(15.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže my jsme neslíbili těch 17 tisíc. My jsme to identifikovali. Škoda, že to někdo neudělal po té revoluci a nevybíral ty priority z toho. Takže rozlišujme. Těch slibů bylo velice, velice málo. A my jsme samozřejmě to udělali proto, abychom ukázali nějakou vizi, abychom ukázali to, že když ta naše ekonomika se zpomalí, co se už děje, a je tažena spotřebou obyvatel díky naší vládě a minulé vládě, protože my jsme narvali peníze do ekonomiky, my jsme navyšovali platy, my jsme navyšovali důchody a lidi se nebáli utrácet, tak teď máme v rezervě Národní investiční plán, který samozřejmě v případě zpomalení růstu a v případě, kdyby náhodou vznikla nějaká obchodní válka a byly zaváděny tarify na automobilový průmysl, tak to je ten potenciál toho růstu. A proto jsme to udělali. Takže my na tom pracujeme a samozřejmě připravujeme i věci, abychom ten Národní investiční plán realizovali.

A to je rekodifikace stavebního práva. Proč tady...? Proč vlastně u nás trvá deset let, jste kritizovali dálnice Ťoka, že kolik toho otevřel. Tak ano, deset let trvá příprava, samozřejmě někdy i dvacet. My jsme dostavěli dálnici Praha - Ústí za 32 let. Ano. A potom tři roky trvá výstavba samotná. V Praze byty deset let. Ano. Takže rekodifikace stavebního práva, aby občané a firmy mohli stavět rychle. Ano. Takže na tom se pracuje. A ty priority Národního investičního plánu byly zlepšení životní úrovně občanů České republiky, zlepšení služeb, veřejné správy, výstavba nových bytů. Tady se nestaví byty. My jsme přišli teď s tím programem Výstavba a už je o to zájem, už je tam nevím kolik obcí, už tam chtějí asi 3 miliardy, nebo kolik. (Ministryně Dostálová ze svého místa: 3,5 miliardy.) Ano. My jsme přišli s tou výstavbou.

Tady jsme se čtyři roky bavili o nějakém nesmyslu, o zákoně o sociálních bytech. A my se bavíme o dostupnosti bytů. A my říkáme: Obce, města, můžete stavět. Když postavíte 20 % sociálních bytů, dáme vám 100 % dotaci. Ano. Takže to je pro mladé rodiny, aby měly kde bydlet. Mateřské školky. Ano. Taky to děláme vůči... Ty zdroje hledáme. Evropa, která nám cpe stále ty měkké sociální programy. A my potřebujeme na mateřské školky teď 2,5 miliardy ještě. Ano. Jenom investiční plán na nemocnice je 74 miliard.

Takže toto je připravené na to, abychom zvýšili výkonnost naší ekonomiky. (Premiér ukazuje na desky s NIP. Předsedající upozorňuje na čas.) Zvýšení růstu HDP, zaměstnanost atd.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Vít Rakušan: Pane premiére, nikdo nepochybuje, že jste nesmírně úspěšný člověk. Já vám ke všem životním úspěchům velice a ze srdce gratuluji. Já jenom nechci porovnávat velikost našich zásluh. Já devět let vedu úspěšně jedno středočeské město, kde jsem třikrát zvítězil ve volbách. A právě jako komunální politik se spoléhám na to, že prostě budou politici na té státní, vládní úrovni plnit své sliby. A vy jste tu naději těm regionům dal.

V dlouhé odpovědi jste mi neodpověděl na jednu konkrétní věc. Máváte mně tady investičním plánem, že ho máte v ruce, a já jsem se jednoduše ptal, kdy ho představíte poslancům a kdy nám k tomu dáte nějaký komentář. A když tvrdíte, že jste nic neslíbil - dubnová návštěva Mladoboleslavska, premiér Babiš, vedení Škoda Auto přislíbilo peníze, státní podpora 1,7 miliardy korun na rozvoj Mladoboleslavska. Já nevím, jestli je dáte, nebo nedáte. Jak to mám vědět, když jste nám ten plán neukázali? A to, že jste nám slíbili, že bude na přelomu 2018 a 2019, je prostě pravda. Já se jednoduše, bez konfliktu ptám, kdy bude představen.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já vám gratuluji, vy jste určitě úspěšný starosta, který žije z našich daní. (Výbuch smíchu v lavicích Pirátů.) EET 20 miliard vyneslo, kdyby zapomněla ódéeska. Jo. A kontrolní hlášení. Stovky miliard daní přišly... díky těm projektům, které jsem zavedl jako ministr financí. A určitě to vidíte na vašem rozpočtu v Kolíně, kolik peněz jste dostali.

A co se týká Mladé Boleslavi, ano, ta 1,7 miliardy, to se týká investic do dopravní infrastruktury, do železnic. Tak samozřejmě, ano, to se děje. A to se určitě jako realizuje.

Ale co se týká toho investičního plánu, já vám na to neodpovím, protože já tady nebudu potom řešit s vámi debatu, 17 tisíc projektů, a nás z toho budete zkoušet, z každého projektu. My to připravujeme. Řešíme rozpočet 2020. Ano. A není kam spěchat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A další bude interpelovat pan poslanec Bartoš ve věci podpory malých obcí při provozu obecních obchodů a pohostinství. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Pane premiére, chtěl jsem se vás zeptat jako poslanec za Středočeský kraj i jako předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zavedení EET v ubytovacích a stravovacích službách a později i maloobchodě ochromilo venkov, když přispělo k zániku některých provozoven v malých obcích. V této souvislosti jste vy jako ministr financí v předchozí vládě skrze média vyzval obce, ať převezmou opuštěné obchody a hospody a samy je provozují s tím, že je v tomto stát podpoří. Stejnou podporu vyjádřila také předsedkyně Asociace krajů České republiky a i ona veřejně prohlásila, že asociace bude tyto aktivity výrazně podporovat. V některých obcích tuto výzvu přijali, zaměstnali personál, zprovoznili zavřené obchody a hospody. Příkladem je třeba obec Choťánky ve středních Čechách, kde obecní obchod funguje již dva roky a přes veškeré snahy vykazuje roční ztráty 150 tisíc korun, což je výrazný zásah do rozpočtu obce. Obec proto žádala o podporu nejdříve Asociaci krajů a tam byla odkázána na krajský úřad. Od něj však dostala jen finanční kontroly, během nichž bylo sděleno, že je jako provozovatel povinna zajistit jednou měsíčně inventuru zboží. Jedině díky osobním kontaktům se představitelé obce po několikadenním úsilí dobrali ujištění, že inventuru každý měsíc dělat nemusejí, jak jim bylo původně sděleno krajským úřadem, ale mohou se chovat jako podnikatel a inventuru si udělat jednou ročně. Nezbývá než konstatovat, jakkoli se obce velikosti Choťánek snaží řešit v zájmu svých občanů, místo deklarované podpory ze strany státu či kraje jsou jim kladeny spíše překážky.

A moje otázka zní: Jakou konkrétní podporu při provozování obecních obchodů či pohostinství jste ať už v roli ministra financí, či nyní v roli předsedy vlády této země (upozornění na čas) vymohl pro tyto malé obce, které tak rád navštěvujete při svých cestách? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuju za slovo. Pane předsedo, vy jste tady říkal, že něco zaniklo. Tak pro vás mám tady taky takový hezký graf. (Ukazuje graf s modrými a červenými sloupečky.) Koukejte. Tady máte počet nově vzniklých a zaniklých restaurací. To červené jsou zaniklé. A ty modré jsou vzniklé. Takže když se na to podíváte, 2013 byla opozice, 2014 jsme ještě zdědili, tak od 2016 a 2017 je počet nově vzniklých restaurací vyšší než zaniklých. A to kromě toho EET máme těch 20 miliard navíc. Takže asi máte smůlu na ty obce. Nevím. Asi chodíte do špatných obcí. Já chodím do obcí, kde jsou nadšeni a kde jsou v pohodě.

A my samozřejmě ten problém obslužnosti malých obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj se zabývá komplexně ve vztahu ke všem druhům základních služeb. Nástrojem, a MMR to řeší, je nový program Podpora rozvoje regionu 2019+, jehož obsahové zaměření vzniklo na základě potřeb obcí v oblasti obslužné a technické infrastruktury. Cílem programu je podpořit obnovu a rozvoj obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Program je složen z několika podprogramů, z nichž největší je ten na podporu obnovy a rozvoje venkova. Účastníkem podprogramu může být obec do 3 tisíc obyvatel. Pro podporu obchodní obslužnosti je určen dotační titul Podpora dostupnosti služeb. Tenhle dotační titul, ta podpora je určena na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti. Podporovány jsou akce zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování za transparentních a tržních podmínek. Podporovány jsou akce zaměřené na přípravu prostor pro provoz základní lékařské péče, pediatr, praktický lékař, zubař a obchod, základní potřeby, smíšené zboží, přípustná je kooperace s Pošta Partner. Prostor nesmí být připravován pro konkrétního provozovatele. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP