(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. To byla poslední přihláška do rozpravy, kterou jsem měl. Ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli se hlásí se závěrečným slovem zástupce Senátu, zástupce předkladatele, zpravodaj. Není tomu tak.

Budeme postupovat podle jednacího řádu. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o našem jednacím řádu. K přijetí následujícího usnesení je potřeba - zagonguji. Budeme potřebovat 101 hlasů. Prosím o nastavení kvora. Děkuji.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 109/7."

Rozhodneme v hlasování číslo 16, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 184 poslanců pro 129, proti 31. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat.

 

Děkuji navrhovatelům, děkuji zástupci Senátu a zpravodaji a končím tento bod.

S přednostním právem mimo body se po vystoupení paní kolegyně Valachové hlásí pan předseda Miroslav Kalousek. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já bych chtěla poděkovat Sněmovně za tak velkou podporu a obnovení nemocenské pro zaměstnance od 1. července 2019. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan předseda Miroslav Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já pevně doufám, že mě nikdo nebude podezírat z toho, že bych chtěl hlasovat pro. Přesto na sjetině mám "A", takže si dovoluji pro zvukový záznam říct, že jsem chtěl hlasovat proti, došlo zřejmě k technické chybě, ale nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ve stenozáznamu bude vaše vyjádření, které je jiné, než je elektronický záznam o hlasování. Pan předseda Kováčik. Pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Nestává se často, kdy člověk má pocit, že se něco podařilo. Dovolte i mně, abych i panu kolegovi Kalouskovi, byť se spletl, pouze spletl, poděkoval za to, že dlouhodobý programový cíl KSČM byl tímto splněn. Doufám, že nám to vydrží, a děkuji všem, kdo se podíleli na předložení, na odůvodnění, na vypracování toho návrhu i na tom, kdo jste teď hlasovali poté, co se nám to vrátilo ze Senátu, pro. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně Brzobohatá máte slovo.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Já bych jenom chtěla říct, že jsem hlasovala pro, a na sjetině mám, že jsem hlasovala proti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To je také pro stenozáznam. Paní poslankyně Brzobohatá.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji. Pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Tak to jsme vlastně s paní kolegyní, která mluvila přede mnou, vypárováni a ten výsledek věrně zobrazuje většinovou vůli Sněmovny.

Dovolte jenom stručnou repliku na pana předsedu Kováčika. Já jsem se nespletl. Budoucnost ukáže, že se spletli všichni ti, kteří tohle prosadili. Ale je to většinová vůle a já ji respektuji. Jenom znovu zdůrazňuji, že jsem byl vždycky proti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A pokud nikdo nic nemá k výsledku hlasování, pro stenozáznam žádný příspěvek, budeme pokračovat druhým dnešním bodem a tím je

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 71/8/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 71/9. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi senátorku Annu Kubáčkovou.

Žádám za navrhovatele, aby k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům se vyjádřil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní senátorko, budu velmi stručný, protože k tomuto návrhu se zde vracíme opakovaně. Při posledním projednávání tohoto návrhu Poslaneckou sněmovnou tady poměrně přesvědčivá většina více než 150 poslanců přijala znění, ke kterému posléze Senát přijal několik pozměňovacích návrhů, a vy teď stojíte před rozhodnutím, zda bude přijata senátní verze, nebo zda bude přijata sněmovní verze, hypoteticky zda nebude přijata verze žádná. Za sebe říkám, a je to i názor mých kolegů z Ministerstva spravedlnosti, že jako vhodnější se nám jeví verze, nad kterou jsme strávili hodiny a hodiny času. Verze, kterou přesvědčivou většinou schválila Poslanecká sněmovna, a to z důvodu, že jinak řeší problematiku dluhové pasti uspokojivým způsobem a zároveň, a to je poměrně podstatné, je pro dlužníky motivující a není nespravedlivá vůči věřitelům. Motivující pro dlužníky je v tom smyslu, že je zásadně nepřímo nutí, aby se zapojili do transparentního ekonomického procesu, aby se snažili vydělávat a splácet své dluhy. Pro věřitele potom v tom, že jim garantuje, že alespoň část jejich pohledávky bude splacena.

Zároveň bych chtěl uvést, že ta Sněmovnou schválená verze neznamená nějaké výrazné navýšení administrativy soudů, naopak, tam byla schválena řada věcí, které se týkají procesu před soudy, které by měly soudům výrazněji odbřemenit.

A ještě podotýkám, že ten návrh neobsahuje žádnou procentní hranici vyjádřenou poměrem dluhu, který by měl být podmínkou pro to, aby někdo dosáhl svého oddlužení. Někdy se mluví o těch 30 procentech, ale ta tam nejsou proto, aby řekla, kdo nesplatí 30 procent, nebude oddlužen. Ta jsou tam jenom proto, abychom určili, v jakém rozsahu bude soud dokazovat splnění podmínek oddlužení. Protože ten, kdo splatí více než 30 procent, u něho bude dána právní domněnka, vyvratitelná právní domněnka, že podmínky oddlužení splnil, a u těch ostatních, kteří splatí méně než 30 procent, bude potom probíhat rozsáhlejší dokazování, které ale bude vycházet z toho, co v zásadě soudu bude známo z předchozích - zpravidla pěti let. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP