(12.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Plzák: Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Dopředu avizuji, že nejsem zastupitel ani kraje, ani obce, ničeho, pouze vykonávám poslanecký mandát, ale já prostě v tom návrhu postrádám logiku. Nezlobte se na mě, paní kolegyně. My tady do budoucna budeme řešit to, jestli poslanec, který se nebude zúčastňovat schůzí, bude mít snížený plat. Já bych pochopil, pokud je nějaká pochybnost, že poslanec nebo další takový nevykonává funkci uvolněného zastupitele, tak jak má, že se půjde touhle cestou, že se mu bude snižovat prostě ten jeho plat za tu neúčast. Ale pokud to vykonává plně, proč bychom mu ty peníze měli brát? V tom já vidím nějakou logiku. (V sále je hlučno.)

A svým kolegům z pirátské strany bych chtěl -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane poslanče. Nemáte podmínky pro to, abyste uplatnil svůj názor ve faktické poznámce. Prosím všechny o klid, abyste mohl pokračovat. Čas vám samozřejmě přidám. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji vám, pane předsedající. Asi to není zajímavé, co říkám. A kolegům z pirátské strany bych rád sdělil, že pan kolega jejich Hřib, primátor, se i v pondělí zúčastnil správní rady a nadále pobírá plat za tuto funkci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jurečka s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já si dovolím reagovat na kolegyni paní poslankyni Vildumetzovou prostřednictvím pana předsedajícího. Mně se to také přihodilo. Já jsem kandidoval dvakrát z posledního místa. A neuznávám označení, že je něco nevolitelné. Prostě jednou kandidujeme, jestli jsem padesátý, nebo padesátý pátý, prostě volič může rozhodnout. A každé místo je potenciálně volitelné. Takže neargumentujeme tím vůči veřejnosti. V obou dvou případech, komunální volby i krajské volby, z posledního místa se ziskem asi 24 % preferenčních hlasů z celé kandidátky jsem uspěl a byl jsem vykroužkován. V tom jednom případě jsem se toho vzdal okamžitě. V druhém případě, když jsem byl krajským zastupitelem, když jsem nastoupil do vlády, tak jsem se toho vzdal také. Tu funkci jsem nekumuloval, protože to nebylo možné současně zodpovědně vykonávat.

Dneska jsem v té situaci, že jsem poslanec a jsem také zastupitel kraje Olomouckého a je možné se těch věcí vzdát. Pro pana poslance Michálka prostřednictvím pana předsedajícího, stačí, když ve formuláři nevyplním číslo účtu. Nemusím se vůbec prosit těch koaličních partnerů, jestli mně dovolí se vzdát svého platu. Prostě nebude kam zasílat ten plat. Jednoduché řešení. Já jsem to teď udělal minulý týden na jedné správní radě.

A když tady mluvíme o těchto věcech. Opravdu je to pokrytecké. Jestliže před volbami slibuji a říkám, že nebudu sedět na dvou židlích, tak to po volbách také udělám, pokud mám nějakou vnitřní čest.

Platu se můžete vzdát. Můžete to udělat okamžitě. Nemusíte to řešit zákonem. A pak ještě pokud chcete řešit tyto věci, tak třeba jako zastupitel jsem se zřekl od začátku toho, že nepobírám žádný příspěvek na dopravu, protože ten příspěvek mám už v rámci toho, že jsem poslanec. Kolik vás je tady poslanců a krajských zastupitelů, kteří jste se zřekli příspěvku na dopravu z kraje? (Několik poslanců se hlásí.) I to je potom k diskusi. Ano, hlásíte se tady. Děkuji za to. Někteří jste. Ale mnoho z vás nejste a mlčíte k tomu. Takže pokud chcete řešit všechno, tak to potom takto řešte a neotvírejte jenom jednu část toho problému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom vás seznámím s pořadím faktických poznámek. Pan poslanec Adamec, paní poslankyně Mračková Vildumetzová, poslanci Birke, Ferjenčík, Michálek, Výborný a Klaus. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych se hned úvodem chtěl omluvit paní poslankyni Vildumetzové, že jsem na ni - Mračkové, Vildumetzové, no, já jsem konzervativní politik. Já se omlouvám ještě jednou paní poslankyni Mračkové Vildumetzové za to, že jsem na ni křičel, ale už jsem to nemohl vydržet, se přiznám.

Já si myslím, že jako všichni, co tady jsme, kteří máme tu kumulaci funkcí, tak ten problém chápeme, řekl bych tak, že vlastně... Já bych se smířil s tím, kdyby tady prošel návrh zákona, že nemůže být kumulace funkcí. Ono to má něco do sebe. Mluvil tady o tom pan kolega Stanjura. Nicméně ono také má spoustu proti. A když se podíváte dneska na zájem lidí kandidovat v obcích, městečkách do obecních zastupitelstev, tak vidíte, že prostě těch lidí, kteří mají ten zájem, zas tolik lidí, a těch kvalitních, je vůbec málo jako šafránu, jak se říká.

Já mám pocit, že tady mně to připadá, že za každý dobrý skutek budeš tu náležitě potrestaný. Tak vyhrál jsi volby, shodou okolností všichni věděli, jsi poslanec, nezastíral jsi to, že budeš poslanec dál, a tak tedy se musíme potrestat, protože to není normální být poslanec, starosta, krajský zastupitel. Nedej bože ještě člen nějaké dozorčí rady. To v Čechách přestává být normální. Tak já nevím. No, tak za úspěch se platí, já tomu rozumím. Nicméně vám řeknu svoji zkušenost, protože já jsem v tom přeborník. Já jsem se stal senátorem v roce 2002, v době, když jsem byl uvolněným starostou, a v ten okamžik jsem řekl svým voličům, a i jsem kandidoval do Senátu, že se nechám nejenom zneuvolnit na městě, ale že nebudu brát žádné peníze, a šest let jsem to vydržel. Můžu vám říct, že to je docela dřina a řehole, protože těch povinností je samozřejmě při té kumulaci funkcí daleko víc.

Teď už to tak není. Zastupitelstvo jako neuvolněnému mi schvaluje prostě odměnu ve výši 60 % a ta nelogičnost čtyřiceti... (Upozornění na vypršení času.) Já se omlouvám, já se ještě přihlásím, protože mám pocit, že se nedostanu už na řadu vůbec do řádné přihlášky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Paní poslankyně Mračková Vildumetzová a její faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Nevím, od čeho mám začít, protože je to všechno prakticky o mně, protože já nejsem jediná předkladatelka toho zákona. Je tam spoustu dalších předkladatelů.

Ráda bych se v tuto chvíli ještě vyjádřila k tomu, prostřednictvím pana předsedajícího na pana Stanjuru, ohledně toho, že si tady řeším nějaký svůj problém. Pane Stanjuro, já jsem historicky první neuvolněná hejtmanka, která pobírá 40 % odměny zcela v souladu s tímto zákonem, který se předkládá. Problém je ten, že když jsem neuvolněná hejtmanka, tak třeba nemám nárok na dovolenou. To ani by tak nevadilo, ale samozřejmě působí to, když na té radnice nejsem nebo na tom kraji nejsem a opravdu na tu dovolenou jedu, tak musím - nemohu říkat, že jsem na dovolené, protože já na ni jako neuvolněný hejtman nemám nárok. Pokud jste neuvolněný hejtman, nemáte samozřejmě, nepočítá se vám to ani do důchodu. Jsou tam samozřejmě další věci s tím spojené.

A co je hlavně důležité, že o neuvolněném hejtmanovi a starostovi, místostarostovi musí rozhodnout zastupitelstvo. Kdežto tento návrh, který je zde předložen, pokud se někdo stane poslancem, tak od prvního dne bude pobírat za hejtmana, starostu, místostarostu 0,4násobek. A pokud se pak vzdá té funkce, tak se mu opět to vrátí na 100 procent. A víte, jestli se podaří ten zákon schválit, tak pak se teprve uvidí, kdo to dělá pro ty peníze a kdo to dělá pro ty lidi.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Birke s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Birke: Přesně tak. Děkuji mnohokrát za slovo, pane místopředsedo. Zaslechl jsem z kuloárů, že Birke to dělá pro peníze... Ne, dovolte mi jenom můj pohled na věc. Víte, samochvála smrdí. Ale dovolte mi, abych vám řekl jenom krátký příběh. Já přesně jsem ten starosta, který má dva platy. Má plat poslance jako řadového poslance. Nemám žádnou funkci v Poslanecké sněmovně. A mám plný plat starosty.

V roce 2010 jsem byl poprvé zvolen starostou. Celé čtyři roky jsem říkal, že budu vykonávat dvě funkce za dva platy. Ano, pane kolego, budu to dělat. Dostal jsem 46 % a 80 % preferencí. Za další čtyři roky, pro sociální demokracii nesmírně složité období v rámci komunálních voleb, jsem opět řekl, že budu znovu kandidovat a budu opět brát dva platy. Dostal jsem 33 % a 80 % preferencí. Jediní voliči by mohli rozhodnout o tom, jestli mě zvolí, nebo nezvolí. A zvolili mě. To je všechno. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na tu výhradu, že máme řešit kumulaci funkcí jako takovou a případně zakázat neslučitelnost nějakých funkcí a ne to řešit přes finance.

Piráti iniciovali tenhle zákon. My jsme předložili původně přísnější verzi, kterou bohužel Sněmovna vrátila k přepracování. A základní myšlenka, proč regulovat ten souběh platů, je, abychom současně snížili motivaci tu kumulaci vykonávat a současně abychom nezablokovali úplně to předávání dobré praxe mezi jednotlivými orgány. Přišlo nám to jako přijatelný kompromis, který má v této Sněmovně šanci. A rozhodně nám to přijde jako posun správným směrem.

Dále. Piráti ty uvolněné funkce nekumulují. Nejsou žádní pirátští politici, kteří by měli souběh dvou uvolněných funkcí. Takže tady odmítám to obvinění z pokrytectví. My to skutečně prosazujeme jako princip v politice, který prosazujeme obecně, přestože třeba náš starosta v Mariánských Lázních se vzdal té funkce a my jsme pak byli vláčeni v médiích, že máme tři starosty za volební období. Přesto jsme v těch Mariánkách vyhráli volby i po čtyřech letech. Ale my to prostě nekumulujeme, ale myslíme si, že by to měl být obecný princip. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP