(14.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

A jako druhý návrh paní poslankyně Pekarové Adamové zařazení bodu 64, sněmovní tisk 214, novela trestního zákoníku týkající se množíren a nakládání se zvířaty, v pátek 25. 1. jako první bod v tuto chvíli, když ten první návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. (Šum v sále.) Omlouvám se. Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno je 187 poslanců, pro 90, proti 6. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat návrh pana poslance Marka Výborného, který navrhuje nové zařazení bodu 53, sněmovní tisk 159, novela zákoníku práce, na 23. ledna jako první bod bloku prvních čtení, tzn. na odpolední jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 12, přihlášeno 187, pro 83, proti 22. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Ondráček pouze na záznam vzal zpět svůj návrh, tudíž nebudeme hlasovat o tomto návrhu.

 

Jako poslední je zde návrh pana předsedy Stanjury, abychom sněmovní tisk 254, bod 81, zařadili ve středu 23. 1. ve 14.30? (Poslanec Stanjura napovídá z místa.) Jako třetí bod odpoledne. Nejprve budeme hlasovat o tomto zařazení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno 187, pro 80, proti 39. Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme ještě hlasovat alternativní zařazení, že by to bylo ve stejný den jako třetí bod bloku prvých čtení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování číslo 14, přihlášeno je 187 poslanců, pro 82, proti 28. Tento návrh také nebyl přijat.

 

Tím jsme se tedy vypořádali se všemi návrhy, které byly v tuto chvíli předneseny, a budeme tedy pokračovat ve schůzi tak, jak byl schválen právě její pořad. Nyní budeme hlasovat o celku, máme začátek schůze. Omlouvám se. S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedo. Já už jsem se lekl, že o celku hlasovat nebudeme, protože před hlasováním o celku jsem chtěl sdělit naši pozici.

Já si opravdu nepamatuji za těch 28 let, co se pohybuji v české politice, tak skandální jednání, že by moc výkonná, v tomto případě Kancelář prezidenta republiky, ať už pan prezident sám, nebo kancléř, naprosto brutálně a cynicky se snažila ovlivnit nezávislé rozhodování soudců.

Rozhodování nezávislých soudců je jedním z pilířů právního státu. Pokud se chcete, kolegové, tvářit, že vám to nevadí, tak neříkáte nic jiného, než že je vám právní stát ukradený. My jsme byli přesvědčeni, že Sněmovna o tom nemůže nediskutovat, že o tom nemůže vést debatu a že není možné, abychom přijali nějaké usnesení, co si o tom myslíme. Nicméně poslanecké kluby ANO, ČSSD, KSČM a SPD říkají: nás to nezajímá, pan prezident ať si porušuje právní řád, jak chce. Ale pak promiňte, pak z našeho pohledu jsme přesvědčeni, že jste se zpronevěřili svému ústavnímu slibu. Nic víc, nic míň. Vy jste skládali slib na to, že budete respektovat Ústavu a právní řád České republiky. A vy rezignujete na to, že právní řád a ústavní principy vlády České republiky budete bránit, když se prezident republiky dopouští viditelné zvůle před vašima očima, a vy říkáte: my to nechceme vidět!

My jsme se pokusili zařadit tento bod na jednání Sněmovny. Vy jste se zachovali tak, jak jste se zachovali, podle mého názoru hanebně, a proto nemůžeme hlasovat pro návrh schůze jako takový. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Přistoupíme tedy k hlasování o schválení pořadu 26. schůze.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 15, přihlášeno 186, pro 129, proti 7. Návrh byl přijat. Konstatuji, že byl schválen pořad 26. schůze.

 

S přednostním právem pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem chtěl jenom říct, že není všem dnům konec. Ta záležitost si myslím, že je poměrně závažná, bude ji projednávat podvýbor ústavněprávního výboru. Takže pokud podvýbor doporučí, aby se ta věc dostala prostřednictvím ústavněprávního výboru na plénum Poslanecké sněmovny, tak ji navrhneme dozařadit. A věřím, že v tom případě to dozařazení nebude nikdo vetovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Jako první otevírám bod

 

1.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 109/7/ - zamítnutý Senátem

Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 109/8. Já mezi námi vítám pana senátora Vilímce, který už i zaujal své místo. Poprosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřila paní poslankyně Kateřina Valachová. A opět poprosím o klid v sále, aby paní poslankyně měla možnost vystoupit. Prosím. (Hluk v sále.)

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážení poslanci, vážené poslankyně, vážená vládo, vážený pane předsedo, dovolte mi, abych za předkladatele, sociálně demokratické poslance a poslankyně, krátce uvedla znovu tady v Poslanecké sněmovně novelu zákona, kterou již jednou Sněmovna schválila, Senát bohužel tuto novelu zamítl, a jejímž cílem je jedna jediná a podle našeho soudu poctivá věc, aby v České republice v době hospodářského růstu zaměstnanci a zaměstnankyně měli jistotu, že pokud jsou účastni na pojištění, tak v době nemoci jsou již od prvního dne účastni na náhradě za ztrátu výdělku a mají jistotu, že nejsou za nemoc trestání. Návrh tedy počítá s tím, aby od 1. července 2019 -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás přeruším na okamžik a poprosím o klid v sále!

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Návrh tedy počítá s tím, aby od 1. července 2019 zaměstnanci a zaměstnankyně v České republice měli obnovenou náhradu mzdy ve výši 60 % vyměřovacího základu, což je tedy laicky řečeno polovina mzdy, polovina platu, od prvního dne nemoci.

Návrh nezapomíná ani na zaměstnavatele. Podle našeho názoru kompenzace směrem k zaměstnavatelům jsou dostatečné, činí zhruba 3,5 mld. korun. Stejně tak chci zdůraznit, že tyto výdaje, investice podle nás směrem ke zdraví zaměstnanců, jsou kryty státním rozpočtem. Z toho důvodu také došlo ke kompromisu tady ve Sněmovně v tom smyslu, aby účinnost zákona nastala 1. července 2019. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP