(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Birke. Stále je připravena, přihlášena do rozpravy, paní Terezie (správně Tereza) Hyťhová. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane místopředsedo. Já budu velmi stručný, nebudu reagovat na žádného svého předřečníka, pouze jenom si dovolím říci, já jsem jeden z předkladatelů, nebo respektive ne z předkladatelů, ale spoluautorů, spolupodpisovatelů toho zákona a já si pamatuji na tu rozpravu.

Dovolte mi můj pohled - také starosty. Víte, ono není moc jednoduché z toho rozpočtu starostenského financovat. Třeba v tom našem městě máme přes padesát klubů a můžu vám říci, že pokud bychom některým klubům nedali peníze, tak ony by zanikly - teď mluvím o klubech, ale které mají obrovskou historii, třeba sokolové a další. Prostě tak to je a mě to nebaví. Proto jsem byl rád, že můžu spolupodepsat tento návrh. Samozřejmě je to otázka názoru, někdo s tím souhlasí, někdo s tím nesouhlasí. Ale tady probíhala velká debata o tom, že jakýkoliv posun dopředu v otázce té současné situace, když to budeme posouvat kamkoliv dopředu, tak je samozřejmě dobře.

Dovolte mi tedy, pane místopředsedo, abych vaším prostřednictvím - Milane Hniličko, velký respekt, protože dneska to je tak, že z tebe se stal velký terč, do tebe všichni střílej, ty seš na to zvyklej, ale pravda je ta, že byl bych velmi nerad, aby ti mezitím sundali helmu, a nedejbože, nebo ti sundali betony, protože pak to fakt bolí. Takže děkuju za pozornost a děkuju, Milane, že jsi to předložil. Díky. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Kolegyně Hyťhová ještě posečká, pan poslanec Lukáš Bartoň s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych reagoval na pana poslance Stanjuru. On tady zmiňoval jednu interpelaci, já zmíním ještě jednu, která se týkala také předsedy Národní sportovní agentury, kdy vlastně, když jsem interpeloval pana premiéra, tak pan premiér zde přislíbil, že předseda Národní sportovní agentury bude jmenován na základě otevřeného výběrového řízení, takže ještě bych sem s panem poslancem Hniličkou tak jako natvrdo nepočítal, nicméně i on může vyhrát toto otevřené výběrové řízení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Vracíme se k řádně písemně přihlášeným kolegům a kolegyním. První je paní poslankyně Tereza Hyťhová a připraví se kolega Marian Jurečka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Pane předsedající, děkuji za slovo. Chtěla bych říct naše stanovisko SPD k této zamítnuté novele zákona, která vlastně byla zamítnuta Senátem. Již na minulém jednání Sněmovny jsme se u této novely o podpoře sportu hlasováním zdrželi. Jinak tomu nebude ani dnes. A jsme přesvědčeni o tom, že by problémy, které se týkají právě sportu, mělo řešit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jak je tomu dnes, a není řešením zřízení Národní sportovní agentury, protože by se v budoucnu taky mohlo stávat, že by jakékoliv problémy na libovolném ministerstvu řešilo zřízení samostatné agentury.

Musím podotknout, že je opravdu smutné, když víme, kolik lidí nyní pracuje v sektoru sportu na MŠMT a jak nyní sport v naší České republice vypadá. Pro nás je podstatné, aby do budoucna nedocházelo k problémům, které nastávaly v minulosti, například u dotačních titulů Můj klub 2018, a aby byl sport v České republice dostatečně zajištěn pro všechny naše sportovce. My ale nechceme další finančně nákladný úřad, který bude mít desítky zaměstnanců a bude náš stát stát miliony korun. Proto se dnes u hlasování tedy zdržíme.

Ještě bych dodala pár základních problémů, které si myslím, že opravdu jsou zásadní, a to je například nadměrný počet zaměstnanců. Dnešní počet zaměstnanců je, tuším, 28 lidí. Počet zaměstnanců v Národní sportovní agentuře by měl být 80. Nepřečetla jsem si v tomto návrhu, co konkrétně by každý zaměstnanec měl dělat, jaká by byla jeho náplň práce. Dále máme také problém s funkcí předsedy, to již tady bylo několikrát zmíněno, a to ať se to týká volby, nebo jeho odměny. A samozřejmě problémem jsou předpokládané finanční náklady.

Takže takové je naše stanovisko a myslím si, že sport by se měl řešit na ministerstvu a ne zřízením této agentury. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Hyťhové. Nyní pan poslanec Marian Jurečka a připraví se pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo. Už jsem vás volal.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, já se omlouvám, já jsem vbíhal zrovna do sálu.

Milé členky vlády, členové, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi vystoupit stručně k této novele. Já jsem k ní nevystupoval, když byla projednávána v prvním, druhém, třetím čtení tady na půdě Poslanecké sněmovny, protože přece jenom oborově se více věnuji jiným tématům, spojeným se zemědělstvím a s národním hospodářstvím, ale když jsem potom podrobněji sledoval projednávání v Senátu a ty výstupy, které k tomu byly, tak mě to donutilo přečíst si ten zákon, tuto novelu, úplně celou. A když jsem si to pročítal, tak jsem narazil na několik momentů a dovolte mi tady vyjádřit určité obavy, že si nemyslím, že byť nám všem tady může ležet obecně sport a jeho budoucnost a jeho dobré fungování, efektivní financování, na srdci - mně jako člověku, který aktivně sportoval do doby, než odešel tady do Prahy do politiky, mám pět dětí, pět kluků, aktivně sportují - mně to leží na srdci, jsem členem jedné i sportovní celorepublikové organizace. Není mi to jedno, ale několik momentů, které budí mé určité obavy v tom, aby ten účel byl pozitivně a dobře naplněn, tady mám.

Za prvé, jestliže se tady mluvilo o tom, že financování sportu a změna principů financování sportu je prioritou vlády, pak se přiznám, že nechápu, proč se to děje poslaneckým návrhem, protože vždycky poslanecký návrh prostě nese - a i já mám tu trpkou zkušenost - spoustu nedokonalostí, a když tady třeba nebyla vůle v rámci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak si myslím, že klidně Úřad vlády a pan premiér mohli převzít roli toho odborného garanta, který prostě bude tuto novelu předkládat, projde řádným připomínkovým řízením, vychytá všechny možné nedostatky a předloží to. Nebylo to v minulosti neobvyklé. Stávalo se to, že když třeba resortní ministr měl s něčím problém, převzal tuto klíčovou úlohu premiér a touto cestou šel. Takže nerozumím tomu, proč se to neudálo i v tomto případě.

Už to tady bylo zmíněno ze strany pana senátora, jestliže je tady takováto agentura s tak poměrně významným rozpočtem, a když se podíváme do adekvátně podobných struktur v rámci státní správy, tak je vždycky naprosto obvyklé, že jsou dány zákonné požadavky, minimální požadavky, které má představený té organizace plnit. A tady v případě toho předsedy, který je vlastně z hlediska požitků na úrovni prakticky ministra, tady není prakticky žádný požadavek, vyjma toho, že by měl pět let být v nějaké vedoucí funkci v rámci sportu, ale ani ta není definována, takže teoreticky z naší obce předseda sokola, když to dělal pět let, se základním vzděláním, může splnit požadavky na předsedu této agentury. To stejné i v případě místopředsedů.

Já si kladu klíčovou otázku - komu se tito lidé z vedení této agentury budou zodpovídat? Jestliže máme ministry, ti se zodpovídají v rámci důvěry vyslovené Poslaneckou sněmovnou Poslanecké sněmovně. Poslanci je mohou interpelovat, jsou s nimi v přímém kontaktu, mají možnost vytvářet jednak určitý pozitivní tlak na to, aby ta ministerstva pokud možno fungovala efektivně, pozitivně. A mohou se ptát tady, v tento okamžik, jaký bude ten kontrolní, motivační nástroj ze strany Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vůči těmto lidem. Oni vlastně vůbec s poslanci, senátory nemusí v ničem komunikovat a tak dále.***
Přihlásit/registrovat se do ISP