(17.40 hodin)
(pokračuje Černochová)

Pokud samospráva v té obci funguje dobře, tak tu koordinační dohodu má. My koordinační dohodu v Praze máme. Ještě ji za nás vyjednával pan tehdejší primátor Svoboda, takže i když tady on vystupoval, tak skutečně věděl, o čem mluví. A jestli si můžeme na něco stěžovat, tak je to spíš nedostatek strážníků městské policie. Já jako starostka Prahy 2 mám neustále dvacet, třicet lidí pod stav. Takže to by rozhodně nepomohlo, kdyby se sloučila městská policie s Policií České republiky. A nic dobrého by to nepřineslo a musely by se změnit prostě všechny normy, které jsou na tyto sbory navázány. A filozofie vzniku městské policie je úplně něco jiného (upozornění na čas), než aby byla trestním orgánem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Svoboda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji. Já velmi rád odpovím svým předřečníkům. Velitelem Městské policie v Praze je primátor. Může se této funkce vzdát, může tím pověřit nějakého radního. Já to považuji za chybu, kdyby to udělal, ale je to prostě tak.

Budu mluvit jenom o tom, co skutečně dobře znám. Nemějte žádnou starost o to, že by se město nestaralo o to, co mají strážníci dělat. My o tom diskutujeme denně. Denně hledáme to, co je optimální. A právě proto, že víme, co ti strážníci mají dělat, protože jim to ten primátor jako jejich nejvyšší velitel může nařizovat, v uvozovkách, protože to rada může rozhodnout, proto jsem proti tomu, aby se jim dával nějaký zákonem uložený úkol netýkající se toho, na čem se rada a šéfové města domluvili. Ti nejlépe vědí, co město potřebuje, ale určitě to není kontrola jízdních pruhů. To, co my potřebujeme, je bezpečné město. Bezpečné město pro jeho obyvatele, bezpečné město pro jeho návštěvníky, bezpečné město pro všechny, kteří tam žijí. Nejenom pro bezpečnou dopravu na jízdních pruzích.

Ale znovu říkám, město se tím zabývá. Velmi intenzivně hledá variantu, co mají strážníci dělat. My jsme o tom udělali celou řadu jednání a seminářů s městskou policií, se státní policií. Dosáhli jsme určité vyváženosti té věci a byl bych velmi nerad, kdyby se tato váha znovu zvrhla k tomu, že každý bude dělat to, co mu ukládá nějaký zákon, bez ohledu na to, co to město potřebuje.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Vít Rakušan. (V sále je trvalý hluk.) A poprosím opět o klid v jednacím sále!

 

Poslanec Ivan Adamec: Já děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já to řeknu úplně jednoduše. Já na jednu stranu chápu názor kolegy poslance, který chce mít pořádek ve městě Praze. Na druhou stranu říkám, že už dost je přenášení těch dalších pravomocí zákonem na městskou nebo obecní policii. To je celý problém.

Co se týká symbiózy Policie České republiky a policie obecní nebo městské, tak jako třicetiletá praxe ukázala, že to funguje. Dokonce už dneska vznikají v některých městech tendence zastupitelů si svoji vlastní obecní policii zřídit. Je to proto, protože holt státní policie utlumila výrazně činnost, která se týká třeba pochůzkářů a těch běžných policistů, kteří chodí v uniformě po ulicích a sledují, co se tam děje. To je prostě realita. S tím musíme počítat, že tady trošku se převažuje ta povinnost státu na povinnost obce. Ale na druhou stranu to funguje. Neměňme to. Ano, starosta je nadřízený městské policie, ale může to být jakýkoliv pověřený zastupitel městského nebo obecního zastupitelstva, abychom si řekli pravdu. Tam, kde to funguje, jsou koordinační schůzky mezi Policií České republiky i policií městskou a vedení města. Je to zcela běžné.

Ale ten zákon neřeší to, jak má vypadat městská policie, jak má vypadat Policie Česká republiky, co mají dělat. Tenhle zákon řeší jenom to, že přidává další povinnost městské policii. A já říkám, že tady bychom měli říct už ne, protože fakt to není zas tak vážný problém, abychom uvolnili ruce Policii České republiky. Protože pokud to vážný problém je, ať se to město obrátí na vedení policie tady. Ať dopravní policie dělá tuto činnost, je jí to vlastní, je na to vybavená. Můžou to dělat, nemusí jenom měřit. Můžou dělat i jiné činnosti na té komunikaci, na těch silnicích.

Takže já říkám znovu, zamítněme to v prvním čtení, protože tohle podle mě tu situaci (upozornění na čas) výrazně nevyřeší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tak. Kdybychom měli takovouto atmosféru v jednacím sále při projednávání těchto bodů, které máme, tak bych to považoval za důstojnou atmosféru. Já vám mockrát děkuji za to, že jste se ztišili a že dáme prostor ostatním řečníkům, aby se mohli vyjádřit v klidné atmosféře. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, pane předsedající. Dovolte mi tady také zmínit tu v podstatě už devítiletou komunální zkušenost, kdy jsem ze zákona velitelem městské policie, a vaším prostřednictvím mi prosím dovolte reagovat na slova předřečníka pana kolegy Luzara.

My samozřejmě jako starostové, jako ti, kdo velí městské policii, máme možnost určovat úkoly městské policii. My samozřejmě máme možnost vybírat to portfolio činností, které se městská policie bude věnovat. A kdyby bylo po našem, tak samozřejmě budeme nejraději, kdyby městská policie skutečně pouze vykonávala okrskovou činnost, věnovala se skutečně veřejnému pořádku v tom městském prostoru. A kdyby ta možnost byla, tak bychom byli velmi rádi, aby to penzum dopravní činnosti bylo podstatně menší, než to v realitě je. Ale my nevycházíme přeci z toho, jak by situace ideálně měla být, ale pokud už městskou policii máme zřízenou, tak vycházíme z reality našich měst a obcí.

A já vám prostě jednoznačně mohu říct, že státní dopravní policie v rámci teritoria města Kolína nestíhá se věnovat té dopravní činnosti. Nestíhá řešit ty banality. Nestíhá řešit špatné parkování na sídlištích i v centru města, a mnohokrát nestíhá dokonce řešit ani překračování rychlosti v teritoriu města Kolína. V tom případě samozřejmě jako zodpovědný velitel v rámci udržení pořádku ve městě tam ty strážníky posílám, ale ne s žádnou radostí. My prostě vycházíme z té reality, tak jak je, že kapacitně státní policie, dopravní policie je personálně velmi poddimenzovaná, a my se s tím nějak musíme v těch městech a obcích vypořádat. Ale s žádnou radostí. My bychom opravdu byli raději, kdyby městská policie sloužila tomu, čemu původně zřízena, to znamená udržování veřejného pořádku (upozornění na čas) ve městech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Leo Luzar s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím ke kolegovi starostovi Rakušanovi bych ho tedy požádal, protože výroční zpráva o činnosti městské policie a státní policie v městě Kolíně jistě bude k dispozici, ale budu velice rád, kdyby mě s ní seznámil, protože z té potom jasně vyplyne poměr činností těch policií.

A znovu upozorňuji, v tom poměru, to je o té domluvě. To tady mnohokrát zaznělo, že ta koordinace činnosti existuje. A jestliže uznáme, že státní policie je prostě problémově poddimenzovaná v určitých oblastech, ale má problém to zlepšit, protože nejsou peníze, nejsou lidé atd., prostě vychází městská policie vstříc. Ale otázka je, jak se dohodneme a kde ten poměr je.

A znovu upozorňuji, že ten návrh vůbec není o činnosti mezi městskou a státní policií, ale je umožněním městským strážníkům řešit určitou věc na místě. Ale nikde není řeč, že to musí řešit. Oni doposud to řeší ve správním řízení, tak to budou moci řešit na místě v rámci řešení činností. Jestliže se ukáže v určitém městě, které má tyto vyhrazené pruhy, že nastane problém a že řidiči to začnou zneužívat kvůli nějaké uzávěrce nebo podobně, ano, je možná ideální cesta pozvat si šéfa policie a říct: pošlete tam lidi, řešte to. On řekne: ale já mám teď bezpečnostní situaci problémovou jinde, nejsem schopen to řešit, dejte si tam strážníky, omlouváme se, ale nejde to. Strážníci tam půjdou, ale budou to řešit v rámci přestupkového řízení, správního řízení. Nebudou to moci řešit na místě, jak by to ta situace vyžadovala.

Možná je to jenom problém, ale my tady umožňujeme městské policii určitý problém řešit do budoucna, když nastane. V Praze již nastal. V některých městech také nastává, že řidiči bezohledně využívají tyto vyhrazené pásy a předjíždějí ty, co stojí v koloně, tak jak by stát asi měli, když se ta křižovatka plní. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP