(15.30 hodin)

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Tak vidím, že už mé jméno je v pořádku. Za to moc děkuji.

Nevím, proč tady pan předseda v tuto chvíli není osobně v sále, ale mám trošku pocit ho bránit. Já jsem v ODS, Občanské demokratické straně, od roku 1994 a poslancem jsem od roku 2013. A chtěl bych říct, že si nevzpomínám, ani v té době, kdy vy, paní, kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, jste byla v ODS, že bychom se někdy bavili o zrušení kumulace funkcí nebo o tomto systému. Nikdy to tak nebylo. My jsme říkali a říkáme to doteď, že to nechceme řešit touto formou, a myslím si, že pan Stanjura to myslel tak, jak to říkal, a takhle, jak já to dovysvětluji. Takže to nebyl útok na vás přímo jako takový. A mám pocit, že když tady není, tak že by bylo dobré mu to říct třeba do očí. Třeba budete mít příležitost o přestávce.

Jinak vy jste tady říkala prostřednictvím pana předsedajícího, že nejsou porušeny žádné kompetence. Já si myslím, že jsou. Toho zastupitelstva, které rozhoduje o tom neuvolněném, že je bude brát buď 0,4 - 0,6. Pořád to bude platit souběžně? To jsem možná nějak přehlédl. Tak pak tomu vůbec nerozumím.

A možná, abych vás trošku potěšil na závěr, já souhlasím s myšlenkou, že dva stoprocentní platy za kumulace funkce není úplně košer. Já se podle toho chovám. Ale jestli někdo má ten pocit jiný - protože zase na druhou stranu je potřeba říkat, že to, že máte kumulaci funkce starosty nebo poslance, takže když děláte toho starostu, že máte menší zodpovědnost za ty věci, které dneska probíhají, těch odpovědností je celá řada a ta situace se výrazně za těch dvacet let zhoršila z hlediska té odpovědnosti. Tak se jim ani trochu nedivím. Ale já osobně jsem ten, který vždycky říká, že jedna funkce má být neuvolněná, druhá uvolněná.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy pan poslanec Zahradník a připraví se místopředseda Sněmovny Petr Fiala. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem tady ve svém minulém vystoupení mluvil o negativních dojmech a o vytváření negativních emocí, které s projednáváním tohoto zákona podle mého názoru souvisejí. Zrovna paní hejtmanka a poslankyně paní Mračková Vildumetzová tady mluvila o těch našich kolezích poslancích, senátorech, kteří zároveň vykonávají funkci starostů, místostarostů nebo jiných uvolněných zastupitelů, jako o lidech, kteří chtějí sedět na dvou židlích. Tohle tvrzení je skutečně velmi negativní tvrzení. Sedět na dvou židlích, to je samo o sobě označení, které vyvolává negativní emoce, a ten člověk, který tak činí, podle obecného výkladu tohohle pojmu nekoná správně. Má se sedět na jedné židli jedním orgánem tělesným a ne na dvou, že ano. Tak to prostě je. A když takto mluvíme o těch z nás, tak je stavíme do negativního světla. To je přece špatně. Proto s tím zákonem, znovu to opakuji a budu to opakovat, naprosto nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji také za dodržení času. Místopředseda Sněmovny Petr Fiala, dvě minutky, a připraví se paní poslankyně Mračková. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu reagovat na vystoupení některých předřečníků. Já se chci zastat kolegů z Občanské demokratické strany, kteří zde byli zmíněni v různých negativních souvislostech. Já samozřejmě jsem tehdy v Občanské demokratické straně nebyl v té době, na kterou vzpomíná paní poslankyně Mračková Vildumetzová. A myslím si, že není moc podstatné, kdo koho zdravil nebo nezdravil, ale to, co je podstatné, je, že tento návrh - a to je důvod, proč ho ODS nikdy nepřipravila a také ho podporovat nebude - odporuje základním hodnotám a principům politiky, v které my věříme.

A jak poslouchám tu debatu, to jsou dva neslučitelné světy. Jeden je ten levicový svět, ve kterém se prostě nevěří lidem, nevěří se občanům, všechno má řešit stát, a ten druhý je svět, kde my věříme lidem, že dokážou posoudit, jestli někdo odvádí práci, kvůli které ho poslali do nějakého orgánu, nebo neodvádí. Stejně tak jako věříme zastupitelstvům obcí, že si o tom dokážou rozhodnout, a nepotřebujeme na to stát, aby tady rozhodnutím Poslanecké sněmovny určoval, kdo má brát jaký plat. A ty argumenty, které jsem tady zaslechl, že když někdo dělá dvě práce, tak je nemůže dělat naplno a pak tu bude pobírat čtyřicet procent platu, jsou směšné. Znamená to, že tedy paní hejtmanka například bude dělat tu hejtmanskou práci ze čtyřiceti procent? Vždyť je to úplně absurdní! Nechme na občanech, ať posoudí, jestli někdo vykonává tu funkci s plnou zodpovědností, nebo ne, ať ho potrestají tím, že ho příště nezvolí, ale my to tady neřiďme zákonem a nenařizujme to lidem z hlediska státu.

Mimochodem, pan předseda Faltýnek svým argumentem velmi podpořil to, ať se to nereguluje, když řekl, že předseda jejich strany Babiš si to vyřeší tak, že za ty další funkce prostě nebere peníze a nepotřebuje na to žádný zákon. Takhle se může rozhodnout každý, kdo je v té politické funkci, má více funkcí, a takhle hlavně to mohou posoudit občané. Ale protože vy nevěříte občanům, tak to chcete řešit zákonem. Je to velká chyba.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji také za dodržení času a mám tady tři faktické poznámky. Jako první pan poslanec Jakub Michálek, další v pořadí pan poslanec Ferjenčík a třetí v pořadí paní poslankyně Mračková. Pane poslanče, máte slovo. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já si myslím, že ta rozprava už se možná argumentačně vyčerpala. Dostali jsme se do stadia, kdy návrh na to, aby člověk, který tedy má dvě funkce, bral místo 150 tisíc 130 tisíc, je tady vydáván za to, že to degraduje nějak naši demokracii a že to je levicový návrh. Já si myslím, že parlament má plné právo stanovit pravidla toho, jak budou odměňovány osoby, které mají více funkcí. Ostatně na začátku se tady kritizovalo, že se plete kumulace funkcí a kumulace platů, a myslím si, že právě z tohoto nerozlišování pochází i tento omyl, protože voliči ve volbách rozhodují o kumulaci funkcí, když zvolí toho člověka do více funkcí, ale určitě v nich nerozhodují o tom, jaký bude mít plat. To, jaký má plat, rozhoduje parlament a rozhoduje to zastupitelstvo. Proto tady o tom mluvíme. Voliči rozhodli tím, že si zvolili politické strany, které chtějí, aby to bylo upraveno řádně, aby tady nebyli supermani, kteří berou více než 200 tisíc měsíčně. O tom to celé je.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další v pořadí pan poslanec Ferjenčík, zatím poslední přihláška na faktickou. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Chtěl jsem pouze reagovat vaším prostřednictvím na pana předsedu Fialu, že až si ti politici dají na billboardy "Budu brát dva platy", tak pak se můžeme bavit o tom, že lidi skutečně chtěli, aby ty dva platy brali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: A ještě jedna faktická, pan poslanec Ivo Vondrák. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Já bych prostě rád zareagoval na všechny ty diskuse o platech tím, že bychom se možná mohli vrátit k starým známým českým rčením jako "bez práce nejsou koláče". A jedno z nich je "nedívej se cizím lidem do kapsy". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zatím tedy v tuto chvíli se tady rozhlédnu po sále, protože nemám ani přihlášku do obecné rozpravy, ani žádost o faktickou, takže tímto obecnou rozpravu končím. Nyní se ptám, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Zeptám se paní poslankyně Mračkové, pana zpravodaje Bartoše. (Nebyl zájem vystoupit.) Dobře.

Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. Mám tady tři v pořadí. Jako první vystoupí pan poslanec Pavel Jelínek. Připraví se paní poslankyně Ivana Nevludová a třetí v pořadí je pan poslanec Ivan Adamec. Pan poslanče Jelínku, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 1567. Zdůvodnění bylo v podstatě provedeno v obecné rozpravě. Jenom možná bych vznesl takový apel na Českou pirátskou stranu, protože se mi zdá, že máme na tuto problematiku podobný názor ohledně kumulace a odměňování funkcí, zdali by mohli podpořit náš pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní ještě s přednostním právem dáme tedy prostor panu poslanci Michálkovi, předsedovi klubu Pirátů. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, hlásím se ke třem pozměňovacím návrhům.

Sněmovní dokument číslo 2054, to je pozměňovací návrh, který řeší situaci, kdy dojde ke kumulaci funkce poslance, senátora či člena vlády na jedné straně a člena uvolněného, člena obecního, krajského či pražského zastupitelstva na straně druhé.***
Přihlásit/registrovat se do ISP