(16.20 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, zpravodajko, kolegyně, kolegové, když si vzpomenete, není to tak dávno, co jsme o tomto sněmovním tisku jednali a já jsem říkal, že tímto návrhem, který samozřejmě chápu, že vy, vzhledem k tomu, že se jedná o implementaci evropského práva, nejspíš schválíte, zase zatěžujeme, ztěžujeme, přidáváme administrativní zátěž policistům. Já jsem navrhl, abychom tento zákon odmítli. Teď si klidně dovolím říct, abychom dali návrh na vrácení k přepracování, a řeknu i důvod proč.

Zde padlo to, a teď budu mluvit zejména ke kolegům poslancům z hnutí ANO a České strany sociálně demokratické, kteří tvoří koalici a kteří přijali programové prohlášení vlády, ve kterém v té oblasti bezpečnost mají jeden z bodů, a tam je napsáno: Snížíme administrativní zátěž příslušníků bezpečnostních sborů, oni tam mají konkrétně napsáno policistů. Tak jestli chcete snižovat tu administrativní zátěž policistů, tak ji opravdu snižujte a nepřidávejte jim další poučování, poučování na poučování, protože - a já jsem si tady dovolil, pokud to někoho bude zajímat, tak vám to klidně ukážu. Když půjdete na policii podat vysvětlení v jakékoliv věci, tak podepíšete dohromady devět listů papíru poučení, na kterém jsou texty velikosti devět, v tom kurzoru. A je to na úřední záznam o podání vysvětlení podle paragrafu 158 (6) trestního řádu, jeden a půl listu toho poučení. Poučení poškozeného pro oběť trestného činu: 3 listy. Získávání informací pro oběť trestné činnosti: 3 listy. Potvrzení o převzetí poučení: 3 listy. Potvrzení o převzetí poučení: půl stránky A4. Poučení o poskytování informací v trestním řízení: další list. Dohromady devět listů poučení. Devět listů poučení, kdy ten úřední záznam na půl stránky, na půl stránky popisuje osobní údaje té osoby, která vypovídá nebo podává vysvětlení u policie, kde jsou její osobní poměry k věci, bydliště, samozřejmě kontakty k ní. A následuje devět stránek podrobného textu velikosti písma 9 v těch kurzorech, co všechno ten policista té osobě, kterou vyslýchá, má v podstatě říci, nebo ten člověk si to před začátkem výslechu má přečíst. Devět stránek textu. Přijde vám to ještě normální? Mně už tedy, nezlobte se, ne.

A my teď tím, že si Evropská unie vymyslí další nesmysl, tak budeme poučovat osoby mladší 15 let, popřípadě osoby mladistvé, na další možná jednu, možná dvě stránky. Pojďme se domluvit, že toto poučení bude dělat osoba, protože každá tato osoba, ten patnáctiletý, ten mladistvý mezi 15. a 18. rokem věku, ale i ta osoba mladší 15 let musí mít, musí mít obhájce, protože není možno, aby to trestní řízení, nebo řízení, které s ním policie vede, bylo bez účasti obhájce. Tak pojďme tuto povinnost předat na obhájce, který s tím klientem stejně pracuje, a ne na policii, která už má teď 9, 10 stránek textu u každého výslechu. Opravdu to chceme tak hrotit? Mně už to přijde jako blázinec. Prostě to, co tady převádíme v těch poučeních, je špatně. Nikdo se v tom nevyzná.

A vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní koalice. Vy jste si do programového prohlášení vlády dali: Snížíme administrativní zátěž policistů a policisty dostaneme do ulic. Tak to konejte a nepřidávejte jim další poučování podle nesmyslných směrnic Evropské unie. Děkuji. Návrh na vrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, ten návrh již... Tenhle je nový, znamenám si. Mám tady dvě omluvenky. Omlouvá se nám poslankyně Ruthová od 16.30 hodin z důvodu jednání v Senátu a omlouvá se nám poslanec Špičák mezi 16. a 19. hodinou z rodinných důvodů.

Nyní zde mám s faktickou poznámkou pana poslance Feriho.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolím si reagovat na pana Ondráčka prostřednictvím pana předsedajícího. Ano, on ten střet mezi... nebo vyvážení nutné obhajoby a poučovací povinnosti je určitý evergreen. Ale myslím si, že to není tak zásadní věc, abychom to nedokázali nějakým způsobem upravit a vypořádat, řekněme, ke spokojenosti pana kolegy Ondráčka v rámci projednávání v ústavněprávním výboru.

Čili dovolil bych si tady vznést alternativní návrh, to znamená, pakliže neprojde ten návrh na zamítnutí, který byl vznesen minule, nebo návrh na vrácení k dopracování, tak prodloužit lhůty o 20 dnů, tak abychom se tomu mohli po právu a náležitě věnovat. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Můžu poprosit, to bylo prodloužení lhůty? (Poslanec Feri: Prodloužení na projednání ve výborech o 20 dnů.) Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já si dovolím reagovat na poslance Feriho vaším prostřednictvím, pane předsedající. Ono to není k uspokojení mému. Já už ty výslechy nedělám. Ono to je k uspokojení práce policistů, kteří bohužel musí ty neskutečné formuláře a ty stohy papíru, které my jim tady přidáváme, stále řešit. A já jenom odkazuji na vaše programové prohlášení vlády, říkám vaše, já jsem této vládě důvěru nedal, protože jsem kritizoval otázky bezpečnosti, které v tom máte. A vy jste se v programovém prohlášení zavázali, že snížíte administrativu. Tak s tím proboha něco dělejte!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli nemám další faktické poznámky, stejně tak nemám další přihlášky do rozpravy, takže bych mohl rozpravu ukončit, nicméně paní zpravodajka mívala nějaké návrhy, tak nevím, jestli trvají.

 

Poslankyně Helena Válková: Pane místopředsedo, děkuji za připomenutí. Dávám návrh na zkrácení lhůty k projednání tohoto tisku o 30 dní ve výborech. Děkuji. O 30 dní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Čili máme jak návrh na prodloužení, tak návrh na zkrácení. Budeme případně hlasovat, nicméně nejdříve končím rozpravu, pokud není dalších přihlášek. Není, takže končím rozpravu. Teď je možnost pro závěrečná slova. Prosím pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jenom krátce ve stručnosti zareaguji na některé věci, které tady zazněly v rámci rozpravy. A předpokládám, že následně bude ten návrh velmi podrobně diskutován na výborech.

Možná k časovému hledisku, a ono to souvisí s tou lhůtou na projednání ve výborech. Ministerstvo tady bylo nařčeno z toho, že ten návrh předložilo pozdě. Tady bych chtěl jenom uvést, že návrh byl v Poslanecké sněmovně zaevidován 8. října 2018. V zásadě časový harmonogram předložení byl standardní, tak jak ukládají i metodické pokyny vlády platné i pro jiné návrhy. Samozřejmě může nás mrzet, že první čtení nastává až dnes, ale není to něco, co by předkladatel mohl úplně efektivně ovlivnit. S tím souvisí i návrh na úpravu lhůt. Moc děkuji za to, že zazněl i návrh na zkrácení, kde tedy poprosím opravdu o zvážení podpory tomuto návrhu vzhledem k tomu, že se jedná o návrh implementační.

Pokud jde o debatu nad tím, jestli osoba, která o sobě tvrdí, že jí je míň než 18 nebo míň než 15, bude automaticky považována za osobu, která tedy je mladší, byť se nám bude jevit jako starší, ale nebude mít doklady, ze kterých bychom ověřili její věk, tak to rozhodně není. Ono už dnes i bez výslovné úpravy by platilo, že v pochybnostech, jestliže nevíme, zda je někdo mladší 18 let nebo mladší 15 let, tak do doby, než by se prokázal opak, bychom na ni stejně museli hledět jako na osobu, která má ten tvrzený věk, i bez výslovné úpravy. To, že tu úpravu dneska v souladu se směrnicí do té zákonné úpravy doplňujeme, to je opravdu pouze v zásadě formální, nikoliv materiální úprava, úprava právního stavu. Uvědomme si, že se bavíme o dětech. A pořád je větší riziko šoupnout sedmnáctiletého do vazby mezi dospělé i vzhledem k ochraně jeho práv než postupovat opačně a automaticky na něj hledět jako na zletilého. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP