(14.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Nyní pan poslanec Radovan Vích.

 

Poslanec Radovan Vích: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo, chtěl bych požádat o změnu pořadu dnešní schůze, a sice za pevně zařazené pevné body, to znamená zákony zamítnuté Senátem nebo vrácené Senátem, zařadit jako další bod bod číslo 11, sněmovní tisk 203, zákon o pobytu cizinců ze zemí mimo Evropské unie. Bylo to přerušeno v rozpravě a já bych vás chtěl požádat o podporu tohoto návrhu, abychom toto mohli pustit, načíst případně další pozměňovací návrhy a pustit to do třetího čtení. Žádám vás tedy o podporu změny pořadu schůze ve smyslu mého návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další paní poslankyně Pekarová Adamová k pořadu schůze.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolím si vás požádat o předřazení dvou bodů, které jsou zařazeny na tuto schůzi, ale protože jsou oba v takovém pořadí, že je velmi nepravděpodobné, že by se na ně dostala řada, tak bych vás ráda požádala o jejich pevné zařazení.

Konkrétně se tedy jedná o bod číslo 54, což je sněmovní tisk 162, což je společný návrh poslaneckých klubů TOP 09, STAN a KDU-ČSL, který vypouští ze zákona ustanovení o minimálním vyměřovacím základu u zaměstnanců a na něj navazující ustanovení. Vyměřovací základ by tedy činil vždy skutečně dosažený příjem a zaměstnavatel by nebyl povinen odvádět za zaměstnance s vyměřovacím základem, který je nižší než dosavadní takzvaný minimální vyměřovací základ, rozdíl pojistného. Účelem a smyslem navrhované právní úpravy je odstranit znevýhodnění pro zkrácené úvazky, které z pohledu předkladatelů je právě způsobeno stanoveným minimálním vyměřovacím základem.

Tento návrh v Poslanecké sněmovně čeká již od června minulého roku na své projednání v prvním čtení. A vzhledem k tomu, že se týká pracovního trhu a možnosti zapojení se tisíců, možná desetitisíců lidí, kteří dneska z různých důvodů, ať už jsou to třeba rodiče malých dětí, nebo nějaká jiná skupina, třeba lidi již v předdůchodovém věku, kteří by se rádi zapojili do pracovního procesu, ale nemohou na plný úvazek, a zkrácený úvazek je pro ně právě kvůli zákonnému nastavení nevýhodný, tak může pomoci jak zaměstnavatelům, tak těmto konkrétním lidem a přitom rozhodně nikomu neuškodí. Takže je to prospěšná novela, která může velmi pomoci i právě v současné situaci na pracovním trhu. Co se týče data zařazení, tak vás žádám, abychom jej předřadili na tento pátek, a to jako první bod v bloku prvních čtení.

Hned vzápětí bychom mohli projednat tedy další bod, který prosím o předřazení, a to je další má prosba. Je to bod číslo 64, sněmovní tisk 214, kterým je poslanecká novela trestního zákoníku. Pod tím je podepsáno dokonce 77 poslanců ze 7 poslaneckých klubů. Smyslem je zpřísnění postihu nevhodného nakládání se zvířaty, včetně nakládání v takzvaných množírnách. Navrhuje se dosavadní závažnější přestupková jednání kriminalizovat jako trestný čin. A novela také reaguje právě na množírenský byznys.

Vláda k návrhu zaujala neutrální stanovisko. V Poslanecké sněmovně však opět od července minulého roku tento návrh pouze leží. A byť jsem vás už mnohokrát žádala o předřazení, tak tomu tak zatím nebylo. Myslím si, že vzhledem k té velké shodě, která byla už při samotném předkladu, a vzhledem k tomu neutrálnímu stanovisku vlády tato novela má velkou šanci projít a bylo by vhodné ji už konečně v prvním čtení projednat. Proto ji tedy prosím zařaďme na bod jednání jako pevně zařazený druhý bod bloku prvních čtení tento pátek, tedy za ten první, pokud projde ten můj první návrh, a vypořádejme se prosím s těmito návrhy, které mají možnost pomoci lidem v této republice a také přísněji trestat a postihovat nevhodné nakládání se zvířaty.

Děkuji vám za podporu obou návrhů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Marek Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si požádat o pevné zařazení bodu číslo 53. Jedná se o návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 159. Ano jedná se o evergreen, zvýšení příplatků pro třídní učitele a pro učitele vykonávající specializované činnosti.

Ten návrh zákona byl rozjednán, zbývá hlasovat v prvním čtení. To jsme nestihli, jestli se nepletu, na červnové schůzi. A už více jak půlrok je ten zákon zařazený v programu a nikdy se k němu nedostalo. Myslím, že na potřebě podpory vzdělávání a podpory učitelů se tady všichni shodneme, každý to říkáme. Pojďme tedy pro to něco udělat. Vláda miniaturní krok udělala, protože navýšila příplatky třídním o 100 korun, nicméně to je v rámci celého toho systému naprosto marginální a zanedbatelné.

Takže se mi chce říci stokrát nic umořilo vola. Já bych vás chtěl poprosit o pevné zařazení, ať už to konečně doprojednáme a jsme schopni to připravit například s účinností od 1. září, tedy od začátku nového školního roku, kdy by to pro ty učitele určitě bylo vítaným povzbuzením. Dovoluji si požádat o zařazení napevno, a sice na zítřek, to znamená na středu 23. ledna, jako první bod v bloku prvních čtení. To znamená první bod odpoledního programu schůze. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je přihlášen k pořadu schůze pan poslanec Zdeněk Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolím si - v minulosti jsem byl předkladatelem sněmovního tisku číslo 70, na této schůzi zařazeného jako bod číslo 51. V loňském roce jsme projednávání tohoto bodu přerušili do té doby, než obdobný návrh, který byl obsažen v jiném sněmovním tisku, projde celým legislativním procesem. Vzhledem k tomu, že se tak stalo a ten můj pozměňovací návrh, který se týkal korupčního trestného jednání, a šlo o drobnou úpravu trestního řádu, je obsažen, nebo byl obsažen ve sněmovním tisku číslo 79 a prošel celým legislativním procesem, to znamená, že byl podepsán i prezidentem republiky a vyšel ve Sbírce zákonů, to znamená, že nabyl účinnosti, není tedy důvod, abychom tento tisk už dále projednávali, a proto žádám o stažení tohoto sněmovního tisku číslo 70, bod 51.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jenom upřesnit - berete ho jako za navrhovatele zpět, a tudíž o něm nemusíme hlasovat, nejedná se o třetí čtení? (Poslanec Ondráček: Ano, beru zpět sněmovní tisk číslo 70.) Ano děkuji, beru na vědomí.

Tak s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: S přednostním právem - nikoho jsem nepředběhl. To nevadí. Já jsem se v minulých dnech dočetl, že vláda se rozhodla, že opět odkládá zrušení superhrubé mzdy, že neplánuje zjednodušení, ani to mírné snížení daní, které bylo v tom původním vládním materiálu v daňovém balíčku, když šlo do připomínkového řízení, a zdůvodněním je... (Odmlka pro hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím diskutující, aby nerušili řečníka, zvlášť v bezprostřední blízkosti řečnického pultu. Děkuji. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP