(13.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za načtení legislativně technických oprav. Doufám, že se s nimi všichni seznámí a případně si vyjasníme, jestli jsou legislativně technické, či nikoli.

Teď tady mám s faktickou pana poslance Pávka. A pan poslanec Profant stáhl svoji přihlášku. Takže prosím pana poslance Pávka s faktickou. (V sále je neklid, trvalý hluk.)

 

Poslanec Petr Pávek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si samozřejmě nesmírně vážím vaší práce na pozměňovacích návrzích, kterými se snažíte zmírnit dopad tohoto zákona do společnosti. Přesto mi dovolte krátké přirovnání. Někdy, když máte starý barák, tak se vyplatí ho rekonstruovat -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já poprosím o větší klid ve sněmovně! Vím, že se blíží hlasování a všichni jsou nervózní, ale chtěl bych poprosit, abychom vydrželi. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Někdy se vyplatí ten starý barák rekonstruovat a bude výborně fungovat. A někdy je lepší ten starý barák strhnout a postavit místo něj nový. Já jsem přesvědčen, že to přirovnání sedí na předlohu návrhu zákona, že v tomto případě je lepší ten barák strhnout a postavit nový. Myslím si, že Ministerstvo vnitra jako resortně příslušné je schopné uchopit všechny vaše pozměňovací návrhy, které měly vést k nápravě toho špatného stavu, měly vést k tomu, aby se ten zákon vylepšil, a zapracovat ho do úplně nové verze. Já bych rád připomenul, jak se s tím zákonem vyrovnaly některé okolní státy. Například Rakousko dalo paušální výjimku na pokuty. Ochránilo své subjekty, své občany. Náš návrh zákona je sankcionuje. Mně to přijde úplně šílený.

Já vás znovu chci poprosit, abyste se alespoň zdržením v tom hlasování vyjádřili pro nepřijetí tohoto zákona. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana předsedu Stanjuru. Než dorazí, tak tady mám omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Juchelka od 13.40 z pracovních důvodů. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já myslím, že to přirovnání, které teď zaznělo, prostě kulhá. Protože kdyby to byl výmysl české vlády a s touto iniciativou by přišla česká vláda, tak bylo by naprosto namístě to odmítnout. Ale to není o tom, jestli odmítneme zákon. To nařízení prostě svým hlasováním neodmítneme. A bude platit. Samozřejmě nemusíme změkčovat vůbec nic. Myslím, že v Rakousku to není tak, jak jste říkal, protože ano, paušální výjimka, ale pro orgány veřejné správy. Tak se zeptejte občanů, jak to vítají. Malý živnostník se tím bude muset řídit. A stát, který sbírá nejvíc informací o nás všech, bude mít výjimky. Tak tohle je velmi nevyrovnané. Takže to, že můžeme ulevit veřejné správě, to je sice možné, možná i vítané, ale nic to nepomáhá občanům a podnikatelům. Ani v Rakousku, ani tady. Takže kdybychom to chtěli skutečně zbořit, tak to musíme zbořit na evropské úrovni a ne dnešním hlasováním v české Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Tím je rozprava v tuto chvíli vyčerpána. Pokud se nikdo další nehlásí, tak rozpravu končím. A ptám se, jestli je zájem od navrhovatele nebo od některého ze zpravodajů o závěrečná slova. Podle všeho tomu tak není. Dobře, není zájem o závěrečná slova. V tom případě přikročíme k hlasování o návrzích.

Prosím pana zpravodaje ústavněprávního výboru, což je výbor garanční, pana poslance Bendu, aby nás návrhy provedl.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, návrh procedury máte před sebou předložen. Doufám, že ho nemusím znovu číst. Jenom upozorňuji na jednu droboulinkou změnu. V bodě 18 návrh J, tak tam má být jenom v tom dalším, za návrhem J má být J4 lze hlasovat pouze v části týkající se slov "nebo právo na informace". Pokud bude přijat návrh AG. Jenom tady je tato jediná změna. Ale jinak se hlasuje J jako celek, ale jenom to upozornění, že v té části, pokud bude přijato AG, tak lze J hlasovat jenom v té části týkající se práva na informace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. A nyní asi přikročíme, pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Prosím o kratičkou přestávku, abych se mohl seznámit s tím, co říkal pan kolega Benda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Budou vám stačit dvě minuty, pane předsedo? V tom případě vyhlásím na žádost klubu přestávku do 13.37 a pak přikročíme k hlasování o proceduře.

 

(Jednání přerušeno od 13.35 do 13.37 hodin.)

 

Je 13.37 hodin, přestávka končí. Poprosím všechny poslance a poslankyně, aby se usadili ve svých lavicích a připravili se k hlasování, a prosím pana zpravodaje, aby pokračoval.

 

Poslanec Marek Benda: Myslím, že bychom možná měli odsouhlasit proceduru navrženou ústavněprávním výborem s tou jedinou změnou, kterou jsem vám uvedl, že v bodě 18 návrh J jako celek a J4 lze hlasovat jenom v té části, která se týká práva na informace. Navrhuji hlasovat o proceduře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já souhlasím. Pokud nikdo nemá jiný návrh procedury, který jsem nezaznamenal, tak zahajuji hlasování o proceduře. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 106 je přihlášeno 173 poslanců a poslankyň. Pro 152, proti nikdo, návrh byl přijat. Takže jsme proceduru schválili a prosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním o návrzích.

 

Poslanec Marek Benda: První, s čím bychom se měli vyrovnat, jsou legislativně technické změny vznesené ve třetím čtení. Pokud jsem správně zaznamenal, tak jsou dvě, obojí ode mne. První se týká § 6 odst. 2 písm. f), kde se text A, B a E nahrazuje textem A až E.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Budeme hlasovat o této legislativně technické změně.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 107 je přihlášeno 173 poslanců a poslankyň, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP