(9.30 hodin)
(pokračuje Válek)

Takže bych velmi prosil pana ministra, i když se jedná o draft, který je ve vnitřním připomínkovém řízení, kdyby ho jednotlivé kluby dostaly, abychom mohli co nejrychleji o tomto zákoně debatovat. Já za sebe, a chápu, že je to deviace mou odborností, považuji zákon o léčitelích za jeden z nejkomplikovanějších zákonů, s kterým se tady setkáváme, protože je to něco na pomezí odbornosti, něco na pomezí pocitů, něco na pomezí osobních zkušeností, a je to zákon, který se pouští do vod, které pro Poslaneckou sněmovnu podle mého názoru jsou zatím poměrně neznámé, ale přitom je to problematika, s kterou všichni z nás máme osobní zkušenosti, někdo pozitivní, někdo negativní, a proto je hodně emocionálně zabarvená.

Prosil bych, kdybychom byli co nejrychleji vtaženi, aby se pak nestalo, že dostaneme nějaký zákon, o kterém budeme velmi intenzivně diskutovat, a místo korektní odborné debaty se to stane součástí politických bojů. To by určitě nebylo dobré, protože řada našich spoluobčanů vyhledává pomoc léčitelů. Nechci teď debatovat a zpochybňovat to, jestli je to dobře, nebo špatně, ale chci upozornit na to, že tito občané nejsou nějakým způsobem chráněni, pokud se místo do rukou, řekněme, seriózního léčitele dostanou do rukou podvodníka. Opakovaně se tyto kauzy objevují v médiích, opakovaně tyto kauzy každý z nás, kdo je lékař, zná.

Ti z nás, co jsou tady onkologové, a pan profesor kolega poslanec Vyzula by mohl o tom mluvit, znají onkologické pacienty, kteří mohli být dobře léčeni v časných stadiích onemocnění, dostali se do rukou rádoby léčitelů, ne léčitelů, rádoby léčitelů, a výsledek je, že dopadli velmi špatně a vrátili se k standardní medicíně až ve fázi, kdy jim nemohla pomoct. Na druhé straně máme zřejmě řadu z nás, kteří mají zkušenosti osobní s velmi dobrým výsledkem toho, když vyhledal někdo z jejich známých, příbuzných léčitele a ten mu pomohl. Proto je to oblast, která je velmi, velmi problematická, na pomezí, řekněme, odborného názoru, který tady bude silně znít, a na pomezí osobních pocitů, které tady budou silně znít.

Proto bych velmi, velmi plédoval za to, aby ten zákon přišel do rukou co nejdříve, a ještě jednou děkuji za podporu senátního návrhu a pozměňovacích návrhů. Za klub TOP 09 my obojí podpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Protože se nám diskuse rozproudila, možná bych vyzval poslance, kteří probírají něco jiného, aby se přesunuli do předsálí. Dorazily mi nějaké omluvenky. Než vyzvu další řečníky, omlouvá se nám paní poslankyně Olga Richterová do 9.45. Omlouvá se nám paní ministryně Jana Maláčová do 10.30 z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Jan Skopeček do 10.30 z pracovních důvodů.

Nyní prosím s faktickou poznámkou pana ministra Adama Vojtěcha a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Luzar.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Nechci tu debatu skutečně prolongovat, pouze reakce, a už jsem to říkal skutečně v rámci druhého čtení. My v tom zákoně vůbec nebudeme řešit, v zákoně o léčitelství, jestli urinoterapie je v pořádku, nebo jestli tradiční čínská medicína je v pořádku, nebo jestli léčba virgulí je v pořádku. To je samozřejmě debata, kterou bychom potom vedli dva roky, a to se ani nedá zkrátka definovat. My v tomto směru samozřejmě chceme zachovat svobodné právo každého, kdo bude chtít využívat urinoterapii, bude ji využívat.

To, co my chceme řešit, je, aby byla nějaká procesní pravidla, aby ti, kteří tyto služby poskytují, vedli nějakou dokumentaci, měli nějakou základní registraci, abychom věděli, kdo to dělá, kde to dělá, za jakých podmínek atd. Skutečně nečekejte od zákona o léčitelství, že tam budeme definovat, jaké metody jsou v pořádku a jaké nikoli.

Ještě k času. Příští týden ten zákon budeme probírat na poradě vedení, potom vnitřní připomínkové řízení, skutečně by to bylo jenom v rámci ministerstva, abychom si to vydiskutovali, a pak proběhne vnitřní fakultativní připomínkové řízení, kdy dáme i dalším subjektům, a jsme připraveni poslat Pirátům atd. Můžu se k tomuto zavázat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní prosím pana poslance Luzara. Připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento zákon jde úplně - můj zájem odborný, abych se tak vyjádřil. Ale kolega předřečník vaším prostřednictvím tady použil argument, že přece ta novela je o tom, že neví, co by na těch školách učili. Volně parafrázuji jeho slova, která tady použil. Že neví, co by v tradiční čínské medicíně učil. Hned druhým slovem ale řekl, že si váží akupunktury a že ji považuje za velice zajímavou a přínosnou metodu. A teď já jako pacient, omlouvám se, bych velice rád, aby ten, kdo mi aplikuje tuto akupunkturu, měl základní lékařské vzdělání, a dokážu si velice dobře představit, že na těchto medicínských školách budou učit, kde toho člověka píchnout a co to vyvolá, když ho tam píchnou. A to bych byl velice rád, aby tito lidé, kteří toto vzdělání mají, toto mohli poskytovat a měli základní vlastnosti a odbornost v této věci, a třeba ať to učí čínští lékaři. Toto si myslím, že je schůdné.

A pokud je jediný argument pro to, přijmout tuto novelu, to, že nevím, co na vysokých školách budou učit, tak já si to velice dobře dokážu představit, co by se tam zrovna v tomto oboru mělo učit. A třeba také to, jak by lékař měl přistupovat k šarlatánům, jak by měl odhalit, jestli metody jsou, nebo nejsou přídavek pro člověka, jak by měl analyticky postupovat v tom, když někdo byl léčen tímto způsobem atd., atd. Metod je strašně hodně, a pokud by to měl být jediný argument, tak tento neberu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Třešňáka, poté bude s faktickou poznámkou pan poslanec Válek. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Já už jenom v rychlosti zareaguji takovým dotazem prostřednictvím pana předsedajícího, ale skutečně nevím, na koho, protože jsem neseděl v té minulé Sněmovně. Pro mě je spíš záhadou, proč tedy tato novela tehdy prošla. Odhlasovala ji Sněmovna, bylo to, tuším, loni nebo předloni. Nevím, kdo byl navrhovatel, jestli to byl pan Kasal, nebo někdo jiný, nechtěl bych křivdit.

Ale co se tedy od té doby změnilo? To si tehdy nikdo neudělal průzkum mezi vysokými školami, že to skutečně není realizovatelné? Nebo opravdu v tuto chvíli nechápu, co za ty dva roky mohlo změnit názor většiny Poslanecké sněmovny, přestože zde sedí stejní dokonce i lékaři, jako seděli tehdy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Válka, poté pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Vyzula s faktickými poznámkami.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího děkuji za podnětný příspěvek kolegy Luzara. Chápu, že on řadu věcí neví. Já jsem zase nevěděl, jak se dostat od socialismu ke komunismu, byť komunistická strana měla jasný plán.

Nejde o to, že bych nevěděl, jak učit čínskou medicínu, ale nevěděl bych, co je učit, a neví to nikdo z pedagogů na lékařských fakultách, na žádné lékařské fakultě se neučí tradiční čínská medicína ani žádná léčitelská medicína, žádná léčitelská metoda.

Problém spočívá v tom, že západní medicína, klasická medicína - západní medicína není dobrý termín, ale medicína postavená na důkazech z evidence-based medicine - má v rámci celosvětového systému akreditací nějaká pevně daná pravidla toho, co se musí student jako sumu znalostí naučit. Toto nemá žádný léčitelský obor ani tradiční čínská medicína, a tím pádem se těžko dá anatomie, fyziologie, patofyziologie a další obory učit ve světle tradiční čínské medicíny, která má zcela jiný přístup k těmto oblastem lidského vědění a zkoumání. To je hlavní důvod, proč akademické senáty byly proti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Stanjuru. Připraví se pan poslanec Vyzula s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Odpověděl bych na dotaz pana poslance Třešňáka. Já jsem tady seděl v Poslanecké sněmovně, mnohdy jsme upozorňovali na rizika a chyby v tomto zákoně a špatné věci, a jediné, co se stalo, že vládní většina změnila názor. Ti samí, kteří byli tehdy pro, teď myslím politicky, mnozí osobně ti samí, kteří tehdy byli pro, budou dneska proti. Myslím si, že je to dobře, že změnili názor, protože ten zákon aspoň v této části byl připraven špatně. Ale nic jiného za tím nehledejte. Není to poprvé a obávám se, že to není ani naposled. Kdyby vládní většina občas poslouchala opozici a její argumenty a automaticky je nezabíjela s tím, že to říká opozice, tak bychom se tak často nemuseli vracet k novelizacím a k opravám již přijatých zákonů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, a nyní prosím pana poslance Vyzulu, připraví se pan poslanec Farhan. Máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající dobré ráno. Dámy a pánové, ke změně, která se objevila v zákonu, se hlásím já, a nerad bych, aby kvůli tomu trpěl třeba pan poslanec Kasal. A pokud chcete házet rajčata, tak je prosím házejte na mě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP