(15.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Základní podmínkou pro podání žádosti je, že v katastru žadatele není v době podání žádosti provozována činnost stejného charakteru soukromým subjektem. Účastníkem podprogramu může být obec do tisíce obyvatel včetně k datu 1. ledna toho roku, v němž je žádost o dotaci podána. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Dobrovolný svazek obcí, který je zapsán do rejstříku svazku obcí v souladu se zákonem 128/2000 Sb., obecní zřízení. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí schválený strategický rozvojový dokument.

Uznatelné náklady jsou rekonstrukce objektů v případě prostoru určeného pro obchod, základní technické vybavení, mrazáky, chladicí technika, pořízení nebo přestavba pojízdné prodejny. Neuznatelné náklady - vybavení nábytkem, kancelářskou technikou, vybavení zdravotnickým zařízením. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tisíc korun, horní limit dotace na jednu akci činí 2 miliony. Stav po ukončení výzvy - deset žádostí o dotaci, požadovaná finanční alokace 9 590 736 korun. Alokace programu byla 20 milionů a požadavky jenom deset.

Takže pozdravujte obce, tady je program, ať se přihlásí a samozřejmě určitě jsme připraveni tady je podpořit, tady jsou peníze, které nečerpají. A tuhle problematiku obchodní obslužnosti souvztažně řeší Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz? Nebude. V tom případě se posuneme dál. Pan poslanec Bartoň bude interpelovat ve věci předsedy NSA, tedy Národní sportovní agentury. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, včera prošel Sněmovnou návrh na zřízení Národní sportovní agentury. Přestože je ještě v Senátu, půjde do Senátu, rád bych se zeptal. Předsedu Národní sportovní agentury jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády. Rád bych se zeptal: Budete konat veřejné výběrové řízení na post předsedy agentury? Nebo budete navrhovat jméno pro předsedu agentury sám? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď. Než dorazí k mikrofonu, omlouvá se nám pan poslanec Schiller mezi 15. a 19. hodinou z pracovních důvodů. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Je důležité, že konečně se zabýváme sportem. Když jsem nastoupil jako ministr financí, tak rozpočet sportu byl necelé 3 miliardy a něco. A tento rok je to 7 miliard. Takže sport je důležitý pro naše děti. Máme vládního zmocněnce a je to dobře, že ho máme. A ten projekt je důležitý i s důležitostí v kontextu transparentnosti, protože víme, jak se v minulosti rozdělovaly peníze pro sport na Ministerstvu školství. A já jsem strašně rád, že ta novela zákona prošla. Vládní zmocněnec je Milan Hnilička, který se tím dlouhodobě zabývá. Samozřejmě je škoda, že ten sport nemá takovou důležitost, jak teď jsem, samozřejmě v minulosti, jak je to ve Spojených státech, hlavně univerzitní sport. Já myslím, že naši občané jsou vždy hrdí, když naši sportovci něco vyhrají, a držíme jim palce a máme tady co dohánět.

Co se týká nominace na předsedu Národní sportovní agentury, já samozřejmě nejsem schopen na to odpovědět. Pokud tam bude vícero zájemců, tak určitě vláda o tom bude jednat a uvidíme, jací tam budou kandidáti. A určitě vybereme toho nejlepšího, který má pro to nejlepší předpoklady.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Tak prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Já ještě, abychom si rozuměli, pane premiére. Návrh na předsedu dáváte vy vládě? A proto, aby tam bylo více kandidátů, tak je potřeba aspoň nějaké veřejné výběrové řízení. Budete dělat veřejné výběrové řízení?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Klidně můžeme. Máte nějaké návrhy kandidátů? Napište mi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím paní poslankyni Vrecionovou, která bude interpelovat ve věci státního rozpočtu. Připraví se paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Vážený pane premiére, včera začalo kolečko jednání mezi Ministerstvem financí a jednotlivými resorty o rozpočtu na rok 2020. Jsem ráda, že si už i vláda uvědomuje, že nemá jak zaplatit večírek, který před pár lety zahájila a na který pozvala půl republiky. Nárůst státních zaměstnanců o 45 tis., nárůst výdajů o 300 mld. nebo jízdné zdarma za 6 mld. jsou příklady rozhazovačné politiky této vlády a minulé vlády v obdobném složení. Ekonomika stále roste, růst se pouze o několik desetin zpomalil. Těchto několik desetin znamená, že výdaje, které jste neplánovali, nemáte z čeho zaplatit. Vůbec si neumím představit, jak byste hospodařili v době ekonomické krize. Česká republika by zbankrotovala.

Na vyjednávání o rozpočtu mě zaujalo několik věci. Za prvé, vyjádření ministra obrany, že našel úspory ve výši 7 až 10 % personálních nákladů. Znamená to, že ustupujete ze závazku zvyšovat výdaje na obranu alespoň na 1,4 % HDP, jak jste slíbili? O dvou procentech, která by ČR potřebovala, ani nemluvím. Znamená to, že rozpočet Ministerstva obrany klesne o půl miliardy korun, jak stojí v návrhu Ministerstva financí? Ve vyjádření Ministerstva školství se najdou úspory na platech rovněž 7 až 10 %. Tyto úspory se dle vyjádření ministra nemají hledat na platech učitelů. Vzhledem k rozpočtu Ministerstva školství, které je převážně tvořeno penězi na platy, je to vyjádření poněkud zajímavé. Znamená to tedy, že jízdné zdarma pro žáky budou muset zaplatit kuchařky a školníci? Znamená to, že už nebudou růst platy učitelů? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ano, je pravda, že my se zabýváme rozpočtem brzo. A večírek - tak pokud naši důchodci, a všechny je zdravím, měli večírek, tak jsem šťastný. Vy jste jim dali za šest let celkově míň důchodu než my za jeden rok. Devět set korun dostali a ještě slevu na jízdném. A jsem rád a jsem šťastný. A ještě důchodci nad 85 tisíc korun navíc. Takže někteří dostali 1 900 měsíčně navíc. A těším se. Takže pokud měli večírek, tak super! Já jsem rád a mám rád takové večírky, že můžeme pomáhat lidem. A taky jsme navýšili platy, samozřejmě, učitelům. Nevím, kde jste byli vy před námi. A šlo do Ministerstva školství o 25 mld. navíc. A cíl je jasný. Já chci průměrný důchod 2021 na 15 000 a chci platy učitelů, jak jsme slíbili, někde kolem 45 tis., a my to plníme. Na rozdíl od vás, kteří jste vždycky slibovali 15 % na daň, potom to nevyšlo, tak jste si dali ten podvod superhrubá mzda, takže to není 15, ale 20,1. A teď říkáte zrušit, zrušit. No to je 104 mld., nevím, jestli jste to počítala někdy.

A škoda, že jsem si nevzal ten graf, který jsem ukazoval prezidentu Trumpovi. Tam byste viděla, já jsem si ho tak nakreslil, že tady někde v roce 2006 jsme byli vůči NATO na 1,52 %. (Ukazuje na listu A4.) A potom za vašich vlád to šlo úplně dolů. V roce 2014 totální dno. A potom jdeme takhle nahoru. V absolutních hodnotách. Takže škoda, že jsme to po vás nezdědili, tyhle skvělé věci. My chceme plnit samozřejmě naše závazky.

Pokud mluvíte o státních zaměstnancích, prosím vás, tak je potřeba rozlišovat, že státní zaměstnanci jsou samozřejmě definováni. A to jsou učitelé a vojáci a policisté a my je potřebujeme. Potřebujeme ty učitele. My tady s paní ministryní chceme snižovat počet úředníků v těch strukturách. To je hlavní cíl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP