(16.00 hodin)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Pane poslanče, je velká škoda, že jste nebyl poslanec za první vlády ODS. Víte, my tady máme ty systémy - máme ADIS na Ministerstvu financí od roku 1993, máme OKsystem od roku 1993 a tak hezky jsme zdědili těch investic za 125 mld., které nás stojí 25 mld. Škoda, že někdo na začátku, když jsme začali budovat tržní ekonomiku, nevymyslel, že bychom mohli mít nějaké centrální IT systémy. Takže já vám k té otázce odpovím, protože já nejsem ministr pro místní rozvoj, ale určitě paní Dostálová vám napíše k tomu dopis. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tím, že je naplněn čas 16.00 hodin, kdy je možné podat poslední ústní interpelaci na premiéra vlády České republiky, nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Než vyzvu prvního poslance, přečtu omluvu z dnešního dne. Od 16 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Richter.

Takže já bych poprosil poslance Stanislava Blahu (přečteno Bláhu), aby přednesl interpelaci na ministra dopravy Dana Ťoka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Ondřej Profant.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane předsedající, opět se musím ohradit proti komolení mého příjmení. Já nejsem zdaleka tak vtipný jako můj kolega Bláha s dlouhým a. Já se jmenuji Stanislav Blaha, takže poprosím příště, aby k tomu nedocházelo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já se omlouvám, ale četl jsem tak, jak mám napsáno. Blaha.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vy jste četl Bláha, ale to je jedno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak to byla moje chyba.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Poprosím o nový čas tedy.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, prosím nový čas. (Na světelné tabuli byly stopky spuštěny znovu.)

 

Poslanec Stanislav Blaha: Vážený pane ministře, tak jsme se dozvěděli, že postavit kanál Dunaj-Odra-Labe by stálo asi 600 mld. korun. Analýza trvala tři měsíce a stála dalších 22 mil. korun a to nepočítám DPH. Když už jsme u megalomanských vizí, mohli bychom rovnou zvážit i prokopání tunelu do Chorvatska, v létě tam jezdí hodně lidí a určitě by jim to urychlilo cestu.

Ale zpět do reality. V Česku je momentálně problém dostat se autem z bodu A do bodu B a do toho sem tam spadne nějaký most. Chápu, že pouštění parníků po Moravě vypadá lákavě kvůli budování těžkého průmyslu. Ty doby jsou už ale dávno pryč. Pojďme řešit důležitější věci. U nás na Zlínsku máme třeba hned dvě nedokončené dálnice, a to už hezkých pár let. Ptám se vás proto, pane ministře, jestli není na čase celou tu směšnou vizi kanálu na Moravě definitivně opustit a řešit reálné problémy občanů této země. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vážený pane poslanče Blaho prostřednictvím pana předsedajícího, já se pokusím tu interpretaci nepojmout v tom veselém módu, který jste nastolil vy. Nechci tady rozebírat, v čem je problém těch věcí, které jste tady říkal. Na druhé straně bych rád řekl, že Ministerstvo dopravy se zabývá rovněž strategickými věcmi, mezi které posouzení toho, zdali kanál Odra-Dunaj-Labe má svůj smysl, nebo nemá svůj smysl, prostě dělá. Je to jedna z jeho povinností a nevidím na tom vůbec nic špatného. Ta studie proveditelnosti průplavního spojení byla zadána na základě usnesení vlády k politice územního rozvoje - usnesení vlády ČR č. 49 ze dne 19. ledna 2011. Takže ministerstvo je v tomto případě povinno usnesení vlády plnit s cílem prověřit opodstatněnost územní ochrany tohoto projektu a na základě programového prohlášení vlády z roku 2013, které také plníme.

Studie proveditelnosti byla dokončena a v současné době probíhá připomínkové řízení monitorovacího výboru projektu. Připomínky členů bude ještě nutné zapracovat do vlastní studie. Monitorovací výbor je složen ze zástupců jednotlivých ministerstev, univerzit, krajů, zainteresovaných subjektů včetně mezinárodního zastoupení Slovenska a Polska.

Při výpočtu výsledků ekonomického posouzení se postupovalo v souladu s metodikou pro hodnocení ekonomické efektivnosti. Z dosavadních výsledků vyplývá, že projekt se jeví z ekonomického hlediska jako opodstatněný zejména ve variantě propojení řek Dunaj a Odra, labská větev koridoru z důvodu velmi vysokých investičních nákladů - dlouhé plavební tunely - snižuje efektivitu celého projektu. Velmi důležitým navazujícím krokem pro schválení materiálu vládou ČR bude hodnocení vlivů na životní prostředí, kde lze očekávat významné střety jak s ochranou přírody, tak i v oblasti vodního režimu v krajině. Předložení materiálu vládě se předpokládá v průběhu února roku 2019.

Takže shrnuto, my jsme splnili úkol, který nám uložila vláda. To se ve vládě tak dělá. A jestli je váš názor na ten kanál nějaký, tak to je v pořádku a ten vám samozřejmě nikdo brát nemůže. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem o doplňující otázku? Ano, pan poslanec Blaha má zájem.

 

Poslanec Stanislav Blaha: Děkuji, pane ministře. Já jsem použil takového trošku odlehčeného tónu, na druhou stranu ten problém je skutečně velmi vážný, protože bez ohledu na to, jestli se ten kanál staví, nebo nestaví, tak pro města a obce po trase toho hypotetického kanálu to znamená obrovské problémy, protože to blokuje území. Jsou tam dány limity, které pro každou stavbu, například pro dopravní, znamenají, že musí být v parametrech kanálu Dunaj-Odra-Labe. To území je v podstatě zablokováno proti všemu a v případě, že se tam něco staví, tak se to významným způsobem prodražuje. Vodohospodáři tvrdí, že na ten projekt není ani dostatek vody. A já jsem tady chtěl jenom nastínit, že si myslím, že doprava v ČR má daleko významnější výzvy a daleko významnější problémy, které by byly za ty peníze možná řešitelné.

Zaznělo tady od vás, že jsou tam problémy se zásahy do ekologie atd. atd. Při současných stavebních řízeních, která na vlastní kůži vidíme (upozornění na čas), víme, že to asi bude těžko odblokovatelné. A já znovu zopakuji ale tu otázku. Mě zajímal váš osobní názor na tento projekt. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jenom bych rád dodal jednu věc. Tady je potřeba si uvědomit, že my ty miliardy, o kterých jste mluvil na začátku, neutrácíme. Dneska se dělají studie, které by měly ukázat, zdali ten kanál nebo jeho části smysl mají. Z mého pohledu, a to souhlasím s vámi, že existuje tady nedostavěná dálniční síť, se kterou je potřeba pohnout, a také s ní hýbáme velmi výrazně, je tady samozřejmě otázka železničních spojení, těch rychlých spojení na železnici, je tady těch výzev samozřejmě hodně. Ale co se týče vodní dopravy, já si myslím, že bychom ji neměli úplně opomíjet. Myslím si, že splavnění Labe od Pardubic je důležité, a tím bychom se měli zabývat. A pokud vyjde i ta větev mezi Odrou a Dunajem a pokud budou domluveny veškeré propoje jak s Polskem, tak i s Rakouskem či Slovenskem, tak pak má smysl se tím zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Ondřej Profant, ale podle mé informace je toto interpelace, která byla podána v minulém týdnu a není v tuto chvíli aktuální. Takže jenom na záznam činím takhle.

A tedy připraví se paní poslankyně Langšádlová s interpelací na pana ministra Metnara. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP