(14.50 hodin)

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji. Dámy a pánové, měl bych na vás takovou prosbu. Pojďme být trochu konzistentní a shodnout se na nějaké jedné ideologii, a ta zní: pokud platí teze, že my tady nevytváříme zákony na základě těch, kteří je porušují, to znamená, že většina zaměstnanců jsou nemocní a nezneužívají to, a my to nebudeme brát na ně jako kladivo, tak ale stejně to platí i u zaměstnavatelů. To znamená, že to není tak, že většina zaměstnavatelů zneužívá svého postavení, nutí někoho chodit do práce, i když je nemocný, anebo naopak, aby si vzal volno, protože pro něj nemá práci. To platí buď ano, buď obojí, nebo ani jedno. To znamená, že bereme-li v úvahu to, že ne většina zaměstnanců jsou simulanti, já s tím souhlasím, tak ale zároveň platí to, že nebudeme tady hrát tu hru, že všichni zaměstnavatelé jsou ti, kteří nutí ty zaměstnance, aby sami podváděli. Ale jako vybrat si to selektivně, tak já s tímhletím zásadně nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Něco už řekl můj předřečník, pan poslanec Nacher. Ale já bych chtěl požádat kolegyně, protože zatím vystupují kolegyně, a kolegu Romana Sklenáka prostřednictvím pana místopředsedy, aby přestali žít v 19. století, nepopisovali ty zaměstnavatele jako ty největší vykořisťovatele, ale na druhé straně tu vykořisťovanou dělnickou třídu. Žijeme v 21. století. A zeptejte se zaměstnavatelů nejenom v soukromém sektoru, ale ve veřejném sektoru, co je nejcennější. Co oni chtějí? Kvalitní, spokojené zaměstnance.

Takže ten pohled, jací škaredí, zlí zaměstnavatelé nutí někoho, aby marodil, nic z toho není pravda. Mnozí zaměstnavatelé dobrovolně zavedli sick days jako benefity, kdy vlastně ty tři dny nemají 60 %, ale 100 %. Dobrovolně, bez toho, že by je tady někdo nutil zákonem a označoval je za zločince. Dobrovolně. Někde to jsou tři dny, někde je to pět dnů, někde je to i víc dnů, tak jak se domluví v konkrétní firmě. To je prostě úplně evidentní.

Takže paní poslankyně Gajdůšková tady na jedné straně řekne nepravdu o vystoupení pana poslance Kupky, že označil tím nehorázným slovem zaměstnance, což nakonec neřekl, ale současně řekne úplně stejně to, co kritizuje, i když to nepadlo, ale ona to řekne: to ti zaměstnavatelé, ti je tam posílali, ti je to nutili.

Jen tak mimochodem, kdyby zaměstnavatel neměl práci, tak je to překážka na straně zaměstnavatele. Podívejte se, jaká je tam výše náhrady, když ten zaměstnavatel pošle zaměstnance domů s tím, že nemá práci. Ten zákon dávno platí a ta náhrada mzdy je 60 %, pokud se nepletu, když ho necháte doma s tím, že nemáte práci. Tak bojujete boj, který neexistuje. Vykreslujete zaměstnavatele, jak jsme četli z doby komunismu, jací jsou ti nejhorší na světě. Ale dneska realita je úplně jiná. Klíčem pro úspěch firmy kromě inovací, nápadů, drajvů, jsou zaměstnanci. (Upozornění na čas.) Zeptejte se kohokoliv, kdo zaměstnává jednoho nebo tisíc lidí. Je to úplně jedno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Sklenák. Připraví se paní poslankyně Aulická.

 

Poslanec Roman Sklenák: Tak, když jsem byl tak osloven panem kolegou Stanjurou, tak si dovolím zareagovat. Já nežiji v minulém století. Já vám řeknu osobní zkušenost starou osm let, osm, deset, když jsem působil ve veřejném sektoru na vedoucích pozicích. Měl jsem podřízené. A tak to vím z vlastní zkušenosti. Z vlastní zkušenosti. Nemluvím, co jsem si někde přečetl nebo co mi někdo řekl. Z vlastní zkušenosti vím, že ti lidé, kteří byli prokazatelně ve špatném zdravotním stavu, byli nemocní, do té práce chodili, měli tam hrnek čaje prostě a říkali: já si s tím platem nemůžu dovolit být doma. Anebo mi zavolali a ptali se, jestli si ten den mohou vzít dovolenou, protože jsou nemocní. To je moje osobní zkušenost, tak mi věřte, nebo ne.

A samozřejmě pokud říkáte, že dneska zaměstnavatelé si cení těch svých zaměstnanců, a když je takovýto stav, tak je nechají doma, to možná platí v soukromém sektoru, ale v tom veřejném to prostě není možné, ti vedoucí nemají takovou pravomoc, aby takhle rozhodli, že člověk může zůstat doma. Takže mi nepodsouvejte, prosím pěkně prostřednictvím předsedajícího, něco, co jsem neřekl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a za dodržení času. Paní poslankyně Aulická s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych i já tedy k tomu přispěla. No, mně se nelíbí, prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Stanjuru, takové ty ataky, jako že někteří kolegové jsou v 19. století. Já si myslím, že se musíme podívat na to z obou stran.

Mně se špatně poslouchá, když tady hovoříte, někteří kolegové, za všechny zaměstnavatele. My v Ústeckém kraji máme spoustu zaměstnavatelů, kterým by nevadilo, kdyby byla zrušena karenční doba, protože oni sami v rámci těch benefitů, tak aby měli ty zaměstnance, využívají i tuto možnost dneska a platí jim ze svého ty tři dny. Takže to není nic, co by se nemohlo stát vlastně pro všechny stejné. A nemyslím si, že zaměstnavatelé jsou na tom tak špatně, aby, nezlobte se, ty tři dny se zpátky nevrátily, nehledě na to, že ten zákon, tak jak je navržen z dílny ČSSD, dává opět benefity ještě navíc i zaměstnavatelům. Takže to není tak, že by se to vrátilo zpátky nebo že byste byli o něco ochuzeni. A sick days, ano, používá se to, ale nejde to spojit. A asi si všichni dovedeme představit, když zaměstnanci, kteří ze dvou třetin si nedosáhnou ani na průměrnou mzdu, která je v ČR dneska 30 tisíc, tak si dovedete představit, že i ty tři dny, které se jim nezaplatí, a oni žijí z 15 tisíc, tak mají velký dopad pro jejich rozpočet.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Stanjura, faktická poznámka.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak dneska máme takovou výměnu názorů s ctěným kolegou Romanem Sklenákem, tak vaším prostřednictvím, pane místopředsedo.

Sick days jsou za prvé i ve veřejné správě.

Za druhé. Pokud vaši podřízení ve veřejné správě měli mizerné platy, nevím, čí je to chyba. Omlouvám se, že jsem tak osobní. Ale jako nevím. Ale pokud chceme ulevovat zaměstnancům, a my jsme pro, tak podpořte náš návrh na snížení daní ze závislé činnosti, který se týká zaměstnanců. Zůstane jim víc čistého. Čistého. Ale vy velmi rádi jednáte o platech ve veřejné správě, tomu já rozumím. Velmi rádi mluvíte o minimální mzdě, velmi často zapomínáte mluvit o zaručené mzdě, a říkám vám, že už to dělá problém v některých profesích, v některých regionech jako v Moravskoslezském kraji, v těch vyšších skupinách zaručené mzdy. To už se dostává do nereálných čísel. A pak hrozí, že ta pracovní místa budou zanikat, nebo ty firmy nebudou profitní a budeme se divit, že nám klesá výběr daně z příjmu právnických osob. To jsou přesně spojené nádoby. Nic není zadarmo.

Ten benefit pro zaměstnavatele, o kterém mluvila před chvíle moje předřečnice, vlastně já jsem to tady říkal ve svém prvním vystoupení, je 40 % z nákladů. Říkat někomu (s úsměvem), já ti nařídím dát sto korun, vydat sto korun, dám ti za to čtyřicet a to je můj benefit, to je odvážné. Kdybych za sto korun dal sto jedna, ano, tak je tam benefit koruna. A tady je to minus 60 %. Používám tu stokorunu, to si každý představí, jak to vlastně vypadá. Takže říkat jako naložím sto, dám zpátky čtyřicet, a že jsem pomohl tomu člověku nebo té firmě, je opravdu absurdní! To se na mě nezlobte.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Munzar s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl také vaším prostřednictvím zareagovat na pana kolegu Sklenáka. Už to tady řekl pan předseda Stanjura. Benefit sick days se může zavést i ve veřejné správě. Dokonce i na ústředních orgánech státní správy, na mnoha ministerstvech to funguje. Závisí pouze na ochotě vedení ministerstva a na tom, jak se k tomu postaví.

A právě jsem rád, že jsme se dostali k zaměstnaneckým benefitům, jako jsou sick days nebo třeba i prodloužené dovolené, protože v argumentaci předkladatelů chybí ten podstatný fakt, a to je ten, že se pracovní trh dokázal se zavedením karenční doby vypořádat, a to právě zavedením těchto benefitů, a to bez státních zásahů a bez regulace státu. Na druhou stranu pokud tento návrh takto projde, tak u mnohých zaměstnavatelů tento zaměstnanecký benefit bude ohrožen. Pokud projde tento návrh touto Sněmovnou k tíži zaměstnavatelů, na jejich úkor, tak samozřejmě ochota zaměstnavatelů poskytovat dobrovolné zaměstnanecké benefity bude nižší. A to přece nechceme. Takže je potřeba říci to "b", že zavedením a schválením tohoto návrhu předkladatelů jsou ohroženy dobrovolné zaměstnanecké benefity v našich firmách.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková. Já přečtu ještě omluvy. Paní poslankyně Lucie Šafránková od 16 hodin do konce jednání z osobních důvodů, pan poslanec Stanislav Grospič od 17 hodin do konce jednání z osobních důvodů a paní poslankyně Maxová od 14.30 do 15 hodin.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP