(20.50 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Byly tady dva návrhy, jak ulevit řidičům, kteří skutečně používají dálnici D1, případně některou další, kde jsou ve větším rozsahu prováděny rekonstrukční práce. My jsme zmiňovali tu možnost osvobodit řidiče na tom úseku Praha-Brno, Brno-Praha a to je možné jenom dopravním značením, jaké známe například v okolí větších aglomerací. Klub ODS zmínil svůj návrh usnesení, aby vláda rozpracovala možnost zlevnění dálničních známek po dobu rekonstrukce, která nás ještě minimálně dva až tři roky čeká.

Takže tolik asi za mě jako shrnutí. Ještě jednou děkuji za diskusi. Já věřím, že i podvýbor, který tady zmiňovali kolegové, se bude touto situací zabývat, a pevně věřím, že se jí bude zabývat i vláda směrem do budoucnosti z hlediska plánování zásadních rekonstrukcí naší dopravní infrastruktury.

Jak už jsem avizoval, v podrobné rozpravě pak přednesu návrh usnesení za klub KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Omlouvám se, že jsem možná řekl, že končíme podrobnou rozpravu. Končím všeobecnou rozpravu v tuto chvíli. Hlásil se pan ministr, ale já vás, pane ministře, požádám, že bych nejdřív otevřel podrobnou rozpravu, abychom neotevřeli znovu všeobecnou. (Domluva s ministrem.) Jestli chcete závěrečné slovo? Já bych teď otevřel podrobnou rozpravu a pane ministře, jestli máte zájem o to, vystoupit na začátku podrobné rozpravy, tak prosím. Zahájil jsem podrobnou rozpravu a můžete vystoupit.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Já jsem chtěl jenom na závěr poděkovat za převážně konstruktivní debatu. Chtěl bych slíbit, že se těmi věcmi, které tady jsou, zabývat budeme. (V sále je velký hluk.)

Jenom dvě krátké poznámky. Já na ministerstvu nejsem pět let, jsem tam čtyři léta. ANO to má pět let, s tím souhlasím, a děláme všechno pro to, aby se tam ty věci spravily, a ony se podle mého názoru spravují. Já jsem se nevymlouval na minulost. Jenom bych chtěl tady říct, že jsme zahájili 133 kilometrů nových dálnic bez D1, což je číslo, které je srovnatelné i s panem Šimonovským, který tady byl zmiňován, ale teď ho nezmiňuji v jiném směru, jenom v tom, jaká je statistika.

Jenom jedna poznámka, která tady padla. Budeme se zabývat i tím, jestli můžeme na těch úsecích ty zálivy udělat. Není to jednoduché, ale dám ten úkol okamžitě ŘSD do nových úseků.

A co tady říkal ještě pan kolega Jurečka, že bychom v těch nových úsecích mohli udělat tři pruhy. To bychom měli velký problém. Protože pokud bychom navrhli tři pruhy, tak jdeme do EIA územního rozhodnutí, výkupu pozemků, a v podstatě bychom tu rekonstrukci nebo modernizaci posunuli o nějakých pět let. A to si myslím, že si nemůžeme na D1 dovolit, protože by se ty úseky mezitím rozpadly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní tedy podrobná rozprava. Mám tři přihlášky. Prosím pana poslance Kaňkovského.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobrý večer. Jak už jsem avizoval v úvodním slovu, představím vám návrh usnesení za poslanecký klub KDU-ČSL s tím, že vás chci potom požádat, abychom hlasovali usnesení po bodech, aby měl každý možnost se svobodně rozhodnout, který bod z usnesení podpoří.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k mimořádnému bodu Informace vlády České republiky ke krizové situaci na dálnici D 1.

1. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic selhalo při zajištění průjezdnosti dálnice D1 v zimním období.

2. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby neprodleně zajistila prostřednictvím Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic takové kroky, které povedou k urychlenému obnovení plného provozu v omezeném úseku dálnice D1, toho času se jedná o úsek 94 až 105 v obou směrech, a to tak, aby další uzavírka byla povolena nejdříve od 1. 4. 2019.

3. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby v termínu do 31. března 2019 navrhla takové legislativní i nelegislativní kroky, které omezí rizikové chování řidičů kamionové dopravy.

4. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby v termínu do 30. června 2019 připravila komplexní plán rekonstrukce páteřních komunikací v České republice s důrazem na minimalizaci rizik spojených s omezením provozu v opravovaných úsecích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, předejte návrh usnesení a shromažďujte další. Prosím pana poslance Polanského.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, poslanci, já zopakuji usnesení, které jsem přečetl již v obecné rozpravě: Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby zpracoval nezávislý audit postupu Ředitelství silnic a dálnic při plánování, realizaci a supervizi zakázky D1, modernizace úsek 12, exit 90 Humpolec až exit 104 Větrný Jeníkov. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a prosím pana poslance Skopečka.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji. Také ještě jednou dobrý večer. Rovněž zopakuji své navržené usnesení, a sice: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ukládá ministru dopravy připravit na rok 2020 zlevnění dálničních kuponů pro motoristy reflektující nedostatečnou kvalitu a průjezdnost klíčových částí silniční infrastruktury.

Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byly všechny přihlášky. Paní poslankyně. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já bych poprosila jako místopředsedkyně poslaneckého klubu na přestávku v délce tří minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tří nebo čtyř? Tří. Já vám děkuji. Nicméně myslím, že během jedné minuty poté nemůžeme stihnout ani závěrečná slova, ani hlasování, takže já bych v tuto chvíli ukončil dnešní jednací den, přerušil tento bod a sejdeme se zítra nad navrženým programem.

 

(Jednání skončilo ve 20.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP