(17.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

A dovoluji si apelovat na svědomí každého z nás. Každého z vás. Před 70 lety o tom rozhodli naši předci. Nikdo z nás na tom zločinu nenese žádnou odpovědnost. Nicméně každý z nás, kdo dnes zvedne ruku pro novelu toho zločinu, se k němu hlásí. A za pět, za deset, za dvacet let se vás zeptají vaše děti, zeptá se vás vaše historie: vy jste se podíleli, nebo nepodíleli na tom zločinu? A vy máte šanci říct, že nepodíleli. Stačí, když nebudete aktivní. Stačí, když nebudete přítomni při hlasování. Stačí, když neřeknete ano, protože přehlasováváme naprosto správné a jednoznačné zamítnutí Senátu. Je to na každém z vás, na svědomí každého z vás. Promiňte, že si dovoluji teď v tuhle chvíli na svědomí každého z vás apelovat - nepodílejte se na novele komunistického bezpráví! Je to jenom na vás. Na každém z vás! Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré odpoledne. Pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, já žiji na Praze 6 se svou rodinou v Čínské ulici. Chodíme na procházky do dvou částí Prahy 6 obzvláště rádi. Chodíme do Šáreckého údolí a chodíme na Džbán. Mé děti se ptají na jedinou věc. Kde je ten bazén, který tam býval, než ho pan Kalousek prodal developerovi? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě vystoupí pan předseda Výborný. (S faktickou poznámkou se hlásí posl. Kalousek.) Můžeme dát přednost s faktickou poznámkou. Přihláška přišla až poté, co jsem vás vyzval, ale myslím, že se gentlemansky domluvíme. Prosím, pane předsedo, faktická poznámka.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Moc se omlouvám jednak panu předsedovi Výbornému a jednak svým způsobem i svému předřečníkovi, na kterého chci reagovat. Já jsem apeloval na otázky svědomí, na otázky právního státu, na elementární principy spravedlnosti. Byla-li mi odpovědí otázka, kde je louže na Džbánu, tak to je pak těžké!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v rozpravě pan předseda Výborný. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, prosím o klid, ať může pan předseda začít mluvit. Děkuji.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, nechci už hovořit příliš dlouho, protože většina faktů tady byla řečena, vlastně všechny a opakovaně při jednotlivých projednáváních tohoto zákona nebo tohoto návrhu na zdanění finančních náhrad v rámci církevních restitucí, přesto mi dovolte v tuto chvíli, a nebudu hovořit k poslancům KSČM, protože tam to považuji za vcelku zbytečné. To, že jejími ideovými nepřáteli církve vždycky byly a ta katolická zvlášť, to je známo. To, že komunisté také vždycky měli sklony k tomu rozhodovat o majetku, který jim nepatřil, to je tak trochu možná zakódováno v komunistických genech, ale proto se nebudu obracet na ně. Ale chci se obrátit na vás, na poslance hnutí ANO, na poslance sociální demokracie, protože v tuto chvíli zde skutečně budeme rozhodovat o tom, zda základní jistoty a principy právního státu u nás platí, či nikoliv.

Nebavme se už o nějakých výměrách, nebavme se o vyčíslení finančních náhrad. Já myslím, že ta absurdita některých výroků o tom, že byly předraženy o 54 mld. v situaci, kdy ty náhrady činí 59 mld., s odkazem na úsměvný výrok, jak už tady bylo řečeno, jakéhosi Michala Haška, tak myslím, že to je všem jasné, že tyto argumenty a tato slova jsou zcela mimo debatu, kterou tady vedeme.

Co chci ale připomenout a co tady možná nezaznělo úplně důrazně, finanční náhrady jsou skutečně náhradou za to, co bylo církvím zabráno, ukradeno a co nemohly dostat posléze nazpět, protože to z jakýchkoliv důvodů bylo zlikvidováno, případně to dostali jiní majitelé a ten majetek nemohl být vydán. Tedy nejedná se o příjem, ale jedná se o náhradu škody, která byla církvím a náboženským obcím způsobena. A jsme v situaci, kdy se nejedná zdaleka a primárně jenom o církev katolickou, ale jedná se i o církve další a jedná se o Federaci židovských obcí. A tady bych to vzal od konce. Rozhodujeme o tom, zda potřetí poškodíme Federaci židovských obcí v situaci, kdy poprvé jim ten majetek ukradli nacisté, podruhé komunisté a potřetí je o část finančních náhrad připravíme dnes my rozhodnutím o této novele. Stejně tak se jedná o zásadní dopad na činnost dalších církví a náboženských společností, zvláště těch menších, protože tam samozřejmě ten dopad může být velmi fatální.

A připomeňme si, že církve tady nežijí v nějakém ghettu, že církve nejsou odtržené od společnosti, ale naopak společnosti a našim občanům, vašim voličům, voličům hnutí ANO a všech nás dalších tyto církve a náboženské společnosti poskytují své služby. Připomeňme činnost charitativní, připomeňme činnost diakonií, připomeňme činnost dalších institucí, které pomáhají lidem v nouzi, těm, kteří se o sebe sami nemohou postarat. Připomeňme také činnost v rámci školství a vzdělávání. Řada církevních škol patří k elitním institucím v oblasti školství a vzdělávání v České republice. A mohli bychom takto pokračovat dál a dál. A také připomenout to základní a důležité. Celý zákon byl koncipován jako krok k odluce církví od státu. Já předpokládám, že se tady všichni shodneme, včetně vás poslanců hnutí ANO, včetně paní ministryně financí, že není důvodu k tomu, aby se stát podílel finančně na chodu církví a náboženských společností, a přesně tento zákon byl k tomu takto koncipován, aby církve přešly postupně na systém samofinancování. Připomínám, že ta částka, která se postupně každý rok snižuje, bude nahrazena postupně tím, že na konci se církve budou financovat samy. Nezapomeňme, že i toto je součástí celého zákona a celé úpravy.

Dovolte mi na závěr také připomenout to, že to hlasování je o respektu k právní předvídatelnosti, k právním jistotám, k právním principům. Pokud tady byly uzavřeny na základě tohoto zákona smlouvy se 14 církvemi a náboženskými společnostmi a Federací židovských obcí, tak samozřejmě že tyto smlouvy mohou být změněny, ale jedině a pouze tak, jak je to standardní, na základě domluvy obou dvou stran, tedy státu a jednotlivých církví. Nic nebrání vládě, nic nebrání panu premiérovi, aby případně do těchto jednání vstoupil, ač je jasné, že pokud někdy byla nějaká dohoda přijata a potvrzena, že by také měla platit. Ale není možné do toho vstupovat takto jednostranně z pozice Parlamentu.

Já bych chtěl vyjádřit velký respekt k horní komoře Parlamentu, Senátu, kde, jak se nakonec ukázalo, v naprosté většině senátoři, a to i ze strany sociální demokracie, znovu bych připomněl hlasování sociálně demokratického klubu senátorů, stejně tak jako poslanců dalších senátorských klubů, jasně potvrdili, že takto předkládaná novela je v rozporu s principy právního státu a je pravděpodobně i protiústavní. Já tady vůbec nechci předvídat to, jak případně, pokud zde dnes bude veto přehlasováno a pokud zákon podepíše prezident republiky, rozhodne Ústavní soud. My bychom neměli rozhodovat s ohledem na jakákoliv budoucí rozhodnutí jakékoliv instituce, ale měli bychom rozhodovat podle našeho svědomí a podle našeho slibu, který jsme zde jako poslanci složili.

Dámy a pánové, zvláště z hnutí ANO, sociální demokracie, berte prosím v potaz při vašem hlasování to, co zde zaznělo jak z mých úst, tak z úst mých předřečníků. Skutečně toto hlasování je o našem, vašem svědomí, o vašem, našem přístupu k tomu, co jsme zde slibovali. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP