(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády (není přítomen žádný člen vlády), zahajuji další jednací den 26. schůze Poslanecké sněmovny a vítám vás tady, je 9 hodin.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní. V tuto chvíli na záznam, s kartou číslo 1 hlasuje pan předseda Stanjura, s kartou číslo 12 hlasuje pan poslanec Vrána. A máme tady dalšího zájemce, s kartou číslo 2 hlasuje pan poslanec Onderka.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Andrea Babišová - zdravotní důvody, Pavel Bělobrádek - zdravotní důvody, Marek Benda - rodinné důvody, Petr Dolínek bez udání důvodu, Dominik Feri do 9.45 z osobních důvodů, Radek Holomčík - zdravotní důvody, Milan Chovanec - zdravotní důvody, Miroslav Kalousek do 13 hodin zdravotní důvody, Jan Lipavský - zdravotní důvody, Eva Matyášová od 14.30 do 19.00 pracovní důvody, Petr Pávek od 14.00 do 16.00 zdravotní důvody, Marie Pěnčíková - pracovní důvody, Ondřej Polanský - zdravotní důvody, David Pražák od 14.00 do 19.00 pracovní důvody, Věra Procházková - zahraniční cesta, Karel Rais - pracovní důvody, Karel Schwarzenberg - zdravotní důvody, Julius Špičák - rodinné důvody, Helena Válková do 10 hodin zdravotní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš z pracovních důvodů, Jan Hamáček do 17 hodin z pracovních důvodů, Tomáš Petříček z pracovních důvodů, Robert Plaga z pracovních důvodů, Antonín Staněk do 11.30 pracovní důvody, Miroslav Toman do 14.30 pracovní důvody, Adam Vojtěch do 11.30 pracovní důvody a dodatečně ještě dorazila omluva pana Richarda Brabce do 12 hodin z důvodu účasti v Senátu, tedy z pracovních důvodů.

Dnes bychom měli pokračovat v projednávání bodů z bloku druhého čtení, poté bychom se věnovali dalším bodům podle schváleného pořadu schůze. Připomínám, že na 12.30 máme pevně zařazené body volební a zasedací pořádek - 227, 165, 166, 167, 167, 168, 169 a 170. Tak. Ptám se, zda ke schválenému pořadu má někdo zájem o vystoupení, změnu či přeřazení nějakého bodu. Nikoho v tuto chvíli nevidím, budeme tedy pokračovat podle schváleného programu.

 

Jako první je zde přerušený bod ze včerejšího dne. Je to

 

14.
Návrh poslanců Milana Hniličky, Patrika Nachera, Věry Procházkové,
Jaroslava Bžocha a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 241/ - druhé čtení

Projednávání jsme přerušili z časových důvodů v rámci obecné rozpravy. Připomínám, že usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu byla doručena jako sněmovní tisk 241/2 až 241/4.

Poprosím za navrhovatele pana poslance Milana Hniličku a zpravodaje garančního výboru pana poslance Stanislava Juránka, aby zaujali své místo u stolku zpravodajů. Mají případně nárok na vystoupení předtím, než budeme pokračovat, ale nemají zájem. Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě, do které je v tuto chvíli přihlášen pan poslanec Zlesák, kterému tímto dávám slovo.

Současně bych rád požádal kolegyně a kolegy o klid v sále. Případné debaty prosím přesuňte do předsálí. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslanec Radek Zlesák: Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych krátce odůvodnil svůj pozměňovací návrh pod číslem 1210 k tomuto sněmovnímu tisku. (Silný hluk v sále.)

Hlavní město Praha se v současné době potýká s nedostatkem kancelářských prostor. Nedostatek nabídek vede k růstu nájemného, které je řadově vyšší než v jiných částech republiky. Současný rozvoj digitalizace agend veřejné správě umožňuje, aby se ústřední státní orgány správy nacházely i mimo hlavní město. Umístění ústředních správních orgánů v regionech k jejich rozvoji mohou výrazně přispět, je vhodné zejména u nově vznikajících úřadů, které ještě nejsou ukotveny -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na chviličku přeruším. A opravdu důrazně žádám o klid v sále!

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji. Takže umístění těchto nově vznikajících úřadů v regionech, které ještě nejsou ukotveny v hlavním městě, a přemístěním tak není ohrožena kontinuita její činnosti.

Navrhuji, aby se sídlem nově vznikající Národní sportovní agentury stal Žďár nad Sázavou. Jako okresní město nabízí Žďár dostatečně technické, administrativní i vzdělání zázemí. I přesto, že řada činností agentury bude prováděna elektronicky, nelze si její agendu představit bez osobního kontaktu se sportovními organizacemi a sportovci samostatnými. Výhodou tak může být poloha Žďáru na Sázavou, který leží ve středu republiky. Je dobře dostupný z obou největších českých měst.

Dále bych rád i tímto pozměňovacím návrhem upozornil na postupnou centralizaci státní správy, kdy z bývalých okresních měst mizí úřady státní správy. Tím dochází k odlivu vzdělaných obyvatel těchto měst s vyšší kupní sílou. V těchto místech pak zůstávají nevyužité zmodernizované kancelářské budovy ve vlastnictví státu. Tak tomu je i ve Žďáru nad Sázavou.

Pokud mohu závěrem shrnout výhody tohoto svého pozměňovacího návrhu, Žďár se nachází dobře dopravně dostupný jak po železnici, tak po silnici. Leží ve středu republiky. Lze využít zrekonstruované administrativní budovy ve vlastnictví státu. Dostupná a kvalifikovaná pracovní síla. A včera tady pan zpravodaj zmiňoval, že všechna města se nachází na Moravě, všechna sídelní navrhovaná města se nachází na Moravě. Já bych rád podotkl, že Žďárem prochází bývalá zemská hranice mezi Čechami a Moravou. Takže s nadsázkou lze říci, že symbolicky umístěním úřadu agentury na tomto pomezí bychom se nepřiklonili ani k Čechám, ani k Moravě. A decentralizace státní správy a podpora ekonomického slabšího regionu.

Předem děkuji za podporu mého pozměňovacího návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. A s faktickou poznámkou chce reagovat pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobré ráno. Já bych chtěl reagovat na vystoupení svého předřečníka. Řekl, že Žďár je dobře dostupný ze dvou největších českých měst. Tak mě by zajímalo, která dvě největší česká města myslel. A možná bychom mohli do osudí vložit jména všech okresních měst a vylosovat sídlo. To mi přijde jako docela férový přístup.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. Děkuji. A pan poslanec Zlesák chce reagovat faktickou poznámkou.

 

Poslanec Radek Zlesák: Ano, omlouvám se za nepřesnost. Je dobře dostupný z velkých měst nacházejících se v České republice. Konkrétně z Prahy, z Moravy, ale i z Ostravy je to poměrně blízko. Jenom pro představu, je zde návrh pro Ostravu. Z mého pohledu je Ostrava v rámci decentralizace daleko lepší než Praha, s tím souhlasím. Ale vlakové spojení například Karlovy Vary - Ostrava je 7,5 hodiny minimálně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP