(11.50 hodin)

 

Poslanec Jan Chvojka: Mám za to, že není hlasovatelný G3 ani D3.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Návrh G3 je podle toho, co mám k dispozici zde v podkladech, a podle usnesení ústavněprávního výboru hlasovatelný. Není hlasovatelný pouze návrh D3.

 

Poslanec Jan Chvojka: My už jsme o tom vedli diskusi, hlasujeme tedy o G3 pana kolegy Bendy. Zkráceně - pro personální vybavení se zaměstnancem rozumí i ohlášený společník. Stanovisko ÚPV je doporučující. (Ministr: Stanovisko nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 76, přihlášeno 177 poslanců, pro 63, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. D3 je tedy nehlasovatelný. Takže dále je na řadě pozměňovací návrh pana kolegy Výborného E1 jako celek. Zkráceně znamená zrušení dokládání příjmů. Stanovisko ÚPV nebylo zaujato, bez stanoviska. (Ministr: Stanovisko je nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 77, přihlášeno 177 poslanců, pro 81, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Dále v pořadí máme J1 jako celek, pozměňovací návrh pana kolegy Farského. Znamená to, že splnění oddlužení po třech letech bez kvalifikovaného uspokojení pohledávek věřitelů, zkráceně. Stanovisko ÚPV: Nedoporučuje. (Ministr: Stanovisko je nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 78, přihlášeno 177 poslanců, pro 28, proti 125. Návrh nebyl přijat, což znamená, že můžeme hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Dále také pozměňovací návrh pana kolegy Farského J2 jako celek, splnění oddlužení po pěti letech bez kvalifikovaného uspokojení pohledávek věřitelů. Stanovisko ÚPV: Nedoporučuje. (Ministr: Stanovisko je nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 79, přihlášeno 177 poslanců, pro 26, proti 134. Také tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Dále máme pozměňovací návrh pod písmenem G2 jako celek. Autorem je pan poslanec Benda a jde o omezení mírnější podmínky oddlužení jen na dlužníky s dluhy vzniklými před 1. prosincem roku 2016. Stanovisko ÚPV: Nedoporučuje. (Ministr: Stanovisko je nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 80, přihlášeno 177 poslanců, pro 48, proti 127. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Dále pozměňovací návrh pana kolegy Výborného pod písmenem E2, zvýšení nutného uspokojení po splnění po třech letech z 50 % na 60 %. Stanovisko ÚPV: Doporučující. (Ministr: Stanovisko je neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 81, přihlášeno 177 poslanců, pro 130, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Dále tady máme pozměňovací návrhy, které budeme hlasovat společně, H2, H3 od paní kolegyně Levové, vyloučení možnosti tříletého oddlužení. Stanovisko ÚPV je nedoporučující. Pardon, pardon...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já mám tady poznámku, že to nemůžeme hlasovat, protože jsme schválili pozměňovací návrh E2.

 

Poslanec Jan Chvojka: Je to pravda. Děkuji za upozornění, bylo by to nadbytečné hlasování. Bylo by v rozporu s tím, co už jsme si schválili, tudíž nehlasovatelné. Omlouvám se, já jsem se překoukl.

Potom tedy hlasujeme o pozměňovacím návrhu I1 paní kolegyně Valachové, což je úprava podmínek pro splnění oddlužení a vypouští domněnku 30 %. ÚPV nezaujal stanovisko, tudíž bez stanoviska ÚPV. (Ministr: Stanovisko nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 82, přihlášeno 177 poslanců, pro 36, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Dále v pořadí mám pozměňovací návrh pana kolegy Bendy G1 jako celek. Zkráceně umožnění vykonávat funkci insolvenčním správcům i exekutorům. ÚPV bez stanoviska, nezaujal stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu. (Ministr: Stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 83, přihlášeno 177 poslanců, pro 41, proti 44. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Dále tady mám pozměňovací návrh H1, což je pozměňovací návrh paní kolegyně Levové. Vkládá do insolvenčního zákona úpravu částky, na kterou se může srážet bez omezení. Stanovisko ÚPV: Nedoporučuje. (Ministr: Stanovisko nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 84, přihlášeno 177 poslanců, pro 23, proti 143. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Už se pomaličku blížíme do finále. Dále musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní kolegyně Valachové pod písmenem I2, omezení úroků z prodlení v případě neúspěšného oddlužení. Stanovisko ÚPV: Bez stanoviska. (Ministr: Stanovisko nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 85, přihlášeno 177 poslanců, pro 34, proti 83. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP