(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další do obecné rozpravy a poslední zatím, pan poslanec Martin Baxa. Další přihlášku zatím neregistruji.

 

Poslanec Martin Baxa: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil také krátce komentovat ten návrh, který tady byl předložen.

Chtěl bych na počátku uvést, že nejen já, ale i klub Občanské demokratické strany podporuje to, aby návrh postoupil do druhého čtení, protože v některých zásadních principech přináší jednoznačně pozitivní změny, ať už je to sjednocení poplatků a zejména jejich výše. Je absurdní, že v legislativě máme výši poplatku, která se nezměnila desítky let, a je samozřejmé, že ve městech, která mají větší cestovní ruch, a teď nemyslím tím jenom Prahu, toto hraje svou roli, protože v každém případě oproti situaci před rokem 1989 samozřejmě cestovní ruch výrazně narostl, a já jako starosta nebo primátor města, které v posledních letech zaznamenalo dramatický nárůst cestovního ruchu, tak toto jednoznačně potvrzuji, a vidíme, že to, jakým způsobem se musejí obce a města vyrovnávat například s dopady zvýšeného cestovního ruchu, vůbec neodpovídá tomu, kolik se dosud vybíralo za tyto poplatky, za tzv. lázeňský a rekreační poplatek. Takže v tomto ohledu je ten návrh určitě správný a princip, který směřuje, naplňuje to, aby měly obce a města příležitost kompenzovat si ve větší míře to, co je způsobeno právě například zvýšeným cestovním ruchem.

Nechci se vyjadřovat nějak detailněji k problematice ubytování prostřednictvím digitálních platforem. To je záležitost, která, si myslím, je především omezena na hlavní město Prahu, případně na Brno a některá další. Není to takový zásadní problém třeba v mém městě, v městě Plzni, ale, a tím navážu na pana poslance Veselého, na příspěvek pana poslance Veselého, k čemu bych rozhodně upřít pozornost chtěl, je stanovení té maximální lhůty 60 dnů, protože to je také velice významná změna oproti stávající legislativě, a ona se na první pohled samozřejmě jeví logicky ve vztahu k tomu, jaká je průměrná doba ubytování v klasickém hotelu, v penzionu za účelem cestovního ruchu, ale myslím si, že v tom návrhu zákona, tak jak je předložen, není vlastně téměř vůbec zdůrazněno to, že se to týká také tzv. ubytoven. To je speciální záležitost. A já jsem si vědom toho, že se to netýká plošně nejen všech obcí, to vůbec, ale ani měst v ČR, ale velice se týká například města Plzně nebo obecně měst v našem kraji, která sousedí se sousedním Bavorskem a kde v souvislosti s dramatickým růstem ekonomiky v posledních letech masivně narostl počet zaměstnanců, které jednotlivé firmy používají prostřednictvím personálních agentur, a tito zaměstnanci bydlí v těchto tzv. ubytovnách.

Přednost toho zákona je ta, že on by umožňoval, pokud by byl přijat v nezměněné podobě, to, abychom my jako zástupci měst a obcí měli příležitost zpoplatnit i ubytování mimo tzv. zkolaudované ubytovny. My můžeme v současné době vybírat poplatek z pobytu nebo stávající poplatek vlastně ze zkolaudovaných ubytoven, v současné době se to rozšiřuje, ale dámy a pánové, v našem městě pracuje - my máme 170 tisíc obyvatel a pracuje tam v současné době asi 17 tisíc agenturních zaměstnanců, kteří někde přebývají. A pokud bychom tedy řekli, že horní hranice, ze které lze ten nový poplatek z pobytu vybírat, nebo to časové omezení, je 60 dnů, tak za této situace vlastně přestáváte mít možnost získávat alespoň nějakou malou kompenzaci za to, co znamená ubytování v ubytovnách pro naše město a další města, ve kterých tento problém existuje. Náklady s tímto související jsou velmi vysoké. Souvisejí s odstraňováním komunálního odpadu, s využíváním městských služeb. Je to velmi široké téma, které nepatří přímo do tohoto bodu, ale já tady speciálně upozorňuji právě na tuto 60denní hranici. Byla-li by tady paní předkladatelka, paní ministryně financí, určitě bych ji požádal, případně, paní ministryně, vás, o vysvětlení, proč se tam těch 60 dní objevilo, jaký byl ten důvod toho. Možná jsem to přeslechl v úvodu, ale z jakého důvodu se tam objevilo těch 60 dnů. A podporuji v tomto smyslu ten základní směr, který tady předložil pan poslanec Veselý a který reaguje na tuto skutečnost. Návrh pana poslance Veselého je vstřícný v tom, že nemýlím-li se, tak v tom čase nad 60 dnů klesá výše poplatku, který může obec z ubytování na ubytovnách vybírat, ale ta možnost existuje, což v tom stávajícím znění není.

Takže bych si závěrem dovolil říct to, že my v principu podporujeme tento zákon. Řeší problém, který zde dlouhodobě řešen nebyl - sloučení poplatků, zvýšení sazby -, ale upozorňuji na tu speciální část, která se týká právě ubytoven, které ve městech, jako je město Plzeň, slouží pro agenturní zaměstnance.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Dobrý podvečer všem. Mám tady jednu omluvenku. Omlouvá se nám pan ministr Antonín Staněk z dnešního jednání od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Já tady v tuto chvíli nemám dalších poznámek, ani přihlášení do rozpravy, stejně tak to nevypadá, že by se někdo hlásil z místa, takže rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně má zájem. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji za slovo. Já se pokusím na některé věci odpovědět. Jinak samozřejmě chápu, že všechny podněty, náměty probereme ve výborech. Jenom asi je potřeba si na začátku říct, že skutečně lázeňský poplatek a poplatek z ubytování primárně vždycky sloužily jako turistické taxy. Také je potřeba samozřejmě tento princip tomu zákonu nechat. Pokud bychom se samozřejmě začali zabývat úplně jinými poplatky, tak to opravdu trošičku mění charakter toho zákona, a mělo by to tedy proběhnout nějakou hlubší debatou, protože pokud tady budeme naznačovat, že prostřednictvím tohoto zákona budeme otevírat občanský zákoník atd., tak to si myslím, že skutečně nelze takto pozměňovacími návrhy a že bychom to měli detailněji probrat.

Těch 60 dnů právě hovoří o tom, že se mělo jednat o krátkodobé turistické cíle. To znamená, tam byla velká debata, protože právě to, že se to netýká ubytoven, protože to je maximálně 60 dnů, tak se také respektovalo to, že se to nebude týkat dětí na kolejích, které samozřejmě v průběhu třeba letních prázdnin opouštějí koleje, pak se to nabízí jako turistický cíl, ale pak se tam ty děti zase zpátky vracejí.

Padala tady debata o tom, kdo co vlastně komu kde platí, tak jenom tady bych doporučila Sněmovně opravdu § 3f, kde je jasně napsáno, že plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka a plátce poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu. To znamená, pokud máme sdílenou ekonomiku, tak samozřejmě ubytovaný host to zaplatí Airbnb nebo jiným platformám, tady skutečně je spousta jiných digitálních platforem, a ta to odvede na tom poplatku. Takže tady je potřeba to ještě v těchto věcech dát do souladu.

O občanském zákoníku už jsem hovořila. A znova říkám, co se týká ubytoven, tam skutečně bylo respektováno to, aby se to nedotklo lidí, kteří jsou v tom daném místě kvůli výkonu povolání, anebo právě dětí na kolejích, ale samozřejmě bude to procházet ještě předmětem dalších debat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Objevily se tady tři faktické poznámky. Bohužel jsme v závěrečných slovech, takže já už nemůžu dát prostor k faktickým poznámkám. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Prosím. Kdyžtak některý z ministrů by mohl znovu otevřít rozpravu. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já doufám, že ne (směje se), a myslím si, že najdu většinovou shodu na plénu.

Ke kolegům. Ctěný kolega Baxa a kolega Veselý, prostřednictvím pana předsedajícího, zde zmiňovali právě ubytovací zařízení, ubytovny jako takové a žádost o jejich rozšíření. Já jsem zaznamenal tento požadavek, určitě se o tom v rozpočtovém výboru budeme bavit při projednávání této novely, ale je potřeba si uvědomit, že opravdu, tak jak tady avizovala paní ministryně, se jedná o poplatek, který je turistického charakteru. Je to fiskální záležitost, čistě fiskální. A že pomocí této fiskální záležitosti řešíme z nějakých 20-30 % problém sdílené ekonomiky, dneska nazývané například Airbnb, to je věc druhá. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP