(12.40 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Už to bylo řečeno panem předsedajícím, takže velmi stručně. Je to místo, které se uvolnilo 13. listopadu, kdy jsem já rezignoval. Původně byly tři návrhy, poté se kolega Pavel Pustějovský vzdal svého souhlasu s nominací.

V prvním kole 19. prosince jsme vybírali ze dvou kandidátů a volba nebyla úspěšná. Kvorum nutné pro zvolení bylo 92. Kandidát Libor Joukl, který je navržen sociální demokracií, měl 78 hlasů a kandidátka Miloslava Pošvářová, která je navržena klubem Pirátů, měla 41 hlasů. Protože jsou tedy jenom dva kandidáti na jedno místo, oba dva postupují do druhého kola, které proběhne za malou chvíli. A já teď prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, rozprava už byla ukončena, takže ji nyní nevedeme a přerušuji projednávání tohoto bodu na tajnou volbu. Otevírám projednávání dalšího bodu a tím je

 

168.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Zde je případ podobný. V prvním kole 19. prosince 2018 nebyl nikdo zvolen. Pane předsedo, prosím máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Potvrzuji, že se nacházíme ve stejné fázi, tedy před druhým kolem této tajné volby. V prvním kole byli čtyři kandidáti, nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupuje pan Vadim Petrov, nominován hnutím ANO, se 76 hlasy z kola prvního a paní Milada Richterová, nominována TOP 09, s 29 hlasy. Prosím o přerušení také tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Přerušuji projednávání tohoto bodu k uskutečnění tajné volby a otevírám další bod, kterým je

 

169.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Situace je také velmi obdobná. Předávám slovo panu předsedovi Kolovratníkovi.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Situace je dokonce naprosto stejná. I zde jsme v prvním kole vybírali ze čtyř kandidátů, které Sněmovně doporučil školský výbor. Vybrán tedy toho 19. prosince nebyl nikdo a nyní budou tedy připraveny lístky se dvěma jmény, finalisty, kteří postoupili. A je to pan Robert Čep se 77 hlasy a paní Hana Vykopalová s 31 hlasem z prvního kola. Prosím o přerušení tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Přerušuji projednávání tohoto bodu pro uskutečnění tajné volby a otevírám další bod.

 

170.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů
na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Druhé kolo. Pan předseda Kolovratník má slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Tady je situace malinko odlišná. U návrhu Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů se jedná o návrhy Poslanecké sněmovny, které Sněmovna postupuje Senátu, a až Senát z nich vybírá. My jsme se v tom prvním kole 19. prosince dohodli, bylo to na návrh pana předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury, aby ta volba byla dvoukolová. Abychom nezužovali, abychom pouze podrobili ty navržené kandidáty testem, nebo sítem Sněmovny v tom smyslu, že budeme postupovat do Senátu ty, kteří získají nadpoloviční počet hlasujících poslanců. A pokud by to první kolo nebylo úspěšné, abychom znovu z nich vybrali. Na čemž jsme se shodli hlasováním a na základě toho došlo k situaci, že v prvním kole ten nadpoloviční počet nezískal nikdo.

Asi bych to měl i pro stenozáznam zopakovat. Pan Zdeněk Bárta měl 15 hlasů, Lukáš Jelínek 87 hlasů, Pavel Kugler 35, Jiří Padevět 59 a Mikuláš Pešta 29 hlasů. A to potřebné kvorum bylo 92. Takže na základě Sněmovny volební komise nyní v této volbě pro vás připravila opět výběr všech pěti kandidátů a tady prosím o vaši pozornost a pečlivost, ať nedojde k chybám. Na tomto lístku tedy můžete, ale samozřejmě nemusíte označit kladně tím kroužkem jednoho až pět kandidátů. Je možné si vybrat jednoho, dva, tři, čtyři nebo pět kandidátů podle toho, jaká je vaše vůle nebo politické rozhodnutí vás a vašeho poslaneckého klubu.

Takže tolik informace k tomuto poslednímu bodu. Na vydávání lístků dám 15 minut, tedy do 13 hodin.

Prosím pana předsedajícího o přerušení a výsledky voleb oznámím ve 14.30.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Přerušuji projednávání tohoto bodu. Připomínám, že jednání organizačního výboru se uskuteční ve 13 hodin a my se zde sejdeme ve 14.30 a budeme pokračovat dalšími body podle programu.

 

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP