalousek, že otevírá bod předkladatel. Bod otevírá ten, kdo předsedá konkrétní schůzi ten daný den.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám, že jsem dával slovo panu Kalouskovi pouze pokynem ruky, protože jsem telefonoval právě s panem Vystrčilem v tu chvilku. On mi skutečně potvrdil, že by mohl tak v těch 14.30. A jenom abych trochu uklidnil ty zmatky, mluvil jsem i s příslušnými pracovníky. S panem Vystrčilem se mluvilo o pevném zařazení na dnešní den po třetích čteních a těch 14.30 si pan senátor vydedukoval sám, nikoli že by se mu to takhle řeklo. Takže jsou tady možná trošku komunikační šumy.

Já bych zklidnil tu atmosféru, zkusme najít řešení. Já nechám hlasovat o revokaci pouze toho hlasování o bodu, o zařazení senátní vratky. Ostatní hlasování o programu považuji za řádně odsouhlasené. Přivolám kolegy z předsálí. Předpokládám, že paní kolegyně hlasovala pro, takže může navrhnout revokaci. (K poslankyni Černochové.) Hlasovala jste pro při schvalování toho bodu, takže můžete navrhovat revokaci a my bychom se s tím vypořádali hlasováním.

S přednostním právem ještě před hlasováním? Takže je navržena... S přednostním právem pan předseda Chvojka.***
Přihlásit/registrovat se do ISP