(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana vicepremiéra o odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji mockrát za dotaz. SÚRAO je velmi citlivá záležitost. Je to dlouhodobě, nechci říct problém, ale samozřejmě je to úložiště jaderného odpadu. Po pravdě řečeno, všude ve světě ty problémy jsou podobného charakteru. A já musím s vámi částečně souhlasit v jedné věci. Že v minulosti, a teď to fakt nijak nepolitizuji, ani už nevím, do jaké minulosti bych měl jít, prostě ta komunikace ze strany SÚRAO vůči obcím nebyla dobrá. A nebylo to jenom vůči této obci nebo této lokalitě. Prostě z mého úhlu pohledu se jednalo příliš jednoznačně ve smyslu zájmu státu a nikoliv také ve smyslu sledování zájmu těch dotčených obcí. Je to záležitost pro ně citlivá.

Na druhou stranu ale to může být i pro ně záležitost z určitého úhlu pohledu i ekonomicky velmi zajímavá. Tak jak se s tím různě "prali" ve světě, tak se jim dokonce třeba v těch skandinávských zemích podařilo ve finále do určité míry soutěžit mezi těma dvěma obcemi, která bude to jaderné úložiště mít, protože si vyhodnotily, že je to pro ně nejenom bezpečné, ale i ekonomicky zajímavé. Zajímavé pro rozvoj té obce nebo té lokality a tak dále. Tak k tomu máme ještě daleko, s tím souhlasím.

Na druhou stranu je fakt, že už moje předchůdkyně paní Nováková udělala důležitou změnu. Nový ředitel SÚRAO Prachař je člověk z našeho pohledu kompetentní. Je pravda, že to není profesionál geolog, ale je to člověk právního vzdělání, z našeho pohledu velmi dobře komunikačně vybavený. My tomuto dáváme opravdu velký zřetel. A myslím si, že právě ten styl komunikace se musí nejenom změnit, ale musí se velmi dobře připravit.

My chceme jednat s každým, kdo o to zájem má. Samozřejmě nejenom s těmi dotčenými starosty, ale i se zájmovými sdruženími, těmi, kteří třeba prostě protestují. Chceme, aby to byla diskuze věcná, aby to byla diskuze bez emocí, aby si každý řekl svůj názor. A budeme systematicky a postupně přesvědčovat, proč ano, proč ne, v čem to má výhody, v čem to nemá výhody, nesmí se tam lhát. Na druhou stranu se musí říkat tyhlety perspektivní pohledy, které mohou být. Nesmí se nikdo vyplašit, na druhou se zase musí říct všechny varianty, které mohou být prostě i toho rizikového charakteru.

My jsme dneska pro SÚRAO v rámci MPO udělali zázemí marketingového charakteru. Už dnes jezdí ředitel SÚRAO na všechny lokality. Jezdí právě s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. A já sám osobně, pokud o to bude zájem samozřejmě a nedají mi stopku ty jednotlivé lokality, budu chtít v průběhu léta, nejdéle někdy září, říjen, všechny objet a promluvit si s těmi, kteří chtějí ten názor slyšet, a i já budu chtít slyšet jejich názor.

V této dotčené obci je zatím ta komunikace, a tam s vámi zase musím bohužel souhlasit, tedy u Březového potoku, asi nejkomplikovanější. Já teď neumím říct, kde je hlavní chyba, na čí straně byla. Ale faktem je, že tam ta komunikace úplně zamrzla. To znamená, dneska není příliš zájem ani ze strany dotčených starostů v té komunikaci pokračovat.

Nicméně dobrá zpráva, kterou mám z dneška, víceméně je na základě té vaší interpelace, je taková, že se jim snad podařilo spojit a že v tuto chvíli by mělo dojít k nějaké vyšší míře komunikace. Věřím, že se podaří ty bariéry odstranit. Proběhl telefonát pana ředitele se starostou Chanovic. Pan ředitel mu vysvětlil nový přístup a já věřím, že v nejbližší době se sejdou, a já se budu těšit na to, že se s panem starostou a těmi ostatními potkám taky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ne. Takže přistoupíme k další interpelaci, kterou je poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, před měsícem jsem paní ministryni Benešovou interpelovala s následující interpelací ve věci samosprávy proti podvodníkům. V minulých letech došlo k citelnému posílení postavení spotřebitelů ve spotřebitelských vztazích, především při sjednání služby nebo koupě zboží distančním způsobem mimo provozovnu obchodníka nebo při podomním prodeji. Tyto kroky samozřejmě kvituji. Nicméně v posledních letech se takzvaní šmejdi začali orientovat na obce, které formálně nejsou spotřebiteli, a často se na ně slétávají jako hejno supů. Začali jim prostřednictvím telefonických rozhovorů nabízet služby, které se mnohdy tváří jako prospěšné pro obce, například zveřejnění informací o obcích v různých katalozích, případně nabízejí i jiné služby. To vše dělají velmi promyšleným způsobem. Asi tušíte, jak tyto rozhovory probíhají. Za několik měsíců samosprávy obdrží za tyto pochybné služby fakturu a nestačí se divit. Bylo by to možná banální, kdyby se to nedělo ve velkém měřítku.

Podle vyjádření právníků se přitom s těmito podvodníky, ať už katalogovými, nebo jinými, bojuje jen velmi těžko, a to i proto, že právní řád v případě těchto nespotřebitelských vztahů neposkytuje samosprávám dostatečnou oporu. Nicméně se to nemusí týkat pouze těchto služeb, ale například i nabídky energií. Já to považuji za nešťastné.

Paní ministryně mě v závěru své odpovědi odkázala na váš rezort. Ptám se tedy: Vy osobně spatřujete současnou úpravu za dostatečnou, nebo chystáte změny vedoucí k větší ochraně obcí, které vzhledem ke svému postavení potřebné pojistky postrádají? Jak zatočit s těmito šmejdy, kteří obtěžují samosprávy, ale podle mých informací třeba i školy? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem. Jelikož je 17.56, ukončuji dnešní blok interpelací. Pokračovat budeme zítra v 9.00 hodin body programu zákony třetí čtení. Děkuji vám a přeji vám pěkný večer.

 

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP