(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pane poslanče, budete mít zájem o reakci, doplňující dotaz? Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Tak on to není dotaz, on je to spíš takový povzdech. V tom státě všechno strašně dlouho trvá. Že to tedy bude až v tom roce 2022, v příštím volebním období, to jsem si myslel, že v této oblasti zůstane po té pracovní skupině nějaký hmatatelný výsledek na konci volebního období. Takže předpokládám, když se to dostane do nějakého velkého balíčku, který bude souviset s legislativními změnami ohledně projektu Moje daně, tak za rok se zeptám, za dva roky, jestli se to někam posunulo. (Směje se.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní ministryně bude mít zájem o odpověď. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Až budete jednou v exekutivě, pane poslanče - já vám to hrozně přeji (úsměv) - tak zjistíte, zač je toho loket. A to teď je v dobrém, to vůbec na vás neútočím. A že prostě já budu šťastná, když do konce volebního období - a já už mám první funkci, když to bude v půlce roku 2020, budu mít tu první fázi. Na tom mně záleží mnohem víc. To elektronické vyplňování daňových přiznání, na tom mně také záleží, ale musím se rozhodnout o těch prioritách. Takže já se nevymlouvám, ale jednou to poznáte. A opravdu to nemyslím ve zlém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat pana ministra Kremlíka ve věci bezpečnosti na silnicích. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, obracím se na vás s interpelací ohledně bezpečnosti na silnicích. Statistiky jsou bohužel neúprosné. Rok od roku nám počet dopravních nehod stoupá. Loni jich bylo více jak 104 tisíc. Za loňský rok se zvýšil rovněž počet nehod, které měly za následek úmrtí. K dnešnímu dni bylo evidováno více jak 52 tisíc nehod, a to nás ještě čeká rušný konec léta a samozřejmě také podzim, ve kterém bývá počet nehod rovněž vyšší. Příliš to tedy nevypadá, že by počet nehod se za rok 2019 snížil.

Vážený pane ministře, jak to, že nejsme schopni počet nehod snižovat? Můžeme tento trend nějakým způsobem zvrátit? Jaká opatření chystá Ministerstvo dopravy, aby se zvyšovala bezpečnost na silnicích, a tedy se snižoval počet nehod? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážené zbylé paní poslankyně, vážená veřejnosti. Pokud jde o bezpečnost silničního provozu, tak konstatuji za Ministerstvo dopravy, že zcela nepochybně je prioritou vlády a je zároveň jednou z oblastí, na kterou jsem se zaměřil ihned po nástupu na ministerstvo.

Z dlouhodobé perspektivy se daří postupně snižovat počet obětí dopravních nehod. V roce 2017 jsme dosáhli historicky nejnižšího počtu obětí na silnicích. V roce 2018 byl nicméně trend negativní. 565 obětí - meziročně nárůst 163. Nejvýrazněji se na nárůstu počtu obětí podepsali zranitelní účastníci provozu, zejména motocyklisté.

Aktivita směřující ke snížení počtu obětí a těžkých zranění při dopravních nehodách se řídí vládou schválenou Národní strategií bezpečnosti silničního provozu, kterou má za úkol naplňovat nejen Ministerstvo dopravy, ale také další rezorty, kraje, města a další subjekty. V oblasti prevence Ministerstvo dopravy prostřednictvím krajských koordinátorů BESIP oslovilo na akcích v regionech více než 700 tis. lidí, což představuje zhruba 7 % populace. BESIP loni vedl s Českou asociací pojišťoven kampaň Nepozornost zabíjí, která varuje před používáním mobilního telefonu za volantem. Podle vyhodnocení kampaně 70 % populace zaznamenalo alespoň jeden z preventivních spotů. To je důkazem toho, že Ministerstvo dopravy koná.

Ministerstvo dopravy dále vloni vyrobilo kampaně na vytváření uličky pro záchranáře a rizikové situace na motocyklu. Možná řada z vás viděla tyto spoty. Spoty k uličce v hlavním zpravodajství nejsledovanějších televizí vidělo zhruba 5 mil. diváků. Rizikové situace na motocyklu ve zpravodajství a na sociálních sítích zaznamenaly zhruba 2 mil. lidí.

Letos, to znamená v roce 2019, BESIP vede v Praze kampaň Neskákej mi pod kola, varující před střetem chodce s tramvají. Financuje kurzy bezpečné jízdy v regionech. Tak jako každoročně BESIP zajišťuje dopravní soutěž Mladého cyklisty, které se účastní zhruba 30 tis. dětí ze základních škol. Od července běží na televizních stanicích spoty připomínající bezpečné chování v dopravním omezení. V srpnu se rozběhne kampaň bezpečnosti motocyklů a kampaň zaměřená na nepozornost chodců kvůli telefonu a sluchátkům v uších. V září pak kampaň upozorňující na rizika řízení se špatným zrakem. Tady jsou příklady kampaní, které připravujeme.

K dispozici je pak na webu i.besip průběžně aktualizovaná mapa dopravních omezení na cestě na Jaderské moře.

V oblasti legislativní Ministerstvo dopravy připravilo novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která reaguje právě na řadu rizikových faktorů na silnicích. Zpřísňují se sankce za držení telefonu, vysoká překročení rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu a drog či za ujetí od nehody. Cílem je také zlepšit informovanost řidičů o stavu jejich bodového konta. Možná jste, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, byli na workshopu v této věci, který se konal přibližně před jedním měsíce na Ministerstvu dopravy, když jsem chtěl slyšet názory veřejnosti na takto připravenou změnu bodového systému.

Bezpečnost však silničního provozu ovlivňuje řada faktorů. Lidský činitel, stav vozového parku, kvalita infrastruktury, policejní dohled atd. Důležité je proto posílit koordinaci činností v oblasti bezpečnosti provozu. Proto jsem obnovil činnost Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu. Na jednání 27. června rada stanovila svým členům konkrétní úkoly, mimo jiné navrhnout opatření ke zlepšení situace ještě do konce roku 2020. Chtěl bych říct, že poslední zasedání této rady se konalo před čtyřmi lety. Původní rada měla 25 členů, na základě rozhodnutí vlády z 29. dubna 2019 patnáct členů. Chtěli jsme, aby rada byla skutečně funkční, aby se scházela, aby pracovala. Dále jsem otevřel přípravu nové strategie BESIP na dekádu 2021 až 2030 a zapojil jsem do přípravných kroků i všechny členy této rady. Je to málo? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Bude mít paní poslankyně zájem o doplňující dotaz? Bude. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď. Mám odpověď na vaši otázku. Samozřejmě že to není málo. Ale s tím souvisí asi samozřejmě další opatření. Myslím, že s tím souvisí právě obchvaty obcí a měst, které by se měly tedy stavět. Samozřejmě mířím tím na to, že Ministerstvo dopravy zrušilo stavební povolení na stavbu obchvatu kolem Olbramovic, na který občané čekají 30 let. Myslím, že ten dotaz tady dneska padl několikrát. Samozřejmě že nám, co máme informace tedy z médií, připadá neuvěřitelné, co se s tímto obchvatem děje. Že to trvá takto dlouho a navíc na pozadí toho, kdy ministerstvo vyhovělo stížnosti firem spadajících pod Agrofert - samozřejmě oni byli jedním ze stěžovatelů - které za zvýšenou cenu prodaly své pozemky na výstavbu obchvatu a pak si proti tomuto stěžují nebo protestují. To samozřejmě nechápu. Můžete jenom ještě zopakovat prosím (upozornění na čas) důvody toho zrušení? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana ministra, jestli má zájem reagovat. Má, tak prosím.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Tak jenom dvě poznámky. Ta první bude stručnější. Ano, výstavba infrastruktury včetně obchvatu je mou prioritou. Intenzivně s ŘSD komunikuji. Intenzivně dohlížím na to, že výstavba probíhá dle harmonogramu. Jezdím na místní šetření, jezdím s panem premiérem na výjezdy. Příští týden budeme ve středních a jižních Čechách. Pak jedeme do Ústeckého kraje. Tak to jenom, pokud jde o infrastrukturu.
Přihlásit/registrovat se do ISP