(17.40 hodin)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Můžeme vám to samozřejmě zaslat, to není problém.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Jelikož paní poslankyně Karla Maříková je omluvena, tak její interpelace propadá. Další v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v září loňského roku jsem se na vás obrátila v interpelaci na situaci s nevhodnou stravou pro pacienty v nemocnicích, na kterou rovněž upozorňoval pan doktor Vojáček. Vy jste mi tenkrát odpověděl: "Skutečně se tomu věnuji a myslím si, že v dohledné době, řekněme v průběhu podzimu, bychom mohli mít na stole nějaká konkrétní opatření, která by mohla být skutečně systémového charakteru z hlediska změny pravidel, vydefinování potřeby možná i nějakého finančního navýšení stravovací jednotky na pacienta a podobně. Takže pak vás budu určitě rád o tom informovat."

A já se vás, pane ministře, proto ptám, zda už máte nějaká opatření, co se týká zlepšení stravování v nemocnicích, a pokud ano, zda a jak je aplikujete do praxe, a pokud ne, tak v jakém termínu by mohla být aplikována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážená paní poslankyně, děkuji za toto téma, protože skutečně je velmi důležité a je pravdou, že se mu na Ministerstvu zdravotnictví věnujeme. Zřídili jsme pracovní skupinu pro nemocniční stravování a nutriční péči, kde se tomu skutečně chceme věnovat koncepčně.

My máme teď v zásadě dva směry. Jednak tedy ona pracovní skupina, kde chceme řešit skutečně koncepční řešení, a zároveň pilotní projekt, který se spustil v rámci Fakultní nemocnice v Olomouci, kde tedy už ten pilotní projekt běží, nese název nemocniční strava, má moji záštitu, pracuje na něm společně sekce nutričních terapeutů České asociace sester a organizace Globopol a Fakultní nemocnice v Olomouci toto velmi podporuje. Cílem je zkrátka nastavit pestřejší, kvalitnější, zdravější pokrmy pro pacienty upoutané na lůžku, navíc možnosti výběru a větším zastoupením regionálních produktů.

Jak jsem říkal, je to konzultováno s odborníky v tomto směru, tedy zejména s nutričními terapeuty. Cílem je skutečně, aby nabídka byla pestřejší, aby tam byla zdravější jídla, a během letošního roku si budou moci pacienti vybraných klinik v nedietním režimu - na to je třeba upozornit, protože samozřejmě dietní režim je trochu něco jiného než nedietní, což jsou například třeba pacientky, ony nejsou pacientky, ale rodičky v rámci porodnice - vybrat jídlo z více možností. To znamená, tento projekt běží, myslím si, že je to určitě už konkrétní věc, která se děje, a my ten projekt vyhodnotíme a chceme vlastně na základě výsledků aplikovat řekněme tu dobrou praxi v jiných nemocnicích.

Pokud jde o koncepční otázku, tam jsme, jak jsem říkal, založili pracovní skupinu na ministerstvu pro nemocniční stravování a nutriční péči, kde jsou odborníci na stravování, kde je odborná společnost, také nutriční terapeuti atd., ale jsou tam i odborníci z jednotlivých přímo řízených nemocnic Ministerstvem zdravotnictví. První jednání už proběhlo, další bude 21. června. Jednání se skutečně vedou jednak o takzvaném nutričním screeningu, to znamená situaci v jednotlivých nemocnicích, a také vlastně v návrhu základních parametrů pro nutriční péči v ministerstvem přímo řízených nemocnicích. Tam máme největší, nejsilnější možnost to ovlivnit a předpokládáme, že pokud takto vlastně nastavíme nutriční péči a nemocniční stravování v našich nemocnicích, tak pak ostatní krajské, městské atd. nemocnice z toho budou moci vyjít a budou to moci aplikovat i u sebe.

Myslím, že se tomu věnujeme. Možná že to třeba nejde tak rychle, jak bych já čekal, ale třeba ten konkrétní projekt v Olomouci už běží a myslím si, že z něho můžeme velmi dobře vyjít a pak ho aplikovat i na další nemocnice.

Je třeba si uvědomit, že nemocniční stravování má celou řadu aspektů. Ono to není právě jenom o tom nedietním režimu, o těch pacientech, kteří zkrátka nemají žádné komplikace a mohou jíst v zásadě cokoli, ale pak máme celou řadu pacientů, kteří mají přísný dietní režim, a tam ta situace je trošku odlišná, i vlastně nastavení stravy. Je to často přímá součást jejich léčby a často je to i nutná podmínka úspěchu léčby. Takže tady musíme trošku rozdělovat mezi těmi mediálními případy, kde jsou to skutečně ty nedietní režimy, a pak těmi, kteří zkrátka potřebují nějakou speciální nutriční terapii. Ale myslím si, že to běží a že vás budu určitě zase rád informovat o nějakém postupu, zejména výsledku z Fakultní nemocnice v Olomouci, ale skutečně se tomu věnujeme velmi poctivě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji, pane ministře. Určitě děkuji za ty pilotní projekty, které teď běží. Přece jen bych se chtěla zeptat, zda máte aspoň nějakou představu, kdy by se to mohlo týkat všech nemocnic, zda by to bylo třeba možné v příštím roce nebo koncem tohoto roku, jestli to vůbec lze takhle říci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Jak říkám, je to o tom rozdělení na nemocnice pod Ministerstvem zdravotnictví, státní, přímo řízené, kde věřím tomu, že jsme schopni to nastavit určitě do konce roku, kdy ta pracovní skupina bude pracovat, vyjdeme tedy z toho pilotu, to znamená, že v příštím roce už by se to mohlo ve státních nemocnicích začít pomalu aplikovat. U těch ostatních, krajských, městských, soukromých atd., církevních, vojenských, tam máme celou řadu zřizovatelů, tak tam to možná bude trošku delší proces. Ale jak říkám, já věřím na efekt sněhové koule, že tím, jak začneme nějakou dobrou praxi ve velkých nemocnicích, tak postupně ty ostatní budou toto přijímat za své a nastavíme společně standardy, ale nebude to samozřejmě hned. To není věc, která se dá udělat úplně mávnutím kouzelného proutku. Každá ta nemocnice je v trochu jiné situaci z hlediska nastavení stravování, jestli má třeba vlastní stravování, nebo ho má zajištěno nějakým dodavatelem externím, to také hraje svoji roli. Takže nemůžu tady garantovat, že všude ve všech nemocnicích se to změní, ale mohu garantovat, že mým cílem je, abychom skutečně v řádu jednoho roku toto nastavili v rámci státních nemocnic, přímo řízených ministerstvem. Pak budeme pokračovat dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Martin Baxa s interpelací na pana vicepremiéra Karla Havlíčka. Prosím.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo. Dobrý podvečer, vážený pane vicepremiére, vážený pane ministře. Moje otázka směřuje čistě věcně k jednomu tématu, které je vnímáno jako velmi bolestivé v mém volebním kraji, v kraji Plzeňském. Jedná se o vybudování úložiště jaderného odpadu v lokalitě, které se říká Březový potok. Jedná se o místo, které leží v blízkosti Horažďovic, pravděpodobně v geologicky vhodném podloží, a zasahuje katastr třinácti obcí.

Chtěl bych poukázat na to, že vlastně toto téma řeší obce, které jsou sdružené v této oblasti, nepřetržitě od roku 2003. Je to vlastně spojené se dvěma důležitými věcmi. Tou první je to, že obce mají pocit, že s nimi stát nejedná férově, že nejsou vždy k dispozici informace, které by měly být, že se k názoru obcí nepřihlíží a že obce mají pocit, že jsou v této věci přehlíženy. Souvisí to také s činností organizace Správy úložišť radioaktivních odpadů, kde snad personální změna provedená vaší předchůdkyní v letošním roce by něco měla zlepšit.

Druhou věcí je to, že bylo státem opakovaně přislíbeno, že bude připravena legislativní změna, která bude obcím dávat pevné, silné právo do tohoto složitého procesu zasáhnout. Chtěl bych podotknout, že ten odpor obcí v tomto regionu je vlastně kontinuální, že byl vždy vyjádřen usnesením zastupitelstev těchto obcí. Hlavní osobností tohoto odporu je pan starosta Petr Klásek z obce Chanovice.

Myslím si, že si obce zaslouží férové seriózní jednání, a věřím tomu, že třeba z vaší strany zazní slova, která budou nějakou nadějí v této situaci, která pro ně opravdu není jednoduchá. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP