(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opět prosím o klid, není slyšet pana poslance, když hovoří od řečnického pultu. Děkuji.

 

Poslanec Jiří Kobza: V Athénách tehdy proběhly demonstrace, jejich účastníků bylo přes sto tisíc. Proti dohodě vystupovala tehdy opoziční strana Nová demokracie, která o víkendu vyhrála parlamentní volby a sestaví jednobarevnou většinou vládu. To znamená, je zde opět reálné riziko revize dohody a nesouhlasu z řecké strany.

Podle názoru SPD Severní Makedonie nesplňuje základní požadavek pro členství v Severoatlantickém paktu, kterým je stabilita uvnitř země. Proto vyzýváme ke zdrženlivosti. Navrhuji, aby tento bod byl zamítnut v prvním čtení. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Jsou zde přihlášky k faktickým poznámkám. Pan předseda Chvojka. (Není v sále.) Tak jeho přihlášku mažu. A pan poslanec Beitl chce vystoupit s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se ve svém vystoupení připojil spíše ke stanovisku předkladatele pana ministra i pana zpravodaje. A rád bych vám oznámil, že jsem inicioval založení meziparlamentní skupiny přátel se Severní Makedonií. Stal jsem se jejím předsedou a všechny vás, kteří máte o tuhle spolupráci zájem, do této skupiny zvu. Tímto vám děkuji a přeji pěkný den.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Valenta a po něm pan poslanec Zaorálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, ani tak mi nejde o Severní Makedonii, mně spíš jde o NATO jako organizaci takovou. Chtěl bych vám připomenout, že 11. března roku 1985 vydala Charta 77 takzvanou Pražskou výzvu určenou mírovému kongresu v Amsterodamu. V dokumentu podepsaném také Václavem Havlem je i věta: "Navrhněme tedy, aby Severoatlantický pakt i Varšavská smlouva zahájily co nejdříve jednání o rozpuštění svých vojenských organizací, o stažení a odstranění všech jaderných zbraní v Evropě instalovaných či na Evropu namířených a o odchodu vojenských jednotek USA a Sovětského svazu z území jejich evropských spojenců." Chartě šlo o to, jak se píše, "překonat velmocenskou blokovou strukturu spojení svobodných a nezávislých národů v celoevropském svazku".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Zaorálek, po něm pan místopředseda vlády Hamáček. Prosím, máte slovo. (Poslanec Zaorálek upřesňuje.) Je to v pořádku, jste přihlášen, pane poslanče. Přihlásíte se do rozpravy? Ano, dobře, ruším vaši faktickou poznámku. S faktickou poznámkou pan místopředseda vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já jenom dvě krátké reakce na vystupující. Za prvé se divím, že nezahřmělo, když tady poslanec KSČM citoval Chartu 77.

Ale teď už vážně k panu poslanci Kobzovi. Já nevím, jestli jste měl možnost, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, v poslední době navštívit Makedonii. Já jsem tu možnost měl, byl jsem tam na cestě za svým rezortním kolegou. Byl jsem tam na cestě za našimi policisty, kteří pomáhají makedonské policii chránit hranici mezi Řeckem a Severní Makedonií. A musím říci, že to byla moje třetí návštěva Skopje a ten pokrok, který je tam za posledních deset let, je zcela jasně viditelný.

Pan premiér Zaev, který je teď v čele vlády, dělá všechno pro to, aby zemi stabilizoval. Já rozumím tomu - a některé ty vaše argumenty mají relevantní podklad - že ta země je složitá a etnické složení je velmi komplikované. Nicméně současná vláda dělá všechno pro to, aby v zemi zachovala stabilitu. Naplnili všechny požadavky, které jsme po nich jako Aliance, Evropská unie měli. A jak jste sám uvedl, podpora členství v Alianci je tam velmi vysoká.

Já jsem přesvědčen, že ve chvíli, kdy ta země udělá všechno, co se po ní chce, a dělá i všechno pro to, aby ta stabilita byla i do budoucna, tak bychom ji neměli trestat, ale měli bychom toto její úsilí ocenit. A bojím se, že v případě, kdybychom vyhověli vašemu návrhu, a tím pádem zablokovali vstup Makedonie do NATO, tak ta reakce bude přesně taková, jakou nechceme. V té zemi narostou nálady znechucení, deziluze a stanou se přesně ty věci, o kterých jste mluvil jako o rizicích. Já sám vidím jako lepší cestu potvrdit alianční směřování Makedonie a podpořit to úsilí makedonské vlády, než to tím, že jim dáme takovouto ránu, celé zhatit. Takže za mě, pokud oni všechno splnili, tak si to členství prostě zaslouží.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Kobza. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Já bych rád vaším prostřednictvím reagoval na pana ministra. V mém projevu jistě nezaznělo jediné slovo, které by zpochybňovalo snahu vlády Severní Makedonie stabilizovat zemi a její snahu maximálně se přiblížit. Já si právě naopak myslím, že bychom jí - já to nechápu jako trest - já si myslím, že bychom jí měli dát šanci se stabilizovat. A potom přesně, jak říkal pan ministr, až splní všechny požadavky a bude jasné, že se jedná o stabilní demokratickou zemi, potom jednejme. A my budeme určitě podporovat její členství.

Ale teď, v současnosti, s tím, s ohledem na to, co se děje uvnitř země, co se děje v Albánii - tam jsem byl zase já, pane ministře vaším prostřednictvím - a co se děje v Řecku, jsem hluboce přesvědčen, že teď není správný moment o tom jednat. Proto vyzýváme ke zdrženlivosti a proto jsem vznesl svůj návrh. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bžoch bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji. A to je právě ono. Vy říkáte, že nesplnili podmínky. Ale oni ty podmínky splnili. Proto to dnes máme na stole a bavíme se o tom. A pokud jim chceme opravdu pomoct, tak ta pomoc v tom, že je přičleníme do NATO, je velká. Když je necháme a řekneme jim, že ne, že s tím nesouhlasíme, tak jim právě ty nohy a ty jejich snahy té vlády podkopneme. A tak na to budou koukat všichni občané. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí paní poslankyně Langšádlová, připraví se pan poslanec Zaorálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, i já jsem několikrát byla v posledních měsících, letech v zemích západního Balkánu, navštívila jsem i Makedonii. Pravidelně se setkávám s kolegy ze Severní Makedonie, kteří jezdí na parlamentní shromáždění NATO, pravidelně s nimi hovořím. Hovořím i se zástupci jiných států zemí západního Balkánu. A dovolte mi, abych vyjádřila své pevné přesvědčení, že to, že dneska v oblasti západního Balkánu je alespoň taková stabilita, jaká je, ať už uvnitř těch zemí, nebo mezi nimi navzájem, tak je to opravdu obrovskou zásluhou tlaku a dialogu, který tam pomáhá zprostředkovávat Severoatlantická aliance, ale i Evropská unie. Věřte mi, že kdyby toto nebylo, tak máme možná další malér ve své blízkosti. Všichni si pamatujeme devadesátá léta, ty hrozné, tragické boje, které probíhaly nedaleko od nás. Všichni známe historii zemí západního Balkánu a víme, jak celý ten region je nesmírně nábožensky, národnostně komplikovaný. Co všechno se tam vlastně v posledních desetiletích, staletích odehrálo.

Musím přiznat, že jsem bedlivě poslouchala i ty argumenty, které tady zaznívaly. Ale jak od kolegů ze Severní Makedonie, tak i od ostatních kolegů, s kterými hovořím třeba z Černé Hory, cítím, že oni nás opravdu prosí, abychom ve chvíli, kdy oni splní ty požadavky - a jak tady bylo několikrát řečeno, Severní Makedonie splnila požadavky, které na ni byly kladeny - abychom jim nekladli překážky. Protože už dnes frustrace v těch zemích z těch nenaplněných očekávání, z toho, že mají pocit, že na ně je kladen jiný metr než na ostatní země při vstupech do Aliance i do Evropské unie, tak opravdu toto vyvolává v těch zemích velkou frustraci a může to být cestou k velké nestabilitě celého regionu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP