(16.40 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Dále otázka odvolatelnosti. Jsem si vědom, že je tam odkaz na etický kodex. Ale jestliže etický kodex si napíše vedení této agentury samo, předloží to do vlády, bude to schváleno, tak ten etický kodex prostě může být tak obecný a bezbřehý, že vlastně ani ta šance odvolat předsedu této agentury či jeho vedení přes porušení etického kodexu nemusí být v budoucnu vůbec žádnou zárukou.

Následně orgán národní rady pro sport. Mně v tom zákoně chybí jakákoli zmínka o tom, na základě jakého klíče, jakým principem tito lidé budou do této rady nominováni, jestli budou zastupovat některé hlavní svazy, nebo to mohou být klidně lidé, kteří sice se sportem mají něco do činění, ale nemusí zastupovat ty faktické objektivní zájmy jednotlivých svazů.

Pak je tady zmíněn rejstřík. Tady bych řekl super věc. Mně se líbí princip toho rejstříku. Myslím, že to může mnoho věcí ve sportovním prostředí zpřehlednit, vést k očištění. Ale s čím mám trošku problém, že ten rejstřík není veřejný, že aspoň v některých obecných datech, jako je jméno, příjmení, mi neumožňuje se třeba podívat, jestli náhodou jiná sportovní organizace mě nevede jako člena, aniž já bych o tom věděl, nebo jestli je ta možnost se do toho podívat přes stošestku, přiznám se, to jsem nevyčetl, ale v rámci určité objektivity a transparentnosti bych asi čekal to, že se mohu nějakým systémem třeba přes Czech POINT podívat, u kterých sportovních organizací je moje osoba vedená, kde jsem člen, kdy případně si moji osobu započítávají a následně i díky tomu, že mě tam mají, si nárokují i určité finanční prostředky. To mi tam chybí.

A pak nikde jsem nenalezl, aby bylo naznačeno v tom zákoně, s jakou prioritou a v čem bude díky tomu, že vytvoříme tuto sportovní agenturu, lepší rozdělování finančních prostředků do sportu. V tom zákoně jsem to ani náznakem nezaznamenal. Aby třeba bylo řečeno, že se bude zohledňovat počet členské základny jednotlivých svazů, sportovních oddílů atd. To mi tam prostě chybí. Já nevím, teď máme nějaký systém, na který se tady nadává, který je považován za, řekněme, potenciálně korupční, ještě nevíme, jak ty kauzy dopadnou, já s tím systémem mám taky problém. Ale kde je záruka, že tento systém bude lepší? V čem ta záruka je? Tak jestli mě může třeba pan předkladatel - a prosím, neberme to osobně, jsou to jenom mé otázky, na to odpovědět, budu velice rád.

Znovu říkám, asi by bylo dobré opravdu říci, ty výtky, připomínky jsou poměrně zásadní. My nerozporujeme, nebo já osobně, to, aby se tyto věci systémově změnily. Ale myslím si, že kdyby se to udělalo opravdu vládní novelou, vypořádáním kvalitním, meziresortním připomínkovým řízením, tak bychom si do budoucna mohli ušetřit spoustu potom neideálních situací. Já jsem zažil za těch šest let to, že se tady spousty věcí s nadšením dělalo na koleně poslaneckou novelou. Ale neznám ani jeden případ, kdy bychom řekli: udělali jsme s nadšením nějakou velkou změnu poslaneckou novelou a bylo to opravdu dobré řešení. Vždycky jsme to tady opravovali za půl roku, za rok. Ale tady prostě můžeme opravovat něco, co může mít velké důsledky, protože se tady bavíme řádově o šesti, sedmi, pokud naplní pan premiér sliby z hlediska financování sportu, možná o deseti, o dvanácti miliardách korun.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Než budeme pokračovat vystoupením pana poslance Vítězslava (Vlastimila) Válka, přečtu dvě omluvy došlé předsedovi Sněmovny, a to od ministra vnitra, místopředsedy vlády Jana Hamáčka do 18 hodin a také se omlouvá z pracovních důvodů do 18 hodin pan poslanec Daniel Pawlas.

Nyní pan poslanec Válek, připraví se pan kolega Lukáš Bartoň. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem teď čekoval vyčítavé pohledy kolegů poslanců a omlouvám se za to, že budu zdržovat. Ale kdo z nás nesportoval, když byl mladý? V dobách, kdy jsem míval poznámky a třídní důtky za dlouhé vlasy, jsem si taky vyplavoval sportem endorfiny. A ty doby jsou pryč. V určité době jsem se vrhl na olympiády z matematiky a biologie a teď chápu, že to byla špatná cesta, protože věnovat se sportu - řešíme agenturu, která bude řešit financování mé práce. Neřešíme agenturu pro kulturu, byť v České republice naše sbory bývaly nejlepší na světě a v Evropě a dneska upadají kvůli tomu, že nemají dostatek peněz, a zpívá tam obrovské množství mladých lidí, kteří to dělají ve volném čase, za své peníze, platí si ze svého dirigenty. A přesto to neřešíme. Neřešíme různá amatérská divadla, která to dělají ve volném čase, za své, ze svých peněz si platí svoje režiséry, a přesto to neřešíme. Tak dobře. Bavme se o agenturách. Udělejme agenturu pro kulturu, která bude financovat zájmové kroužky a všechny tyto aktivity spojené s tím, že mladí lidé se chtějí věnovat kulturním aktivitám, nesedět u počítačů, nesedět u mobilů. Ale aktivně se věnovat kultuře. To neřešíme!

Kupodivu nedebatujeme takhle intenzivně o vzdělávání a o školství, byť jsem přesvědčený, a upřímně přesvědčený, že investice do školství, do matematických, fyzikálních a dalších olympiád, do všech těchto aktivit, které jsou na středních školách a jsou dramaticky podfinancované, které jsou na základních školách a jsou dramaticky podfinancované, a věřím tomu, že vaše děti, vaši vnuci se účastní těchto soutěží, účastní se recitačních soutěží, účastní se matematických olympiád, účastní se olympiád českého jazyka. Tímto se nezabýváme. Byť investice do těchto aktivit se mnohonásobně, mnohonásobně (s důrazem) vrátí! A kupodivu tímto se nezabýváme, to nás netrápí. Zabýváme se sportem. Trápí nás agentura pro sport, byť ministerstvo školství a sportu by toto mělo řešit a mělo by to intenzivně řešit.

Já si myslím, že bychom si měli říct, čeho vlastně chceme dosáhnout! Chceme dosáhnout toho, aby se ve sportu přestalo krást? Chceme dosáhnout toho, aby jednou za čtvrt roku se neobjevovaly opakovaně a cyklicky kauzy tu s organizátory, kmotry z fotbalového prostředí, tu s organizátory a kmotry z jiných sportovních prostředí - čím více peněz tam nateče, tím více jich je, protože se snaží z toho urvat co nejvíc peněz pro sebe. Tak pokud tímto se chceme zabývat, tak pak za sebe musím říct prostřednictvím pana předsedajícího - ano, pan poslanec je pro mě člověk, kterého považuji za čestného a slušného, a věřím, že on je schopen toto dělat čestně a slušně. Ale potřebujeme kvůli tomu agenturu? Potřebujeme ji kvůli kultuře? Jenom proto, že byl odvolán ředitel Národní galerie a kultuře se ztrácejí peníze, jak jsem tady slyšel? Potřebujeme ji kvůli vědě, výzkumu a podpoře dětí, aby se věnovaly těmto aktivitám? Tak proč ji proboha potřebujeme kvůli tomu sportu?! Opravdu ji potřebujeme proto, aby ty peníze šly těm malým, jak tady někteří řekli, harantům, dětem, kteří v těch trenýrkách ve svém volném času s rodiči, s trenéry, kteří to dělají ve svém volném času, chtějí běhat po hřišti, věnovat se hokeji, fotbalu, čemukoliv a chtějí se bavit? Tak jak jiní jejich vrstevníci, kteří zase mají sklon se zabývat uměním, zabývat se literaturou, se chtějí bavit v jiných aktivitách. A jiní, které zajímá věda a výzkum, se chtějí zabývat v jiných aktivitách? Anebo to děláme proto, abychom mohli nasypat ty peníze tam, kde se už řadu let ztrácejí a kde si je rozebírají ti, kteří na tom vydělávají a kteří se tím živí? Toto si řekněme.

Bavme se o tom, co je opravdu ku prospěchu těch dětí. My chceme mít samozřejmě děti, které budou sportovat. Každý z nás. Já myslím, že to je bez politické debaty, že to je shoda všech normálních lidí. Každý chceme mít děti, které budou mít kvalitní vzdělání a které se budou moct věnovat svým koníčkům, zábavám, zájmům, nebudou sedět u počítače, a děkuji ještě jednou prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci za ta slova, nebudou sedět u mobilů, ale buď budou sportovat, nebo se budou věnovat umění a kultuře, nebo se budou věnovat vědě, to všechno jsou aktivity, které jsou pro mě rovnocenné. A nevím, z čeho má z dlouhodobého hlediska společnost větší prospěch. Já osobně si myslím z toho, když se budou věnovat té vědě.

A teď se podívejme, jak je to s penězi. Na tuto agenturu 6 miliard ročně. Na grantovou agenturu GA ČR 3,6 miliardy ročně. Máte pocit, že je to správný poměr? Vezmu TA ČR a GA ČR dohromady, to je to stejné, co půjde na tuto agenturu. Opravdu si myslíte, že je to správný poměr? (Rozčileně.) Opravdu si myslíte, že sport nemá dramaticky (s důrazem) víc sponzorů než věda a výzkum? Opravdu si myslíte, že prvoligové kluby nemají dramaticky víc peněz než věda a výzkum a že stát musí nasypat stejné peníze do agentury pro sport a výzkum jako do dvou největších grantových agentur?! Nezaslouží si naši vědci, výzkumníci - a vracím se k těm dětem - nezaslouží si, abychom podporovali tyto aktivity nejméně stejně, jako chceme podporovat sport? Opravdu si to nezaslouží? Opravdu si to myslíte? A opravdu si myslíte, že ve vědě, ve výzkumu, v umění, ve všech těchto kroužcích seženete sponzory tak snadno, jak je sežene fotbalový klub, jak je sežene hokejový klub na jakémkoli běžném městě? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP