(Jednání zahájeno v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobrý den. Zahajuji další jednací den 26. schůze, všechny vás tu vítám.

Poprosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi oznámili, kdo hlasuje kartou náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tyto poslankyně a poslanci: Andrea Babišová - zdravotní důvody, Pavel Bělobrádek - zdravotní důvody, Jan Čižinský do 10 hodin pracovní důvody, Stanislav Grospič - zahraniční cesta, Tomáš Hanzel 16.30 až 19 hodin pracovní důvody, Milan Chovanec - zdravotní důvody, Miloslav Janulík - zahraniční cesta, Jiří Kobza - zahraniční cesta, František Kopřiva - zahraniční cesta, Radek Koten - zahraniční cesta, Karel Krejza - zahraniční cesta, Jaroslav Kytýr - zahraniční cesta, Ilona Mauritzová do 13 hodin - osobní důvody, Radka Maxová - rodinné důvody, Miroslava Němcová - zahraniční cesta, Pavel Růžička - zahraniční cesta, Julius Špičák - pracovní důvody, Jiří Valenta - pracovní důvody, Petr Venhoda mezi 15.30 až 19.00 - pracovní důvody, Pavel Žáček - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá premiér Andrej Babiš - pracovní důvody, Jana Maláčová - zahraniční cesta, Robert Plaga z odpoledního jednání z pracovních důvodů. Nyní je zde. Tak. To je pro tuto chvíli vše z omluv, které ke mně dorazily.

Opět pan poslanec Růžička ruší svou omluvu, je přítomen.

Dnešní jednání bychom zahájili projednáváním bodů z bloku třetího čtení, to jest body 144, 145 a 146, u kterých jsou splněné zákonné lhůty. Poté bychom pokračovali body z bloku zákony prvé čtení. Připomínám, že na 14.30 hodin máme pevně zařazený bod 80. A dále bychom pokračovali dalšími body z bloku zákony prvé čtení.

Nyní vystoupení k pořadu. První se hlásil pan předseda Chvojka s přednostním, poté pan předseda Faltýnek s přednostním, poté předseda Bartošek s přednostním. Prosím. - S náhradní kartou číslo 12 hlasuje pan místopředseda Hanzel. - Máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: A nejde mikrofon. (Předsedající: Už jde.) Už jde, tak jsem měl zazpívat. Hezké ráno, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Já bych chtěl navrhnout pevné zařazení nebo resp. přeřazení tisku 170, třetí čtení. Je to vládní návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. A chtěl bych prosím pevně zařadit tento bod jako bod č. 1 na pátek 1. února. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Jedná se o třetí čtení. A další je přihlášen pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já jsem včera večer, než jsme končili, stihl oběhnout pár svých kolegů, předsedů klubů, s tím, že jsem avizoval, že bych dneska ráno navrhl ty tři senátní vratky, které jsme včera nestihli doprojednat, abychom je pevně zařadili na dnešek odpoledne za ten pevně zařazený bod č. 80 jako druhý až čtvrtý bod. To znamená, jedná se o body 3, 4, 5, sněmovní tisky 132, zákon o státní službě, 137, volební zákon, a 175, autorský zákon na dnes odpoledne jako druhý až čtvrtý bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane předsedo. Já přicházím s žádostí, abychom dnes doprojednali bod Informace vlády ČR k řešení krizové situace na dálnici D1. Včera jsme ho nestačili ukončit a prohlasovat, tak přicházím s návrhem, abychom ho dnes zařadili pevně po senátních vratkách, jak říkal pan předseda Faltýnek, na dnešní odpoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S náhradní kartou číslo 13 hlasuje paní poslankyně Zahradníková Majerová. Majerová Zahradníková, obě dvě.

Nyní před začátkem schůze se mi hlásil pan poslanec Veselý k pořadu schůze, poté pan poslanec Lipavský.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám také návrh na změnu pořadu jednání. Prosím o pevné zařazení bodu, který je veden v této schůzi jako bod 86. Je to sněmovní tisk 278. Konkrétně se jedná o drobnou novelu zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Pro ty z vás, kteří vědí, tak je to to zrychlení invalidních vozíků z šesti kilometrů v hodině na patnáct kilometrů v hodině. Podle mého názoru je to naprosto nekonfliktní návrh. Pomůže to vozíčkářům. Projednáme ho velmi rychle.

Prosím o jeho zařazení na 12. 2. jako druhý pevně zařazený bod za již pevně zařazený bod.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Technická. V tuto chvíli je to číslováno jako bod 83 podle... (Poslanec Veselý: Pardon.) Ano. Tisk 278, v pořadu schůze je to teď jako 83. A na kdy, jsem se chtěl zeptat.

 

Poslanec Ondřej Veselý: V úterý 12. 2. jako druhý bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: V úterý 12. 2. jako druhý bod. Tak, děkuji. Nyní pan poslanec Lipavský.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedající, dovolte mi navrhnout pevné zařazení bodu č. 225, což je návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému, a to na 30. 1. ve 14.30 jako první bod.

Já si jenom dovolím poznamenat, že se jedná o aktuální otázku. K té komisi je to navrženo tak, že tam každá politická strana bude mít svého zástupce. A nevidím důvod, proč její zřízení odkládat. Když si to schválíme, může začít pracovat a budeme mít výsledky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Ve 14.30 pevné zařazení 30. 1. bod 225. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit k pořadu schůze. Není tomu tak, tak bychom se tedy hlasováním vypořádali s jednotlivými změnami.

 

Nejprve budeme hlasovat návrh pana předsedy Chvojky, který navrhuje z dnešního dne přeřadit bod 145, sněmovní tisk 170, třetí čtení, a zařadit ho na pátek 1. února jako první bod jednání. Víme všichni, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 19, přihlášeno je 162 poslanců, pro 158, proti 1. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP