(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, zajisté jste si všimli, že dnes se v té dlouhé diskusi žádný z komunistických poslanců ani žádná z komunistických poslankyň nezúčastnili. Považujeme - s výjimkou jedné reakce pana kolegy Luzara. Považujeme totiž za jasné, že vše, co bylo třeba, už bylo řečeno.

Po té věcné stránce respektuji poslance KDU-ČSL, že mají jasný názor. Respektuji pravicové poslance, že mají nějaký názor na otázky majetku, na otázky vypořádání, na otázky zdanění. Respektuji názor všech. Máte na to právo. Nicméně když se ta diskuse přetáhla do roviny morálních apelů, tak prostě musím reagovat. Mí voliči, naši voliči, voliči KSČM, by nám to těžko odpouštěli, protože když se mluví o morálce, je třeba mluvit o celé morálce v dějinách. Ne jenom o té z těch posledních několika desítek let, ale také o té morálce, za které ten majetek vznikal, začasté velmi čestným způsobem v čarodějnických procesech, jejichž oběti, nebo rodiny, jejichž oběti nebyly nikdy odškodněny. Ostatně ono nebylo koho odškodňovat, protože tam se šlo důsledně do hrdel a statků, zejména do těch statků, když už ta hrdla byla vyřešena.

Nechci mluvit široce, mám jenom faktickou poznámku. Vezměme v úvahu i tyto morální apely, apely vyvrácení celých civilizací, anebo z poslední doby apely zneužívaných dětí dlouhodobě některými funkcionáři církve. Já vás žádám, abychom potvrdili rozhodnutí Poslanecké sněmovny, se kterým šla tato materie do Senátu, tak jak to bylo dosud. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Chci jenom říct, že s jistou závistí plně chápu uspokojení pana předsedy Kováčika, který říkal, že poslanci klubu KSČM tady nemuseli vystupovat. No, nemuseli, protože komunisté v ostatních politických klubech, zejména ANO, ČSSD, to zvládli za ně. Také bych si přál, kdyby poslanci jiných frakcí hlásali naše ideje. Nám se to tolik nedaří. Vy v tom máte pravděpodobně delší praxi, pane předsedo. Blahopřeji k tomu.

Nicméně navzdory všem komunistům napříč politickém spektrem si dovoluji apelovat na svědomí každého poslance. Nepodílejte se na komunistickém zločinu číslo 2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je prosím ještě nějaká přihláška do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Má zájem pan senátor? Já už jsem mezitím přivolal poslance na hlasování. Pane senátore, máte slovo. Prosím.

 

Senátor Tomáš Goláň: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, vyslechl jsem si velmi zajímavou debatu, kterou samozřejmě v Senátu nemůžeme zažít, protože tak dlouhý čas na to nemáme. Nicméně je to v pořádku a taková debata se mi líbila, protože mě v mnohém obohatila.

Bylo tady několik bodů, které mě zaujaly. Nebudu se opakovat jako v mé úvodní řeči, o čem ten zákon je, o čem není. Zaujalo mě třeba to, že tady někdo řekl, že zákon rozdělil společnost. Já si nemyslím, že zákon dokáže rozdělit společnost. Společnost rozdělili politikové. Tím, jak ten zákon interpretovali. Já musím říct, že sám vlastně, než jsem se stal zpravodajem tohoto zákona, jsem měl určité výhrady vůči církevním restitucím, protože jsem věděl jenom to, co mi řekli politici, a to, co mi řekla vlastně média. Musel jsem tento zákon podrobně prostudovat a musím říct, že to je zákon dobrý.

V rámci této debaty jsem viděl vlastně, že jsme tady všichni zástupci volení lidem a byla nám do rukou svěřena moc. A uvědomil jsem si, co to ta moc vlastně je. Moc, to je odpovědnost. A tu odpovědnost unesou jenom silné osobnosti. A protože, stejně jako tady spousta lidí apelovala na svědomí, tak já apeluji také na vaše svědomí, protože jako zpravodaj vím, že ten zákon není v pořádku, a vím jednu věc, že schvalujeme zákon, u kterého většina z vás předpokládá, že jej zruší Ústavní soud. A to si myslím, že si náš národ nezaslouží, abychom tento systém právně zaplevelili něčím, co vlastně v podstatě v budoucnu má být zrušeno. Takový je názor i Senátu, takový názor proběhl i v debatách. Znovu tady připomenu, že vlastně senátoři za ČSSD včetně předsedy ústavněprávního výboru pana Antla byli zásadně proti tomuto zákonu. A musíte si také uvědomit, že pan předseda ústavněprávního výboru Antl byl ten, kdo inicioval původní ústavní stížnost na tento zákon u Ústavního soudu, kdy zákon vlastně byl shledán jakoby ústavně komfortní (?).

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane senátore. Jak jsem říkal, tak už jsem přivolal poslance a poslankyně, kteří nebyli v sále. Můžeme přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance.

 

Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých dalších zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 38/9."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 99, přihlášeno 181 poslanců, pro 114, proti 57. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte, abych konstatoval, že hlasování bylo legitimní a demokratické a výsledek je zcela jistě platný. To ještě neznamená, že bude sloužit k hrdosti České republiky v její historii. Přes to, jak to dopadlo, si dovoluji vyjádřit neotřesitelné přesvědčení, že pravda a láska stejně zvítězí nad lží a nenávistí. (Smích zleva.) A na tom seznamu lži a nenávisti budou vaše jména na věky, kolegové. Blahopřeji!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Respektuji výsledek hlasování. Diskuse byla demokratická, byť dlouhá. Ale chtěl bych zde ocenit roli Senátu. Když se po období totality ustavoval ústavní pořádek, tak ti, kteří ho zakládali, moc dobře věděli, proč tvoří Senát, jakou roli má sehrát a že pro naši demokracii bude velmi důležitý. A já jsem velice rád, že Senát obstál v tomto souboji se ctí, zatímco Poslanecká sněmovna selhala a stala se pouze nástrojem kupčení ceny za koalici. Díky za Senát.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Filip s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, mně na to postačí faktická poznámka. Já jsem nechtěl vystupovat a prodlužovat jednání o zákonu zamítnutém Senátem. Ale chci říct těm, kteří tady moralizovali, že v české společnosti je nejméně 11 300 vysokoškolských učitelů, kteří byli vyhozeni, přestože měli pracovní smlouvy na dobu neurčitou, ze zákona byli vyhozeni. Byly tady připraveny velké skupiny obyvatel o právo pokračovat ve své práci a byla jim dokonce odebrána i výsluha let. Proto vzniklo hnutí AR 95. Nikdy nebyli odškodněni! Tak prosím, až budete mluvit o morálce, vzpomeňte si na to, jakou morálku jste tady v devadesátých letech vypěstovali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP