(9.10 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další faktická poznámka - pan poslanec Válek, poté pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího kolegu poslance podpořit, ale předpokládám, že nemyslel Moravu, že myslel Brno. Z Brna je to blízko. Zvláště dneska, kdy D1 je komunikace, po které se snadno cestuje, což všichni víme, tak si myslím, že jakékoliv místo v blízkosti D1 je dobré centrum pro tuto agenturu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka - pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: No, mě zaujal ten časový údaj, že vlakem z Varů do Ostravy jedu 7,5 hodiny. Přiznám se, že nejezdím vlakem mezi Prahou a Karlovými Vary, ale jezdím mezi Prahou a Ostravou, a to je pod tři hodiny, takže jednoduchou matematickou úlohou mi vychází, že vlakem z Karlových Varů jedu do Prahy 4,5 hodiny. Nejméně, jak říkal pan poslanec. To se mi úplně nezdá. Kdybyste jel třeba pendolinem z Františkových Lázní, tak je to určitě mnohem rychlejší. Neříkejme si takové nesmyslné časy. To je jak cesta na kole z Karlových Varů do Prahy. To by tak odpovídalo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím se hlásit. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. Na vrácení návrhu zákona nebyl podán návrh, jestli se nemýlím, vrácení garančnímu výboru.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. O slovo se přihlásil v tuto chvíli jako první opět pan poslanec Zlesák. Prosím.

 

Poslanec Radek Zlesák: Já se tímto přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 1210. Jenom malý dovětek ke kolegovi Stanjurovi - čerpal jsem z informace z IDOSu. Je to přímé spojení.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Mám tu jednu faktickou poznámku, pan poslanec Ferjenčík. Je tomu tak? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem se koukl na IDOS. Je to 6 hodin 22 minut i s přestupem.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak jsme si zopakovali jízdní řády České republiky. Děkuji. Vrátíme se k podrobné rozpravě. Jako další je přihlášen pan poslanec Lukáš Bartoň.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Rád bych se přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům pod čísly sněmovních dokumentů 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 a 2108. Odůvodnění jsem uvedl v obecné rozpravě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jakub Janda.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, rád bych se přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům v systému pod čísly 2017, 2075, 2082, 2083, 2088 a 2089. Pozměňovací návrhy jsem představil včera v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je pan poslanec Jan Birke.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, včera v podrobné rozpravě jsem odůvodnil dva pozměňovací návrhy. Dnes mi dovolte, abych se přihlásil ke dvěma sněmovním tiskům v tomto pořadí. První sněmovní dokument 2061 je soubor pozměňovacích návrhů a druhý je sněmovní dokument 2115, což je jeden komplexní pozměňovací návrh podložený mnou a Romanem Kubíčkem, resp. oba dva jsou předloženy mnou a Romanem Kubíčkem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Pan navrhovatel? Pan zpravodaj? Nemají zájem o vystoupení.

Návrh na zkrácení podán nebyl, ani návrh, aby se garanční výbor návrhem nezabýval, tudíž máme splněno a končím druhé čtení tohoto návrhu. Všem děkuji.

 

Otevírám bod

 

15.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 69/ - druhé čtení

Tento bod byl také přerušen. Byl přerušen 14. 11. 2018 na 20. schůzi a odročili jsme ho do 31. 12. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Radek Rozvoral, případně někdo další z navrhovatelů. Za garanční výbor pan poslanec Řehounek je připraven. Ptám se, zda má někdo ještě před zahájením z navrhovatelů zájem o vystoupení. Nikdo se nepřihlásil.

Připomínám, že usnesení rozpočtového výboru, což je garanční výbor, a ústavněprávního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 69/2 až 69/5.

Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Přihlášeného mám v tuto chvíli jednoho poslance, a to pana poslance Dominika Feriho. Nejsem si jistý, jestli jsem nečetl jeho omluvu. Četl. Nicméně není přítomen v sále, takže v tuto chvíli jeho přihláška propadá.

S přednostním právem pan Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, máme tady konečně ve druhém čtení návrh zákona, který se mnohým odpovědným jeví jako zbytečný, duplicitní, nebo dokonce šikanózní. Chápu. Co je jeho podstatou? Je to jednoduchý princip, a to že každý člověk, který hospodaří s veřejným majetkem, je za něj přímo zodpovědný. Chápu tedy, že se to tedy některým dosavadním lidem, kteří hospodaří s veřejným majetkem, jeví právě jako zbytečné, duplicitní nebo šikanózní, protože dnes v současné době není jasně deklarativně v podstatě řečeno, že je někdo také přímo hmotně odpovědný. V současnosti neexistuje jednotný a deklarativní zákon, který by jednoznačně určoval povinnost všem, kdo zacházejí s veřejným majetkem, tedy s majetkem nás všech. Analogií pro všechny by měla být Ústava. Ta jasně kodifikuje, tedy uzákoňuje, zdánlivě samozřejmé povinnosti a práva bez ohledu na to, že současně upravují i podřízené zákony.

Smyslem našeho návrhu je jasně, srozumitelně v zákoně ustavit povinnost takzvané péče řádného hospodáře pro všechny, kdo spravují veřejný majetek. Je to jednoduché a srozumitelné. Je to nejen pro soudce, ale i pro nás občany, že chceme jasnou deklaraci odpovědnosti.

Vážené dámy a pánové, bezesporu tu najdeme stovku záminek, proč odmítnout odpovědnost odpovědných. Na straně druhé neexistuje faktický důvod, proč tento zákon nepřijmout, zvláště ve světle pravidelných zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, který v současné době prošetřuje například zakázky na Ministerstvu školství. To jsou ty dotace na sport, resp. hospodaření s veřejnými penězi. Vidíme to na Ministerstvu práce a sociálních věcí například, co se týče těch problematických IT zakázek. Jak víme, NKÚ tam dal dvě trestní oznámení. Ale těch případů jsou opravdu stovky a stovky, kde v podstatě se zjistí, že se nehospodárně nakládalo s veřejnými prostředky, a v podstatě za současné právní úpravy nejde jasně uchopit a určit, kdo je vlastně za to zodpovědný, a aby ten daný člověk nebo ty dané osoby nesly nějakou hmotnou odpovědnost nebo vůbec odpovědnost v souvislosti s tou takzvanou péčí řádného hospodáře. To znamená, o to tady v podstatě jde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP