(15.40 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, byli jsme teď svědky takových přestřelek. Já bych ráda přednesla stručné stanovisko za klub Pirátů s tím, že si myslíme, že takové přestřelky úplně potřeba nejsou. Tohle totiž není skutečné žádné bitevní pole. Tady to je hledání nějakého řešení, které zase o něco vyváží tu vychýlenou rovnováhu, která byla vlastně v minulosti v pohledu na nemocnost.

Jde o to, že my jsme vlastně upřednostňovali jako země podporu těch lidí, kteří se dostanou do dlouhodobé nemoci, ale nedávali jsme nějaký kompromis, nějaký podpůrný mechanismus pro ty, kteří mají nízké platy a je pro ně opravdu velký problém být nemocní ten jeden týden. Takže to, o čem se dneska tady znovu mluví, je vlastně ukázka nějakého navracení rovnováhy z nulové mzdové kompenzace k těm 60 procentům. A je dobré si říct, že stejně přeci spousta firem, spousta podniků se snaží mnoha způsoby motivovat své zaměstnance, aby nebyli nemocní, aby o sebe pečovali, různými způsoby, ať už různé pobídky v předcvičení, chození do třeba fitness center, ale také různé finanční pobídky, že kdo měsíc nebyl nemocný, dostane přidáno. To tady všechno už zaznívalo v těch diskusích. Pojďme se zaměřit na tohle, že stejně na nemocnost má obrovský vliv to, jaká je situace v práci. To, jaké tam panují vztahy. To, jak se tam celkově lidem dobře pracuje nebo ne.

A krom toho, že zejména lidé s nízkými platy velmi výrazně pocítí i těch 60 procent ze mzdy při tom prvním týdnu nemoci, tak ještě jednu věc si připomeňme. Přece je to opravdu i na zodpovědnosti lékařů, kteří posuzují, zda je ta nemocenská oprávněná, nebo nikoli. Zkusme se na to podívat i tím, že je to i o zodpovědnosti těch, kteří posuzují.

A poslední závěrem. Často tady zaznívá, že minulost byl nějaký kompromis. Ale přitom když se na to člověk zaměří podrobněji, tak to spíš byla taková opravdu výrazná přetlačovaná zaměstnavatelů. Dnes víme, že samozřejmě situace z mnoha odvětví není jednoduchá, zejména pro výrobní odvětví je dnešní nedostatek pracovních sil obtížný, ale přeci řešením není to, aby si lidé brali kvůli nemoci dovolenou. Řešením je, aby takovým způsobem se nastavily jak platy a mzdy, aby lidé věděli, že se jim vyplatí chodit do práce, tak i celkové fungování na tom pracovišti, aby neměli žádný důvod být případně nemocní, i když tak úplně nemocní nejsou. Ale to je skutečně potřeba vzít všechno v potaz. (V sále je hlučno.)

A poslední poznámka. Ještě je v téhle debatě důležité zdůraznit, že vlastně nikdy nebude snadné úplně vyvážit ty všechny pohledy. A to, že osobám samostatně výdělečně činným -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid, aby diskuse na jiné téma byly v předsálí, abyste měla možnost říci své stanovisko. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Olga Richterová: Že OSVČ se často dostávají do svízelných situací, když jsou nemocní, to je pravda. Ale není řešením to, aby se do podobně svízelných situací dostávali i ti, kteří jsou zaměstnaní. To by ničemu nepomohlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Richterové. Pokračujeme v diskusi vystoupením paní poslankyně Hany Aulické Jírovcové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. (Neklid v sále.)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové. Já už sama opravdu nechci zdržovat. Já myslím, že neustále opakující argumenty, které jsme dnes slyšeli, jsme opravdu poslouchali i v těch předcházejících čteních. A já vnímám vrácení Senátu a postavení se k tomuto návrhu jako velice nešťastné a je mi velice líto, že zrovna Senát odmítl vlastně zrušení karenční doby, protože si myslím, že toto opatření je opravdu nutné a myslím si -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, i vás přeruším. Požádám Sněmovnu opravdu o klid. Jde o poslední vystoupení, takže případné diskuse na jiné téma posuňte v čase, a můžeme se s tímto tématem vypořádat v klidu. Děkuji, pokračujte.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji. Tak já bych vám jenom opravdu chtěla zase říci, že se tady bavíme o kompenzacích zaměstnavatelům, benefitech. Ale my hovoříme s těmi zaměstnavateli i z té pozice vlastně prosazování zrušení karenční doby. A vesměs samozřejmě je to takové opatření - no víte, líbí se nám to, nelíbí se nám. Ale že by to mělo zásadní dopady na nějaké krachování nebo velké dopady pro samotné zaměstnavatele, tak i oni to tak nevnímají.

Navíc jsou si vědomi, jak už tady bylo řečeno, že první tři dny nemoci jsou pro ty zaměstnance, ale i pro zaměstnavatele zásadní. A myslím si, že už i několikrát jsme si to řekli z hlediska lékařského, a vlastně se to neustále omílá. A já vždycky říkám, že pro toho zaměstnavatele je přece lepší mít krátkodobě nemocného zaměstnance, který se řádně vyléčí a nebude se bát o to, že i při nižší mzdě bude mít katastrofální dopad neplacení prvních tří dnů pro jeho rozpočet, na které je samozřejmě navázána rodina, a nemusí se bát, ale především ten zaměstnavatel ví, že ten zaměstnanec se bude snažit i on sám přijít do té práce co nejdéle. Anebo z nich dělat tím, že budou přecházet ty nemoci, a vytvářet ze svých zaměstnanců dlouhodobé nezaměstnané, resp. nemocné.

Zneužívání tohoto systému. Já si myslím, že zneužívači byli a vždycky budou. A to procento si nemyslím, že by se zásadně navýšilo jenom proto, že se zruší karenční doba. I ta spoluúčast státu, jak je tady deklarována, tak víceméně, ona už kolegyně Kateřina Valachová to zmínila, že ta spoluúčast státu je opravdu značná. A ty kompenzace, které vlastně v průběhu i v zavedení té karenční doby pro ty zaměstnavatele byly, tak si myslím, že už jsou dosti velké, a my se pohybujeme v několika miliardách. I když se mnou třeba určitě - pan předseda Stanjura na mě kouká prostřednictvím pana předsedajícího, nebude určitě souhlasit. Každopádně my vnímáme i v rámci těch benefitů a my se s tím potkáváme dennodenně, že naši zaměstnavatelé hledají benefity už ve všem možném, aby nalákali zaměstnance. A myslím si, že zrušení karenční doby je něco, co je opravdu nepoloží. A proto bych apelovala na Sněmovnu, aby opravdu přehlasovala rozhodnutí Senátu a zrušení karenční doby už definitivně podpořila, protože je to ve prospěch zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové. A mám faktickou poznámku pana poslance Zbyňka Stanjury. A opět, než mu udělím slovo, požádám sněmovnu o klid. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak už jenom závěrečné slovo. My podporujeme názor a postoj Senátu.

Kdybych měl shrnout postoj předkladatelů a podporovatelů, jako mých předřečníků, předřečnice, tak je to asi takhle. Já vám vezmu stovku a teď jsem tak hodný, že vám padesát vrátím. A oceňte, jak jsem hodný. Zapomněli v těch ekonomických úvahách a v těch úvahách o tom, že když se zavedla karenční doba, že se zrušilo zdravotní pojištění, které si platili jednotliví zaměstnanci. O tom nikdo nemluví. To nikdo tady neřekl, paní předkladatelko prostřednictvím pana místopředsedy. To znamená, používáte jednostranné argumenty.

Já jenom zopakuji ten hlavní důvod, proč jsme proti. My jsme byli připraveni tady podpořit, pokud bychom se shodli na té kompenzaci zaměstnavatelům. Ale pro vás jsou zaměstnavatelé, podnikatelé, živnostníci jakoby podezřelí. Mají toho moc, tak proč bychom jim to měli všechno kompenzovat? Přitom byla tady možnost zavést karenční dobu a současně ty náklady kompenzovat zaměstnavatelům. To ruku v ruce hnutí ANO, sociální demokraté a komunisté odmítli. Pak se nedivte, že to Senát navrhl zamítnout. A nedivte se tomu, že budeme hlasovat v souladu se stanoviskem Senátu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP