(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: (U řečnického pultu je připravena poslankyně Mračková Vildumetzová.) Prosím, máte slovo. Jenom připomínám, u faktických poznámek neplatí přednostní právo. A druhá poznámka. Přednostním právem nedisponuje navrhovatel, pouze v rozpravě zpravodaj. To znamená, že přednostní právo v rozpravě mají ti, kteří jím disponují trvale, nikoliv navrhovatel zákona. Omlouvám se, máte faktickou poznámku.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Já bych ráda reagovala na svého předřečníka. Nejdříve pana Zbyňka Stanjuru. Pokud se mi to nepodaří ve dvouminutovém limitu, tak si vezmu ještě další faktickou poznámku.

On tady řekl, že ten návrh je pokrytecký, a já jsem přesvědčena o tom, že tento návrh je spravedlivý a správný. Pokud tady argumentujete mou osobou, a nic jiného jsem, prostřednictvím pana předsedajícího pane Stanjuro, od vás nečekala, tak jistě znáte stránky www.volby.cz, a můžete se podívat, že pokud já jsem kandidovala do Poslanecké sněmovny, tak jsem kandidovala z nevolitelného místa, a v žádném případě jsem nepředpokládala, že do Poslanecké sněmovny budu zvolena. Získala jsem 7 tisíc preferenčních hlasů, přeskákala jsem i lídra a dostala jsem obrovskou důvěru od svých voličů, abych je zastupovala zde v Poslanecké sněmovně. Vždycky jsem kumulaci funkcí a kumulaci odměn kritizovala a vždycky ji kritizovat budu. A především budu kritizovat kumulaci odměn.

Jsem přesvědčena o tom, že tento návrh právě přináší konečně to sjednocení, o kterém se tady hovořilo už dlouhou dobu. Pokud vy tady hovoříte o tom, že zakážeme kumulaci funkcí, tak proč ten návrh nepředložíte? Proč jste ho do současné chvíle sem jako ódéeska nepřinesli? (Zprava: Nikdo ho nechce!) Tak ale říkáte, je to jedna z cest, a proč to sem nikdo nepřinesl!

A byla bych ráda, pane Adamče, zda byste nevykřikoval. Já teď tady mám faktickou poznámku. Vidím, že už mám pouze 13 vteřin, takže se přihlásím do další, abych mohla na ty vaše v uvozovkách - já si myslím, že právě ODS má většinu poslanců a starostů, tak proto se tolik ozývá.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Skutečně prosím poslankyně a poslance, aby svoje názory vyjadřovali tím, že se přihlásí a vystoupí. Současně vyzývám všech, kteří oslovují poslance od řečnického pultu, aby tak činili prostřednictvím předsedajícího.

Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Na řadě je pan předseda Michálek, po něm pan předseda Stanjura, dále vystoupí poslanci Benešík, Klaus, Plzák, Jurečka, Adamec a paní poslankyně Mračková Vildumetzová s faktickými poznámkami. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já bych reagoval nejprve na pana kolegu Stanjuru. Chtěl jsem připomenout, že kauza Melčák, kterou tady citoval, byla primárně o tom, že Poslanecká sněmovna ad hoc suspendovala obecná pravidla, že tedy ten ústavní zákon nebyl materiálně zákon. Nešlo tam primárně o to, že by byl retroaktivní. Toto je ostatně případ nepravé retroaktivity, kdy se mění podmínky trvajícího právního vztahu za jeho trvání, který je obecně ústavně přípustný.

Ještě jsem chtěl říct jednu krátkou poznámku k panu kolegovi Benešíkovi, který nám doporučil, abychom se vzdali na těch zastupitelstvech odměn. Já jsem chtěl uvést, že jsem navrhl Zastupitelstvu hl. m. Prahy během té krátké přechodné doby, abych se mohl vzdát té odměny, aby mi stanovilo zastupitelstvo nulu. Bohužel koalice, ve které seděli i lidovci, to odmítla a následně jsem to dal jako dar městu, aby to bylo využito k vymáhání škod po Pavlu Bémovi, a bohužel koalice, ve které seděli lidovci, to opět odmítla. Takže až budete příště dávat lekci z pokrytectví, tak bych vás poprosil, jestli byste mohl začít ve své lidové straně. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Benešík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já budu reagovat na své předřečníky. K té části vystoupení pana předsedy Michálka, já s tím souhlasím, co řekl, jak komentoval mé vystoupení. To jsme ve shodě.

K paní předkladatelce. Já myslím, že se neposloucháme. Já jsem řekl, že já nezávidím kolegům a že naopak mají obdiv moji kolegové, kteří jsou zvoleni dvakrát a opakovaně. Tak nevím, paní navrhovatelko prostřednictvím pana místopředsedy, kde vidíte osobní útok. Opravdu, respekt ke všem, kteří opakovaně získávají podporu voličů, a je jedno v jakém politickém dresu. Opravdu ne.

Ale abych ten politický štulec vrátil, je škoda, že jste to jako dlouholetá členka ODS neprosadila se stejnou vehemencí. Nikdy jsem od vás jako členky ODS neslyšel boj proti kumulaci odměn, až teď. (Potlesk poslanců ODS.) Byli jsme dlouho ve stejné straně, často jsme se přeli, to je pravda. Netvrdím, že jsme měli společné názory, ale kumulaci odměn jste v ODS nikdy neotevřela. Nejsem motivován tím, že mám úspěšné starosty, a jsem na ně hrdý, na členky a členy Poslanecké sněmovny, kteří přesto, že mnozí jejich političtí oponenti poukazovali na tu kumulaci funkcí, což je pravda - ale kdo o ní rozhoduje? Voliči. A já mám k tomu respekt. A stejně tak mám respekt k rozhodnutí zastupitelstva, ať už Karlovarského kraje, nebo Moravskoslezského, anebo městských či obecních, a nemám tu ambici jim říkat, jak mají odměňovat své zvolené. Pokud jste byla zvolena z nevolitelného místa, opravdu upřímná gratulace, není to jednoduché. Sedm tisíc hlasů v tak malém kraji je opravdu úctyhodný výsledek. Nevím z hlavy, kolik je to procent, ale řekl bych odhadem, že je to určitě přes deset procent. Šestnáct procent. To jsem vůbec nekritizoval. Ani nekritizuji to, že jste hejtmanka a současně poslankyně. Já ne. Já jenom kritizuji tento konkrétní návrh, ten novotvar, který jsem do té doby neslyšel, o kumulaci odměn. O kumulaci funkcí se - (Mpř. Fiala: Pane předsedo, čas vypršel.) Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Benešík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Ono kritizovat nestačí. Ono je strašně jednoduché prostě se toho platu vzdát. To prostě můžete udělat dnes, zítra, navrhnout to na zasedání zastupitelstva a já jsem si jist, že vaši koaliční partneři vás podpoří prostřednictvím pana předsedajícího. Je to jednoduché, dá se to udělat, dá se to vyjednat. Budete mít stejné kompetence, stejné zázemí, stejnou odpovědnost, můžete pro kraj - a já to nekritizuji, naopak, já si myslím, že často je kumulace funkcí velmi prospěšná pro tu obec, pro to město, pro kraj, jenom se prostě vzdáte toho platu. To jde velmi jednoduše rychle udělat.

A na pana kolegu Michálka. Já fakt neřídím lidovou stranu. Ani ne v Praze, ani ne jinde. Zpropadení lidovci vám nedovolili, abyste prostřednictvím pana předsedajícího se té odměny mohl vzdát. Jako nevím. Já si myslím, že takové narážky bychom si tu mohli odpustit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Klaus s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Plzák, po něm pan poslanec Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Já poslední dva dny při zákonu o sportu a teď, už jsem tady pomalu jako advokát předsedy našeho poslaneckého klubu pana Stanjury, ale já to říct musím. On vás prostřednictvím pana předsedajícího obvinil z pokrytectví. A to pokrytectví spočívá v tom, že vy jste před volbami slibovali, že se vzdáte těch funkcí, že je nebudete kumulovat. Teď se jich vzdát nechcete a vymýšlíte nějaký speciální zákon oklikou, abyste to tak nějak mediálně uhráli, protože pan předseda Babiš na vás asi tlačí, ale zase máte vliv v tom kraji, tak abyste tady mohla vydržet sedět. V tom je to pokrytectví.

A pak je tam ještě pokrytectví na druhou, že vy vystoupíte a řeknete: ale já jsem kandidovala z úplně nevolitelného místa, já jsem totiž vůbec do Sněmovny asi nechtěla. Takhle to funguje. Tak když jste nechtěla, tak teď přijďte, vzdejte se mandátu a je to vyřešeno, ne? To je přece jasné! Čili to jsou dvě pokrytectví na druhou! Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP