(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já nevím, jestli se špatně vyjadřuji, když říkám, že bych byl rád, kdybychom v tomto sále měli klid a vytvořili tady přijatelnou atmosféru pro vystupující. Nebo to říkám málo důrazně? Já vám děkuji.

Pan poslanec Rakušan a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane předsedající. Já už naposledy vaším prostřednictvím k panu kolegovi Luzarovi. Já tady opravdu tu přestřelku nechci vést, protože jeho argumentům rozumím. To jsou prostě argumenty z toho pohledu, jak by ta situace ideálně měla být. Ale my tady mluvíme z té starostenské, primátorské praxe, kdy situace reálně je úplně jiná. Město Kolín má dlouhodobě koordinační dohodu se státní policií a státní policie za námi při neobsazených 15-20 tabulkových místech v našem městě stále chodí s prosbou, že není schopna té koordinační dohodě v současné personální situaci dostát. My samozřejmě chceme tu koordinační dohodu aktualizovat, což je vždycky velmi těžké, ale už teď strážníci skutečně vykonávají nad míru únosnou činnost v dopravě. A mně se prostě nelíbí, abychom jim zákonem jakýmkoliv způsobem dávali nějaké nové povinnosti. To by tak prostě nemělo být. A je to takový ten pohled, který my tady ve Sněmovně občas máme, ten akademicko-sněmovní pohled na tu lokální realitu, která je, vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, skutečně úplně, ale úplně jiná.

Já vám rád předložím výroční zprávu jak státní, tak městské policie a přesvědčím vás o tom, že už v současné době je minimálně nějakých 60-65 % činnosti městské policie na teritoriu města věnováno dopravě. A to je situace, která by měla naopak být motivována k tomu, aby se změnila směrem dolů, a podle mě tento návrh jde prostě opačným směrem. Ale to už je moje poslední poznámka do diskuze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přečtu omluvy. Pan Lukáš Kolářík se omlouvá z dnešního jednání od 18.30 hodin do konce jednacího dne, pan doktor David Kasal se dnes omlouvá od 18 hodin ze zdravotních důvodů do konce jednacího dne.

S faktickou poznámkou pan poslanec Svoboda a připraví se pan poslanec Onderka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Já už také naposledy ke kolegovi Luzarovi a jeho názorům, které tady říkal. Ta věc je velmi jednoduchá. V okamžiku, kdy se mi začne komplikovat situace v jízdním pruhu v půl čtvrté, kdy to je vyhrazeno pro autobus, aby tam mohl projet, já tam toho městského strážníka jako primátor pošlu. On si tam stoupne, a tím, že tam stojí, nikdo do toho pruhu nevjede. To funguje úplně stejně jako ten papírový strážník, co stojí na začátku města, a všichni si myslí, že tam je strážník, který měří rychlost. To je o tom, jak si to to město udělá. To není o tom, že to někdo nařídí. Jestliže mám pocit, že tam dochází k přestupkům, pošlu tam toho strážníka, jako ho posílám do městské části, kde běží droga, jako ho posílám do městské části, kde žijí nepřizpůsobiví. Prostě on když tam je, tak je situace úplně jiná a ten přestupek se nepáchá, nebo se páchá velmi, velmi výjimečně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Roman Onderka a jeho dvě minuty. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, bavíme se o navýšení odpovědnosti, ale hlavně toho, aby strážníci mohli dělat nějakou činnost navíc. O kolika městech se bavíme v České republice? O deseti? O třinácti? To není samozřejmě jedno. Bavíme se o tom, že v doprovodných jízdních pruzích, kde můžou jezdit dneska taxíky, kde může jezdit, já nevím, městská hromadná doprava, vozy integrovaného záchranného systému, prostě nemá co dělat jakékoliv jiné auto. A jestli strážníci vykonávají činnost dopravního charakteru na území těchto měst, což jsou z převážné části kromě hl. m. Prahy statutární města v České republice, tak nevidím důvod, proč by to měli vykonávat všude, jenom na této komunikaci ne. A to je přece špatně. A není to otevření žádné Pandořiny skříňky, že bychom strážníkům dávali další pravomoci na další činnosti. A to, že zastupují nebo nahrazují v několika desítkách až stovkách příkladů Policii ČR, to dám kolegovi Rakušanovi velice rád za pravdu prostřednictvím pana předsedajícího, protože víme, jak to chodilo před deseti lety, kdy situace byla dokonce ještě horší, a jak to chodí dnes.

Takže já si myslím, že emoce typu toho, že dneska posilujeme strážníky městské policie, a tím otevíráme další prostor pro to, aby nahrazovali činnost státní policie, není úplně na místě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A vracíme se zpátky do obecné rozpravy, kde máme přihlášku pana poslance Válka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Kdo si počká... Děkuji, pane předsedající. Praha už byla, Kolín byl, tak Brno. Já musím zdvihnout a jaksi doufám, že prostřednictvím pana předsedajícího potěším všechny poslance z Brna, zdvihnout, že i v Brně tento problém řešíme. Já jsem z městské části Líšeň, kde dokonce jsme dva tady poslanci, prostřednictvím pana předsedajícího kolega Sklenák, můj kamarád z Líšně je také poslanec, a dlouho v Líšni starostuje - zdravím pana starostu - pan starosta Břetislav Štefan za sociální demokracii. A situace s policií v Líšni je tak zoufalá, že jsme si nakonec udělali, resp. já jsem byl v opozici, tak koalice domobranu. Máme domobranu a ta to dělá za tu policii, že tam chodí, hlídá, pozoruje a dělá dohled nad pořádkem.

Já si opravdu myslím, že to, co tady v řadě sdělení zaznělo, že je insuficience jak městské, tak státní policie, nebo strážníků, tak to je skutečnost a za mě, pokud nejsou strážníci v ulicích a chybí prevence, tak je to špatně, protože prevence je vždycky ve všech činnostech to nejlepší.

A teď to, proč jsem se původně přihlásil, tak to byl konkrétní - a já to teď zneužívám asi, toto místo - povzdech. Já jezdím z Brna na Institut pro další vzdělávání lékařů, kde také sídlí Agentura pro zdravotnický, na Ruskou po ulici Moskevská. A ta ulice Moskevská má ty tři pruhy -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, já vás přeruším, pane poslanče. Opravdu míra hluku je neúnosná a já důrazně vyzývám poslance jak na levé, tak na pravé straně jednacího sálu, aby se ztišili. Děkuji.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já moc děkuji, ale ta myšlenka není zase tak hluboká. Moje tedy myšlenka.

Tak po té ulici Moskevské vedou tři pruhy. Ta moucha je, že pravý pruh končí prakticky až u té křižovatky. Takže když chci odbočit doprava, tak mám dvě možnosti: neodbočit, anebo vjet do toho pravého pruhu. Tak já bych zneužil, protože už jsem našim poslancům v městě Praze na magistrátu o tomto psal, i tady kolegy z Prahy, jestli by se na tu Moskevskou nemohli podívat, protože tam kdyby nastoupila policie a kontrolovala ten pruh, zachytí hodně, nejenom mě, ale myslím si, že i prostřednictvím pana předsedajícího pana poslance Vyzulu a další, kteří tudy jezdí na ILF a na Agenturu pro zdravotnický výzkum, a chtějí-li odbočit doprava, holt jim nezbývá, než do toho pruhu vjet.

Já si myslím, že myšlenka, kterou prostřednictvím pana předsedajícího pan poslanec Dolínek tady řekl, je velmi důležitá. Pokud chceme, aby se dodržovaly předpisy a abychom vymáhali dodržování předpisů, musí ty předpisy být smysluplné a rozumné. Značky omezující rychlost musí být tam, kde jsou potřeba, a pruhy musí být označeny tam, kde to má smysl, a v době, kdy je to potřeba. A pokud to takhle není, je velmi obtížné chtít po občanech, aby dodržovali předpisy a nesmáli se nám, jaké ty předpisy vlastně jsou. To si myslím, že je věc, která tady zazněla. Je podle mě velmi důležitá a já za ni panu poslanci prostřednictvím pana předsedajícího děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nevidím nikoho přihlášeného do rozpravy, tudíž končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? (Ano.) Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP